Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ENERGIOPTIMERING 1.Läckagesökning 2.Konfiguration 3.Styrning 4.Efterbehandling 5.Värmeåtervinning 6.Rördimensionering 7.Tryckluftsanvändning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ENERGIOPTIMERING 1.Läckagesökning 2.Konfiguration 3.Styrning 4.Efterbehandling 5.Värmeåtervinning 6.Rördimensionering 7.Tryckluftsanvändning."— Presentationens avskrift:

1

2 ENERGIOPTIMERING 1.Läckagesökning 2.Konfiguration 3.Styrning 4.Efterbehandling 5.Värmeåtervinning 6.Rördimensionering 7.Tryckluftsanvändning

3 Läckagesökning Tryckluftsläckage utgör i de flesta system en betydande kostnad. Att utföra systematiskt underhåll med ultraljud och spårning av läckage är förnuftigt. Tätning av spårade läckage är det som ger lönsamhet. Att köpa in kunskap och kapacitet för tätning av tryckluftläckage ger snabbt återbetalning. Håldiameter mmFlöde m3/min Efektbehov kompressor kW Energikostnad per år 60öre/kWh 10,060,42 160 51,51052 800 10640211 200 2025150816 000

4 Konfiguration Rätt kompressor storlek är ur energisynpunkt viktigt. Förbruknings spann och tankstorlek är viktiga data för avgörande om storlek på kompressorer. On / off kompressor som går avlastad kostar 20 - 40% av märkeffekt i onödan. Back upp kompressors storlek måste vara lika stor som den största i gruppen. Inköp 10% Service Underhåll 20% Energikostnad 70% L C C

5 Övergripande styrning Vid mer än två kompressorer i ett tryckluftsystem är en övergripande styrning en lönsam investering. Detta beror på att man kan sänka det övre tryckgränsen i en kaskadkoppling. Att sänka trycket med 1bar ger en energi vinst på ca. 6% på förbrukad effekt. 8,0 7,5 7,7 7,2 7,4 6,9

6 Övergripande styrning CMC Control har olika typer av övergripande styrningar och är OEM tillverkare åt många kända kompressor tillverkare. Styrningen är oberoende av kompressorfabrikat och kan användas i alla miljöer. Enheten programmeras med uppgift om kapacitet, installerad effekt och verkningsgrad på de kompressorer som skall styras. Den övergripande styrningen arbetar med ett program utifrån förbrukning och den förväntade trenden. Styrningen bestämer i vilken ordning kompressorer skall starta och leverera luft till systemet för att man skall få en optimal drift. Övervakning och ändring av parametrar kan göras via webbinterface.

7 Efterbehandling Kyltork är det mest energieffektiva metoden, detta ger en tryckdaggpunkt på +3 o Adsorptionstork ger lägst tryckdaggpunkt -70 o men är betydligt dyrare i drift. Hybrid tork är en kombination mellan Kyltork och Adsorptionstork och ger betydligt lägre drift och underhållskostnader. Membrantork ger också låg tryckdaggpunkt och är lämplig för små delflöde eller där det saknas el. Filter bör dimensioneras väl för rätt funktion och minimalt tryckfall. All efterbehandling kräver energi och tryckfall.

8 Värmeåtervinning Tillförd energi i kompressor utgörs ca. 12% av komprimerad luft, resten är värme. Att ta tillvara denna energin med värmeväxlare till varmvatten är den mest lönsamma investeringen, har man förbrukning av varmvatten i tillveknings processen eller för tappvarmvatten bör detta vara prioritet. Med vattentank och värmeväxlare kan man buffra värme även från mindre kompressorer. Uppvärmning vintertid med varmluft till lokal ger bara energibesparing 6 månader om året. Varmluft från kompressorer är den billigaste investeringen, men kan också störa ballanserad ventilation av fastigheten.

9 Tryckluftsrör Rör dimensionering är viktigt, för klena rör skapar tryckfall och ett behov att öka trycket i kompressorcentralen för att produktionen skall fungera. Rör kvalité och system för rördragning är ett val beroende på förläggning och varaktighet på anläggning. Pressrör är i dag ett vanligt sätt att dra tryckluft. Med en ringledning får man ett bra system, glöm inte att montera avstängnings ventiler för enklare service av rörsystemet. By-pas över tank, kyltork och filter bör monteras för tillgänglighet. Flexibla slangar mellan kompressor och rörsystem med kulventil.

10 Tryckluftsanvändning Applikationer i processen är energisnåla, tx. användning av ejektormunstycken. Använda magnetventiler för avstängning av luft till maskiner. Sektionera av anläggning som inte är i drift. Utbyte av luftmotorer eller pumpar till elektriska motorer / pumpar. Dessa förslag till förbättringar är sådana saker som vi försöker hitta i samband med läckagesökningar hos våra kunder.

11 Referenser

12 Tillsammans kan vi skapa möjlighet till en lönsammare framtid


Ladda ner ppt "ENERGIOPTIMERING 1.Läckagesökning 2.Konfiguration 3.Styrning 4.Efterbehandling 5.Värmeåtervinning 6.Rördimensionering 7.Tryckluftsanvändning."

Liknande presentationer


Google-annonser