Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Man köper saker man inte behöver för pengar man inte har för att göra intryck på människor som man egentligen inte bryr sig om” Privatekonomi Ekonomi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Man köper saker man inte behöver för pengar man inte har för att göra intryck på människor som man egentligen inte bryr sig om” Privatekonomi Ekonomi."— Presentationens avskrift:

1 ”Man köper saker man inte behöver för pengar man inte har för att göra intryck på människor som man egentligen inte bryr sig om” Privatekonomi Ekonomi är att välja och varje val får konsekvenser Inte moralisera utan få igång reflektion och diskussion

2 Inkomster Utgifter Tillgångar Skulder Privatekonomi Affärsekonomi Nationalekonomi

3 Entreprenörskap i skolan En av EU’s nyckelkompetenser Ett av läroplansperspektiven Kurs – programgemensam eller valbar Hör det hemma i skolan? Räcker det inte med UF? Inte mitt ämne

4 ”Se möjligheter och göra något av dem”

5 Entreprenörer Innovatörer och levebrödsföretagare Intraprenörer Chefen är anställd Sociala entreprenörer Ideella sektorn Privatekonomer Familj och fritid

6 Mer än att starta företag Entreprenörskap är mer än att starta och driva företag

7 Vad är entreprenörskap? Arbetsliv och erfarenheter Utbildning Familj och förebilder Medfött Egenskaper + Attityder = Förmågor Entreprenöriell förmåga Analytisk förmåga Social förmåga

8 Är förmågan viktig? Hur väl lyckas skolan? Källa; Demoskop Intervjuer med 200 personalchefer på uppdrag av Svenskt Näringsliv och LR 2011 100 75 50 25 0 Entreprenöriell Analytisk Social

9 Källa: OECD om autentiskt lärande, 1989 Entreprenöriella, analytiska och sociala förmågor kan tränas Verklighetsbaserat lärande Eleven är aktiv, tar ansvar och löser problem Problemen överskrider ämnesgränserna Problem löses i samspel med närsamhället Problem löses i samspel med närsamhället Resultatet är till nytta utanför skolan

10 Företagargymnasiet Process – inte enbart projekt Verklighetsanknytning Växande utmaningar Eleverna jobbar parvis Social träning Mitt fadderföretag Tre personer Se Om Ditt Företag IT-lots Kunder och leverantörer Företagets kontoplan

11 Att lära ungdomar ekonomi Samhällskunskap Entreprenör- skap Samhällskunskap Entreprenör- skap Matte Programgemensamma kurser & APL Svenska Engelska Religion, historia m m Traditionell eller entreprenöriell ansats?

12 Privatekonomi i skolan - målet att nå alla ungdomar Skapa motivation Tillräckligt med tid Uthålligt arbete Verklighets- anknytning Lärprocess Struktur

13 Hur blir det uthålligt? Skolan - ett kvalificerat tjänstef öretag …..eller kortlivade ”eldsjälsprojekt” Ständiga förbättringar……

14 Tvärvetenskapligt, tematiskt, röd tråd En modell för högskoleförberedande program En modell för yrkesprogram Tre teman som växelvis återkommer: – Du och din ekonomi (begrepp och grunder) – Individ & Livsstil (reflektion och diskussion) – Mot den ljusnande framtid (förberedelser)

15 Miniworkshop Våren år 3 Våren år 3 Hösten år 1 Arbeta tematiskt och tvärvetenskapligt Tre teman: Du & din ekonomi Individ och livsstil Mot den ljusnande……

16 Miniworkshop Hösten år 1 Hur påverkar jag/kan jag påverka världen ”Vi utgår från vår vardag och undersöker hur våra personliga val av t ex kläder, mat och kommunikation påverkar/kan påverka vår omvärld.” Svenska 1 Företagsekonomi Samhällskunskap 1b Naturkunskap 1b Miljö och hållbar utveckling Etiskt perspektiv

17 Miniworkshop Ut i vuxenlivet Besök av arbetsförmedling, försäkringskassa, arbetsgivare, bank, bostadsförmedling m fl Studiedagar i maj år 3 Våren år 3 Våren år 3

18 Miniworkshop Våren år 3 Våren år 3 Hösten år 1 A Frågor till gruppen: 1. Gillar ni idén med en strukturerad modell? Fördelar/nackdelar? 2. Vilka teman/moment vill ni ha med? 3. Från vilka ämnen/kurser tar ni timmarna? 4. I vilken ordningsföljd för att få progression? B Frågor till gruppen: 5. Vilka studiebesök/gästföreläsningar är önskvärda? 6. Kan ni koppla modellen till UF och entreprenöriellt lärande? 7. Ser ni redan nu en möjlig fortsättning i en etapp två? 8. Hur vill ni beskriva modellen för att engagera elever och kollegor?

19 Miniworkshop Tema Du & din ekonomi/moment Välja abonnemang (t ex mobil eller gym) Månadspeng, studiebidrag och betalkort Varifrån kommer pengar och vad ska de räcka till? Jobba extra Vi gör en budget Tema Individ och livsstil/moment Marknadsföring, reklam och konsumenträtt Om vanans makt och våra förebilder Skillnader mellan olika länder och kulturer Utanförskap – orsaker, konsekvenser och möjligheter Ett hållbart samhälle (T ex Foundation of Long Now) Tema Mot den ljusnande framtid….. Studentfesten Köpa bil Spara, låna, försäkra Flytta hemifrån Framtidsplan – söka jobb, plugga vidare, starta eget

20


Ladda ner ppt "”Man köper saker man inte behöver för pengar man inte har för att göra intryck på människor som man egentligen inte bryr sig om” Privatekonomi Ekonomi."

Liknande presentationer


Google-annonser