Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samarbetet Försäkringskassan – Huddinge psykiatriska öppenvårdsmottagning Tvåpartsfinsam 2014 och 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samarbetet Försäkringskassan – Huddinge psykiatriska öppenvårdsmottagning Tvåpartsfinsam 2014 och 2015."— Presentationens avskrift:

1 Samarbetet Försäkringskassan – Huddinge psykiatriska öppenvårdsmottagning Tvåpartsfinsam 2014 och 2015

2 Bakgrund Har haft svårt att få till ett fungerande samarbete

3 Tvåpartsfinsam: Psykiatrisamverkan utifrån ett individperspektiv 2014

4 Vad är syfte/målet med projektet?
Genomlysa sjukskrivningsprocessen och samarbetet mellan Försäkringskassan - psykiatrin utifrån ett individperspektiv. Skapa en ny modell för samverkan med psykiatrin som är mer flödeseffektiv för våra kunder Fler av våra kunder/patienter skall få stöd att gå vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering och till egen försörjning Identifiera om vi har rätt verktyg och samarbeten i processen med kunden, både vad gäller sjukintyg, rehabåtgärder och processer Projektet skall bedrivas med ett genusperspektiv Skapa sjukskrivningsrutiner för läkarna på Huddinge öppenpsykiatriska mottagning Kontaktperson? Höstens möten?

5 Kundundersökning Genomförd 201406-201408
95 kunder/patienter ringdes upp, 60 personer svarade inte i telefonen och 2 tackade nej till att delta Kunderna/patienterna var slumpvis utvalda ur Fk:s ärendehanteringssystem 28 kunder/patienter valde att delta Samtalen tog 10 min – 1 timme

6 Försäkringskassan Hur har det fungerat med Försäkringskassan? Har du fått det stöd du behöver från Fk? Hur skulle du vilja att det skulle vara med Fk?

7 Resultat 42 % har de tillfrågade uppger att de tycker det har fungerat bra och är nöjda med Försäkringskassan och har fått det stöd som de behöver från Försäkringskassan. 32 % av de tillfrågade är halvnöjda med Försäkringskassan. Det framgår att de har varit sjukskrivna länge och svarar: 25 % av de tillfrågade uppger att de inte har fungerat med Försäkringskassan och har inte fått det stöd som de behöver från Försäkringskassan.

8 Vad är du nöjd med?

9 Stöd, att känna sig trodd och samarbetet
”Det räcker inte bara med Fk:s stöd. Det känns tryggt att Fk har samarbetat med min läkare och övrig personal. Jag har haft ett möte med läkaren och Fk och det enda är att jag skulle velat att det kom tidigare i processen.” ”Nu har jag haft tur och fått en handläggare som ser mig och jag känner mig inte som en i djungeln av alla som är sjuka. Bra att jag har en och samma person” ”Jag tycker att jag får kämpa mycket för att bli trodd, att jag verkligen är sjuk. Jag vet inte hur ni ska hantera dem som fuskar men vi som verkligen är sjuka kan inte drabbas av misstro. Jag har haft tur med min handläggare som stöttar mig och som verkligen ser mig. Hon har varit med på möten med min läkare och stöttat mig. Man måste vara försiktig med hur man uttrycker sig.” Det är viktigt att handläggaren förstår och kan sätta sig in i den sjukes situation. Det är viktigt att känna stöd från handläggaren.

10 Förbättringsförslag från nöjda kunder:
Tillgänglighet/kommunikation: Det har varit svårt att komma i kontakt med handläggaren Planering: att allt inte får dra ut på tiden och att vi följer upp det vi planerat

11 Vad säger de missnöjda kunderna?

12 Stöd, information, att känna sig trodd, tillgänglighet, samma handläggare och samarbetet med Af och psykiatrin ”Jag har fått bra bemötande från er men det händer ingenting, allt går så långsamt och jag vet inte vad det är för stöd som ni skulle kunna ge mig?” ”Jag skulle vilja att det skulle vara ett samarbete mellan alla som ska vara med. Jag vill veta vad jag ska göra och vad alla andra ska göra. Jag vet inte vad som ska hända i framtiden för mig, ska jag hinna bli pensionär innan ni börjar samarbeta med varandra och innan jag kan börja jobba igen??! ”Jag tycker inte att jag har förstått allting. Jag har inte förstått informationen som jag har fått och jag har inte fått information som jag skulle behövt. Jag har varit sjukskriven väldigt länge och skrivit brev om det här till er. ”Jag vill prova att arbeta. Men jag får inget stöd från Arbetsförmedlingen eftersom de inte tror på mig, de tror inte att jag kan göra något… Så Af tar inte emot mig.” ”Det känns som att ni är ett företag som ska gå med vinst… Det här hade jag inte vågat säga i början av min sjukskrivning men nu känner jag att det inte spelar någon roll.” 25 % av de tillfrågade uppger att de inte har fungerat med Försäkringskassan och har inte fått det stöd som de behöver från Försäkringskassan.

13 Alla de som var missnöjda med Försäkringskassan var även missnöjda med psykiatrins stöd.
25 % av de tillfrågade uppger att de inte har fungerat med Försäkringskassan och har inte fått det stöd som de behöver från Försäkringskassan.

14 Huddinge psykiatriska öppenvårdsmottagning
Har du fått det stöd du behöver från Huddinge psykiatriska öppenvårdsmottagning? Hur skulle du vilja att det skulle vara?

15 Resultat

16 Vad är du nöjd med?

17 ”När jag väl blev inskriven i psykiatrin gick allt snabbt.”
”Ja, jag har fått mycket hjälp från psykiatrins sida. Jag har haft kontakt med dem i 1 år, vi håller på och hitta en väg in i framtiden tillsammans.” ”Fullt stöd – jättebra psykolog, jättebra med allt! De backar mig till 100 % ställer upp och följer med på möten etc. Nu har jag dock varit inne i deras rullar i några år…” ”Jag blev nöjd när jag kom till psykiatrin, när jag var på vårdcentralen så förstod de inte, de förstod inte hela systemet. Nu har jag fått en doktor och rätt medicin.” ”När jag väl blev inskriven i psykiatrin gick allt snabbt.” De missnöjda har haft svårt att nå oss och få kontakt.

18 Förbättringsförslag från nöjda patienter:
Psykologkontakt: Fler vill ha kontakt med psykolog Läkarbyte: Har varit problematiskt med återkommande läkarbyten Stöd: Mer stöd och direktiv

19 Vad säger de missnöjda?

20 Läkarbyte, väntan, terapi,
”Under två år har jag inte fått någon konkret hjälp från vården, det är så mycket väntan.” ”Det är resursbrist på psykiatrin. De som har hand om terapin och fördelar patienter de säger nej till mig, jag får inget samtalsstöd. Min psykiatriker tycker att jag behöver mer stöd men jag får inte hjälp. Nu träffar jag bara min doktor för medicin och sjukskrivning och det blir längre och längre, det går inte så bra för mig. Jag skulle vilja ha en psykolog och komma igång med en terapi.” ”Jag behöver samma läkare. Jag får byta läkare hela tiden och måste berätta om samma saker. Och sen medicinerna, jag får nya mediciner hela tiden. Jag får träffa olika läkare som gör olika bedömningar hela tiden.” Nästan alla av de missnöjda påtalar problemet med att de hela tiden måste träffa nya läkare och aldrig hinner lära känna sin läkare.

21 Psykiatrin i förhållande till Fk
Alla som är missnöjda med psykiatrins insats upplever inte att Försäkringskassan samarbetar med läkaren eller mottagningen Nästan alla av de missnöjda påtalar problemet med att de hela tiden måste träffa nya läkare och aldrig hinner lära känna sin läkare. Vad har ni för förväntningar och vad kan vi göra framåt som vi inte gör idag?

22

23 Vad har vi lärt oss om varandra?

24 Vid 4 möten under hösten 2014 mellan Höpv- Fk bestämmer vi:

25 Vad har vi kommit fram till?
I alla sjukskrivningar ska det finnas en aktivitet anpassad utifrån individ. Vi ska inte låsa in människor hemma i en sjukskrivning. Läkaren ska/kan skriva på intyget när något är aktuellt, vad är aktuellt? Sysselsättning? Af? Tidiga och aktiva insatser. Vi skall gemensamt ha tidiga avstämningsmöten tillsammans med patient = göra långsiktiga planeringar = dr kan skriva längre intyg = trygghet för patient

26 Vad har vi kommit fram till?
Dr kan lämna impuls på sjukintyget att det är aktuellt med avstämningsmöte, ex nästa läkarbesök för patienten. Fasta mötes tider för alla läkare på HÖPV där FK handläggare kan boka tider för avstämningsmöte tillsammans med sjukskrivande läkare och/eller behandlare. Psyk kallar tisdagar för FK-dagar

27 Vad har vi kommit fram till?
Fk kan ha avstämningsmöten med behandlare Avslut– svårt för läkarna på Höpv. Vi vill göra det gemensamt tillsammans med patient i en gemensam långsiktig planering med olika steg.

28 Definition Samordningsuppdraget
Definition Samordningsuppdraget Att peta på aktörer när det inte händer något. Att hjälpa individen vidare till rätt aktör. Att vara spindeln i nätet. Att driva mot återgång i arbete eller rätt ersättning. Xtra stöd i relationen mellan handläggaren och kunden. Kunna få träffa sin handläggare och möta handläggaren. Att driva mot återgång i arbete eller rätt ersättning. Psykiatriprojektet

29 Vad ska vi göra framåt? Fortsätta planera hur vi tillsammans kan samarbeta kring att hjälpa kunder vidare och avsluta pågående sjukskrivning med Höpv/FINSAM – hur får vi till att arbeta så här? Prova det nya arbetssättet både vad gäller internt och i samarbetet med Höpv Utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen Utveckla samarbetet med Socialpsykiatrin

30 Vad vill vi göra framåt? Utveckla samarbetet med kommunen, arbetscentrum, försörjningsstöd Utveckla synen på arbetslivsinriktad rehabilitering, dvs komma igång tidigare Få förutsättningar att arbeta aktivt med kundlöftena Är det något som saknas för denna grupp?

31 Vad är syfte/målet med projektet?
Genomlysa sjukskrivningsprocessen och samarbetet mellan Försäkringskassan - psykiatrin utifrån ett individperspektiv. Skapa en ny modell för samverkan med psykiatrin som är mer flödeseffektiv för våra kunder Fler av våra kunder/patienter skall få stöd att gå vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering och till egen försörjning Identifiera om vi har rätt verktyg och samarbeten i processen med kunden, både vad gäller sjukintyg, rehabåtgärder och processer Projektet skall bedrivas med ett genusperspektiv Skapa sjukskrivningsrutiner för läkarna på Huddinge öppenpsykiatriska mottagning Kontaktperson? Höstens möten?


Ladda ner ppt "Samarbetet Försäkringskassan – Huddinge psykiatriska öppenvårdsmottagning Tvåpartsfinsam 2014 och 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser