Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diagram - Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se Bild: tranor, Västra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diagram - Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se Bild: tranor, Västra."— Presentationens avskrift:

1 Diagram - Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se Bild: tranor, Västra Götalands landskapsdjur

2 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Fältarbete och svarsfrekvens Sid 3 Problem närområden Sid 4 Brott mot hushåll Sid 45 Brott mot enskild person Sid 70 Oro över brottslighet i närområdet Sid 87 Oro att utsättas för brott Sid 90 Rädsla för personer/platser Sid 103 Typer av personer/platser invånarna undviker Sid 107 Förtroende grannar Sid 111 Förändrat beteende av rädsla att utsättas för brott Sid 118 Vad kan polis/kommun göra för att öka tryggheten? Sid 122 Kontakt med polisen Sid 126

3 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 3 Fältarbete Fältperioden har pågått mellan 29 april – 14 juli 2014. Totalt två påminnelser skickades ut varav första påminnelsen som ett kort och andra påminnelsen i form av nytt följebrev och enkät. Svarsfrekvens Totalt gjordes 12 300 postala utskick till målpopulationen som bestod av personer i åldrarna 16 – 85 år, boende inom Västra Götaland polisområde Älvsborg. Svarsfrekvensen totalt uppgick till 72 %. Svarsfrekvenser per kommun: Borås – 70 % Mark – 76 % Svenljunga – 73 % Tranemo – 73 % Ulricehamn – 73 % Alingsås – 71 % Lerum – 68 % Bollebygd – 70 % Herrljunga – 76 % Vårgårda – 72 % Svarsfrekvenser Svenljunga delområden: Tätort – 73 % Annan del – 73 %

4 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Problem i närområdet 4

5 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 5 Bortfall: 4 % I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Nedskräpning Fråga 1a

6 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Nedskräpning Fråga 1a Bortfall : 4 %Bortfall : 3 %

7 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 7 I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Klotter Fråga 1b Bortfall: 5 %

8 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Klotter Fråga 1b Bortfall : 7 %Bortfall : 4 %

9 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 9 I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Skadegörelse Fråga 1c Bortfall: 5 %

10 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Skadegörelse Fråga 1c Bortfall : 5 %

11 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 11 I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Ovårdade gator/trottoarer Fråga 1d Bortfall: 5 %

12 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Ovårdade gator/trottoarer Fråga 1d Bortfall : 6 %Bortfall : 5 %

13 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 13 I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Tung trafik/buller Fråga 1e Bortfall: 4 %

14 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Tung trafik/buller Fråga 1e Bortfall : 5 %Bortfall : 4 %

15 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 15 Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 1

16 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 16 Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 1

17 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 17 Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 1

18 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 18 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Berusade personer utomhus Fråga 2a Bortfall: 3 %

19 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Berusade personer utomhus Fråga 2a Bortfall : 3 %

20 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 20 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Illegal handel (alkohol, cigaretter) Fråga 2b Bortfall: 5 %

21 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Illegal handel (alkohol, cigaretter) Fråga 2b Bortfall : 6 %Bortfall : 4 %

22 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 22 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Bilar som kör för fort Fråga 2c Bortfall: 2 %

23 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Bilar som kör för fort Fråga 2c Bortfall : 3 %Bortfall : 2 %

24 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 24 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Buskörning med mopeder/mc Fråga 2d Bortfall: 4 %

25 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Buskörning med mopeder/mc Fråga 2d Bortfall : 4 %

26 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 26 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Bilister som bryter mot trafikregler Fråga 2e Bortfall: 4 %

27 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Bilister som bryter mot trafikregler Fråga 2e Bortfall : 5 %Bortfall : 3 %

28 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 28 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Människor som bråkar/slåss Fråga 2f Bortfall: 4 %

29 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Människor som bråkar/slåss Fråga 2f Bortfall : 5 %Bortfall :3 %

30 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 30 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Berusade personer utomhus Fråga 2a Bortfall: 3 %

31 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Berusade personer utomhus Fråga 2a Bortfall : 3 %

32 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 32 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Illegal handel (alkohol, cigaretter) Fråga 2b Bortfall: 5 %

33 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Illegal handel (alkohol, cigaretter) Fråga 2b Bortfall : 6 %Bortfall : 4 %

34 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 34 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Bilar som kör för fort Fråga 2c Bortfall: 2 %

35 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Bilar som kör för fort Fråga 2c Bortfall : 3 %Bortfall : 2 %

36 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 36 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Buskörning med mopeder/mc Fråga 2d Bortfall: 4 %

37 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Buskörning med mopeder/mc Fråga 2d Bortfall : 4 %

38 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 38 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Bilister som bryter mot trafikregler Fråga 2e Bortfall: 4 %

39 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Bilister som bryter mot trafikregler Fråga 2e Bortfall : 5 %Bortfall :3 %

40 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 40 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Människor som bråkar/slåss Fråga 2f Bortfall: 4 %

41 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Människor som bråkar/slåss Fråga 2f Bortfall : 5 %Bortfall :3 %

42 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 2

43 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 2

44 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 2

45 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Brott mot hushåll 45

46 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 46 Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna Fråga 3-5

47 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 47 Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna Fråga 3-5

48 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 48 Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna Fråga 3-5

49 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Brott mot hushåll Anmält/inte anmält till polisen 49

50 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 50 Har du eller någon annan från ditt hushåll fått något av följande stulet de senaste 12 månaderna? Bil Fråga 3a Bortfall (ej svar/vet ej): 6 %

51 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Fråga 3a Har du eller någon annan från ditt hushåll fått något av följande stulet de senaste 12 månaderna? Bil Bortfall : 4 %Bortfall : 9 %

52 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 52 Har du eller någon annan från ditt hushåll fått något av följande stulet de senaste 12 månaderna? Cykel Fråga 3b Bortfall (ej svar/vet ej): 6 %

53 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Fråga 3b Har du eller någon annan från ditt hushåll fått något av följande stulet de senaste 12 månaderna? Cykel Bortfall : 4 %Bortfall : 11%

54 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 54 Har du eller någon annan från ditt hushåll fått något av följande stulet de senaste 12 månaderna? MC/Moped Fråga 3c Bortfall (ej svar/vet ej): 9 %

55 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Fråga 3c Har du eller någon annan från ditt hushåll fått något av följande stulet de senaste 12 månaderna? MC/Moped Bortfall :5 %Bortfall : 14 %

56 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 56 Har du eller någon annan från ditt hushåll fått något av följande stulet de senaste 12 månaderna? Någonting ur/från bil, cykel, MC och eller moped Fråga 3d Bortfall (ej svar/vet ej): 6 %

57 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Fråga 3d Har du eller någon annan från ditt hushåll fått något av följande stulet de senaste 12 månaderna? Någonting ur/från bil, cykel, MC och eller moped Bortfall : 5 %Bortfall : 11 %

58 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 58 Har någon obehörig, de senaste 12 månaderna, brutit/tagit sig in i din… … bostad? Fråga 4a Bortfall (ej svar/vet ej): 4 %

59 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 3 %Bortfall : 5 % Fråga 4a Har någon obehörig, de senaste 12 månaderna, brutit/tagit sig in i din… … bostad?

60 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 60 Har någon obehörig, de senaste 12 månaderna, brutit/tagit sig in i din… … vind, garage, källare eller förråd? Fråga 4b Bortfall (ej svar/vet ej): 7 %

61 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 5 %Bortfall : 10 % Fråga 4b Har någon obehörig, de senaste 12 månaderna, brutit/tagit sig in i din… … vind, garage, källare eller förråd?

62 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 62 Har något av följande varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna? Din bostad Fråga 5a Bortfall (ej svar/vet ej): 3 %

63 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 1 %Bortfall : 7 % Fråga 5a Har något av följande varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna? Din bostad

64 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 64 Har något av följande varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna? Förvaringsutrymmen som tillhör din bostad (källare, vind, garage) Fråga 5b Bortfall (ej svar/vet ej): 4 %

65 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 2 %Bortfall : 7 % Fråga 5b Har något av följande varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna? Förvaringsutrymmen som tillhör din bostad (källare, vind, garage)

66 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 66 Har något av följande varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna? Bil som tillhör dig eller någon i ditt hushåll Fråga 5c Bortfall (ej svar/vet ej): 4 %

67 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 2 %Bortfall : 8 % Fråga 5c Har något av följande varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna? Bil som tillhör dig eller någon i ditt hushåll

68 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 68 Har något av följande varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna? MC/moped/cykel som tillhör dig eller någon i ditt hushåll Fråga 5d Bortfall (ej svar/vet ej): 5 %

69 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 2 %Bortfall : 10 % Fråga 5d Har något av följande varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna? MC/moped/cykel som tillhör dig eller någon i ditt hushåll

70 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Brott mot enskild person 70

71 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 71 Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna Fråga 6

72 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 72 Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna Fråga 6

73 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 73 Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna Fråga 6

74 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Brott mot enskild person Anmält/inte anmält till polisen 74

75 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 75 Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Rån eller försök till rån Fråga 6a Bortfall (ej svar/vet ej): 3 %

76 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 1 %Bortfall : 5 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Rån eller försök till rån Fråga 6a

77 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 77 Bortfall (ej svar/vet ej): 3 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Fysiskt våld Fråga 6b

78 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 2 %Bortfall : 5 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Fysiskt våld Fråga 6b

79 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 79 Bortfall (ej svar/vet ej): 3 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Ofredad eller sexuellt angripen Fråga 6c

80 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 1 %Bortfall : 5 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Ofredad eller sexuellt angripen Fråga 6c

81 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 81 Bortfall (ej svar/vet ej): 3 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Hotad Fråga 6d

82 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 1 %Bortfall : 6 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Hotad Fråga 6d

83 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 83 Bortfall (ej svar/vet ej): 3 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Bedrägeri Fråga 6e

84 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 2 %Bortfall : 6 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Bedrägeri Fråga 6e

85 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 85 Bortfall (ej svar/vet ej): 3 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Trakasserier Fråga 6f

86 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 2 %Bortfall : 6 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Trakasserier Fråga 6f

87 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Oro över brottslighet i närområdet 87

88 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 88 Bortfall (ingen uppfattning/ej svar): 8 % I vilken utsträckning oroar du dig över brottsligheten i ditt bostadsområde/närområde? Oro över brottslighet Fråga 8

89 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se I vilken utsträckning oroar du dig över brottsligheten i ditt bostadsområde/närområde? Oro över brottslighet Bortfall : 8 % Fråga 8

90 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Oro att utsättas för brott 90

91 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 91 Bortfall (ingen uppfattning/ej svar): 5 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att utsättas för inbrott i bostaden Fråga 9a

92 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 6 %Bortfall : 5 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att utsättas för inbrott i bostaden Fråga 9a

93 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 93 Bortfall (ingen uppfattning/ej svar): 7 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att utsättas för inbrott i förråd/källare/vind/garage Fråga 9b

94 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 7 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att utsättas för inbrott i förråd/källare/vind/garage Fråga 9b

95 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 95 Bortfall (ingen uppfattning/ej svar): 8 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att bli överfallen eller misshandlad Fråga 9c

96 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 8 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att bli överfallen eller misshandlad Fråga 9c

97 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 97 Bortfall (ingen uppfattning/ej svar): 8 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att fordon ska utsättas för skadegörelse Fråga 9d

98 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 10%Bortfall : 7 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att fordon ska utsättas för skadegörelse Fråga 9d

99 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 99 Bortfall (ingen uppfattning/ej svar): 7 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att någon närstående ska drabbas av brott Fråga 9e

100 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 8 %Bortfall : 7 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att någon närstående ska drabbas av brott Fråga 9e

101 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 101 I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Andel som har hög oro att utsättas för följande brott Fråga 9 Bortfall: 5 % Bortfall: 7 % Bortfall: 8 % Bortfall: 7 %

102 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Andel som har hög oro att utsättas för följande brott Fråga 9

103 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Rädsla för personer/platser 103

104 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 104 Svenljunga total Fråga 10a-b Bortfall: 2 % 0 %100 %

105 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 105 Svenljunga tätort Fråga 10a-b Bortfall: 3 % Bortfall: 5 % 0 %100 %

106 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 106 Svenljunga annan del Fråga 10a-b Bortfall: 1 % 0 %100 %

107 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Typer av personer/platser invånarna undviker 107

108 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 108 Vilka typer av personer och/eller platser Fråga 10c Svenljunga total Bortfall: 26 %

109 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 109 Vilka typer av personer och/eller platser Fråga 10c Svenljunga tätort Bortfall: 28 %

110 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 110 Vilka typer av personer och/eller platser Fråga 10c Svenljunga annan del Bortfall: 25 %

111 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Förtroende grannar 111

112 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 112 Hur väl stämmer följande påståenden med din uppfattning? Jag litar på mina grannar Fråga 11a Bortfall (vet ej/ej svar) : 6 %

113 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Hur väl stämmer följande påståenden med din uppfattning? Jag litar på mina grannar Fråga 11a Bortfall:: 7 %Bortfall:: 5 %

114 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 114 Hur väl stämmer följande påståenden med din uppfattning? Jag tror att mina grannar ingriper vid oegentligheter i mitt bostadsområde/närområde Fråga 11b Bortfall (vet je/ej svar): 13 %

115 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Hur väl stämmer följande påståenden med din uppfattning? Jag tror att mina grannar ingriper vid oegentligheter i mitt bostadsområde/närområde Fråga 11b Bortfall:: 18 %Bortfall:: 10 %

116 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 116 Hur väl stämmer följande påståenden med din uppfattning? Jag själv skulle ingripa vid oegentligheter i mitt bostadsområde/närområde Fråga 11c Bortfall (vet je/ej svar): 13 %

117 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Hur väl stämmer följande påståenden med din uppfattning? Jag själv skulle ingripa vid oegentligheter i mitt bostadsområde/närområde Fråga 11c Bortfall:: 15 %Bortfall:: 12 %

118 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Förändrat beteende av rädsla att utsättas för brott 118

119 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 119 Svenljunga total Fråga 12a-d Bortfall: 5 % Bortfall: 3 % 0 %100 % Har det hänt de senaste 12 månaderna att du… Bortfall: 5 % Bortfall: 3 %

120 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 120 Svenljunga tätort Fråga 12a-d Bortfall: 5 % Bortfall: 4 % 0 %100 % Har det hänt de senaste 12 månaderna att du… Bortfall: 6 % Bortfall: 4 %

121 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 121 Svenljunga annan del Fråga 12a-d Bortfall: 5 % Bortfall: 2 % 0 %100 % Har det hänt de senaste 12 månaderna att du… Bortfall: 4 % Bortfall: 2 %

122 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Vad kan polis/kommun göra för att öka tryggheten? 122

123 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 123 Vad kan polisen/kommunen göra för att du ska känna dig mer trygg? Fråga 13 Svenljunga total Bortfall: 60 %

124 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 124 Vad kan polisen/kommunen göra för att du ska känna dig mer trygg? Fråga 13 Svenljunga tätort Bortfall: 58 %

125 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 125 Vad kan polisen/kommunen göra för att du ska känna dig mer trygg? Fråga 13 Svenljunga annan del Bortfall: 61 %

126 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Kontakt med polisen 126

127 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 127 Andel som har varit i kontakt med polisen under de senaste 12 månaderna Fråga 14 Bortfall (vet je/ej svar): 8 %

128 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 128 Hur skulle du beskriva polisens bemötande? Fråga 15 Bortfall totalnivå (vet je/ej svar): 5 % 0 %100 %

129 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 129... polisens sätt att bedriva sitt arbete? Vilket förtroende har du för... Fråga 16a Bortfall totalnivå (vet je/ej svar): 14 % 0 %100 %

130 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 130... att polisen behandlar brottsoffer på ett bra sätt? Vilket förtroende har du för... Fråga 16b Bortfall totalnivå (vet je/ej svar): 24 % 0 %100 %

131 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 131... att polisen behandlar de som misstänkts för brott på ett rättvist sätt? Vilket förtroende har du för... Fråga 16c Bortfall totalnivå (vet je/ej svar): 25 % 0 %100 %

132 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 132... polisen generellt? Vilket förtroende har du för... Fråga 16d Bortfall totalnivå (vet je/ej svar): 14 % 0 %100 %

133 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 133 Hur ofta ser du polis/polisbil i ditt bostadsområde/närområde? Fråga 17 Bortfall totalnivå (ej svar): 1 % 0 %100 %

134 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 134 Skulle du vilja se mera av polis/polisbil i ditt bostadsområde/närområde? Fråga 18 Bortfall totalnivå (vet inte/ej svar): 23 % 0 %100 %


Ladda ner ppt "Diagram - Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se Bild: tranor, Västra."

Liknande presentationer


Google-annonser