Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Samarbetet Försäkringskassan – Huddinge psykiatriska öppenvårdsmottagning Tvåpartsfinsam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Samarbetet Försäkringskassan – Huddinge psykiatriska öppenvårdsmottagning Tvåpartsfinsam."— Presentationens avskrift:

1 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Samarbetet Försäkringskassan – Huddinge psykiatriska öppenvårdsmottagning Tvåpartsfinsam 2014 och 2015

2 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Bakgrund Har haft svårt att få till ett fungerande samarbete

3 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Tvåpartsfinsam: Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2014

4 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Vad är syfte/målet med projektet? Genomlysa sjukskrivningsprocessen och samarbetet mellan Försäkringskassan - psykiatrin utifrån ett individperspektiv. Skapa en ny modell för samverkan med psykiatrin som är mer flödeseffektiv för våra kunder Fler av våra kunder/patienter skall få stöd att gå vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering och till egen försörjning Identifiera om vi har rätt verktyg och samarbeten i processen med kunden, både vad gäller sjukintyg, rehabåtgärder och processer Projektet skall bedrivas med ett genusperspektiv Skapa sjukskrivningsrutiner för läkarna på Huddinge öppenpsykiatriska mottagning

5 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Kundundersökning Genomförd 201406-201408 95 kunder/patienter ringdes upp, 60 personer svarade inte i telefonen och 2 tackade nej till att delta Kunderna/patienterna var slumpvis utvalda ur Fk:s ärendehanteringssystem 28 kunder/patienter valde att delta Samtalen tog 10 min – 1 timme

6 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Försäkringskassan Hur har det fungerat med Försäkringskassan? Har du fått det stöd du behöver från Fk? Hur skulle du vilja att det skulle vara med Fk?

7 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Resultat

8 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Vad är du nöjd med?

9 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Stöd, att känna sig trodd och samarbetet ”Nu har jag haft tur och fått en handläggare som ser mig och jag känner mig inte som en i djungeln av alla som är sjuka. Bra att jag har en och samma person” ”Jag tycker att jag får kämpa mycket för att bli trodd, att jag verkligen är sjuk. Jag vet inte hur ni ska hantera dem som fuskar men vi som verkligen är sjuka kan inte drabbas av misstro. Jag har haft tur med min handläggare som stöttar mig och som verkligen ser mig. Hon har varit med på möten med min läkare och stöttat mig. Man måste vara försiktig med hur man uttrycker sig.” ”Det räcker inte bara med Fk:s stöd. Det känns tryggt att Fk har samarbetat med min läkare och övrig personal. Jag har haft ett möte med läkaren och Fk och det enda är att jag skulle velat att det kom tidigare i processen.”

10 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Förbättringsförslag från nöjda kunder: Tillgänglighet/kommunikation: Det har varit svårt att komma i kontakt med handläggaren Planering: att allt inte får dra ut på tiden och att vi följer upp det vi planerat

11 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Vad säger de missnöjda kunderna?

12 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Stöd, information, att känna sig trodd, tillgänglighet, samma handläggare och samarbetet med Af och psykiatrin ”Jag har fått bra bemötande från er men det händer ingenting, allt går så långsamt och jag vet inte vad det är för stöd som ni skulle kunna ge mig?” ”Jag tycker inte att jag har förstått allting. Jag har inte förstått informationen som jag har fått och jag har inte fått information som jag skulle behövt. Jag har varit sjukskriven väldigt länge och skrivit brev om det här till er. ”Det känns som att ni är ett företag som ska gå med vinst… Det här hade jag inte vågat säga i början av min sjukskrivning men nu känner jag att det inte spelar någon roll.” ”Jag vill prova att arbeta. Men jag får inget stöd från Arbetsförmedlingen eftersom de inte tror på mig, de tror inte att jag kan göra något… Så Af tar inte emot mig.” ”Jag skulle vilja att det skulle vara ett samarbete mellan alla som ska vara med. Jag vill veta vad jag ska göra och vad alla andra ska göra. Jag vet inte vad som ska hända i framtiden för mig, ska jag hinna bli pensionär innan ni börjar samarbeta med varandra och innan jag kan börja jobba igen??!

13 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Alla de som var missnöjda med Försäkringskassan var även missnöjda med psykiatrins stöd.

14 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Huddinge psykiatriska öppenvårdsmottagning Har du fått det stöd du behöver från Huddinge psykiatriska öppenvårdsmottagning? Hur skulle du vilja att det skulle vara?

15 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Resultat

16 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Vad är du nöjd med?

17 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst ”Jag blev nöjd när jag kom till psykiatrin, när jag var på vårdcentralen så förstod de inte, de förstod inte hela systemet. Nu har jag fått en doktor och rätt medicin.” ”Fullt stöd – jättebra psykolog, jättebra med allt! De backar mig till 100 % ställer upp och följer med på möten etc. Nu har jag dock varit inne i deras rullar i några år…” ”Ja, jag har fått mycket hjälp från psykiatrins sida. Jag har haft kontakt med dem i 1 år, vi håller på och hitta en väg in i framtiden tillsammans.” ”När jag väl blev inskriven i psykiatrin gick allt snabbt.”

18 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Förbättringsförslag från nöjda patienter: Psykologkontakt: Fler vill ha kontakt med psykolog Läkarbyte: Har varit problematiskt med återkommande läkarbyten Stöd: Mer stöd och direktiv

19 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Vad säger de missnöjda?

20 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Läkarbyte, väntan, terapi, ”Jag behöver samma läkare. Jag får byta läkare hela tiden och måste berätta om samma saker. Och sen medicinerna, jag får nya mediciner hela tiden. Jag får träffa olika läkare som gör olika bedömningar hela tiden.” ”Under två år har jag inte fått någon konkret hjälp från vården, det är så mycket väntan.” ”Det är resursbrist på psykiatrin. De som har hand om terapin och fördelar patienter de säger nej till mig, jag får inget samtalsstöd. Min psykiatriker tycker att jag behöver mer stöd men jag får inte hjälp. Nu träffar jag bara min doktor för medicin och sjukskrivning och det blir längre och längre, det går inte så bra för mig. Jag skulle vilja ha en psykolog och komma igång med en terapi.”

21 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Psykiatrin i förhållande till Fk Alla som är missnöjda med psykiatrins insats upplever inte att Försäkringskassan samarbetar med läkaren eller mottagningen

22 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst

23 Vad har vi lärt oss om varandra?

24 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Vid 4 möten under hösten 2014 mellan Höpv- Fk bestämmer vi:

25 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Vad har vi kommit fram till? I alla sjukskrivningar ska det finnas en aktivitet anpassad utifrån individ. Vi ska inte låsa in människor hemma i en sjukskrivning. Läkaren ska/kan skriva på intyget när något är aktuellt, vad är aktuellt? Sysselsättning? Af? Tidiga och aktiva insatser. Vi skall gemensamt ha tidiga avstämningsmöten tillsammans med patient = göra långsiktiga planeringar = dr kan skriva längre intyg = trygghet för patient

26 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Vad har vi kommit fram till? Dr kan lämna impuls på sjukintyget att det är aktuellt med avstämningsmöte, ex nästa läkarbesök för patienten. Fasta mötes tider för alla läkare på HÖPV där FK handläggare kan boka tider för avstämningsmöte tillsammans med sjukskrivande läkare och/eller behandlare. Psyk kallar tisdagar för FK-dagar

27 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Vad har vi kommit fram till? Fk kan ha avstämningsmöten med behandlare Avslut– svårt för läkarna på Höpv. Vi vill göra det gemensamt tillsammans med patient i en gemensam långsiktig planering med olika steg.

28 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Definition Samordningsuppdraget Att peta på aktörer när det inte händer något. Att hjälpa individen vidare till rätt aktör. Att vara spindeln i nätet. Att driva mot återgång i arbete eller rätt ersättning.

29 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Vad ska vi göra framåt? Fortsätta planera hur vi tillsammans kan samarbeta kring att hjälpa kunder vidare och avsluta pågående sjukskrivning med Höpv/FINSAM – hur får vi till att arbeta så här? Prova det nya arbetssättet både vad gäller internt och i samarbetet med Höpv Utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen Utveckla samarbetet med Socialpsykiatrin

30 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Vad vill vi göra framåt? Utveckla samarbetet med kommunen, arbetscentrum, försörjningsstöd Utveckla synen på arbetslivsinriktad rehabilitering, dvs komma igång tidigare Få förutsättningar att arbeta aktivt med kundlöftena Är det något som saknas för denna grupp?

31 Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Vad är syfte/målet med projektet? Genomlysa sjukskrivningsprocessen och samarbetet mellan Försäkringskassan - psykiatrin utifrån ett individperspektiv. Skapa en ny modell för samverkan med psykiatrin som är mer flödeseffektiv för våra kunder Fler av våra kunder/patienter skall få stöd att gå vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering och till egen försörjning Identifiera om vi har rätt verktyg och samarbeten i processen med kunden, både vad gäller sjukintyg, rehabåtgärder och processer Projektet skall bedrivas med ett genusperspektiv Skapa sjukskrivningsrutiner för läkarna på Huddinge öppenpsykiatriska mottagning


Ladda ner ppt "Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2015 SF Stockholm Sydväst Samarbetet Försäkringskassan – Huddinge psykiatriska öppenvårdsmottagning Tvåpartsfinsam."

Liknande presentationer


Google-annonser