Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att mäta för att lära - syfte, mål och mått

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att mäta för att lära - syfte, mål och mått"— Presentationens avskrift:

1 Att mäta för att lära - syfte, mål och mått

2 Arbetsgång i förbättringsarbete
Uppföljning över tid - Mätningar Tester – PGSA - Mätningar Syfte - Förbättringsmål - Mått Kartläggning - Mätningar Problem/förbättringsområde En snabbkurs som Fredrik Lindahl Utvecklingscentrum/ekonom på Division Psykiatri UMAS har gjort. Det räcker inte med att mäta FÖRE – UNDER – EFTER. Vi behöver mäta ÖVER TID! TID Fredrik Wiberg 2

3 Uppföljning mätetal/upplevelser
Uppslutning kring gemensamma mål Uppföljning mätetal/upplevelser Innovativ kultur/ tillåtet att testa idéer Reflektionstid Forum för lärande Se olikheter som en tillgång Källa: Ralph Stacey

4 Behöver ni ha fakta för att få med andra i förbättringsarbetet?
Person B Person C Person A Vård bedrivs av personer, inte institutioner. Faktum är att vårdverksamhet bygger på människors agerande. Det är inte en vårdcentral/sjukhus som bemöter patienter på ett visst sätt. Det är människorna som arbetar där. Det talas idag mycket om samarbete och samverkan över gränserna, men mindre ofta om hur detta faktiskt kan åstadkommas. Många har pekat på olika revirgränser/hinder inom vården mellan olika: Yrkeskategorier Specialiteter Huvudmän Sådana gränser överbryggs inte genom direktiv. För att få tillstånd fungerande samverkan över olika gränser fordras det kunskap om och förståelse för varandras motiv och andra psykologiska drivkrafter. Vi behöver ta del av varandras verklighet! Ingen kan ensam se och förstå helheten! För att kunna förbättra vården är det nödvändigt att vi utvecklar vår förmåga att samarbeta i tvärprofessionella team. Exempel från ”patientnära” förändringsarbete – olika perspektiv Mottagning Vårdcentral Avdelning – Oropedens motivationsfilm – översatt till engelskan Person D Källa: Att mäta för att veta, SKL

5 Formulera ett syfte - beskriver förbättringsarbetets övergripande inriktning
Vad vill vi åstadkomma? För vilka – målgrupp? Vilken/vilka enheter berörs?

6 Formulera förbättringsmål
Behåll medborgaren/patienten i fokus Uttryck målen tydligt, sätt numeriska (med siffror) och mätbara mål Tidsatta Sätt mål på önskvärda nivåer – hur det borde vara

7 Alice i underlandet och katten
Alice: - Kan du säga mig vilken väg jag skall ta? Katten: - Det beror på vart du ska gå. Alice: - Det vet jag inte … Katten: - Då spelar det ingen roll vilken väg du tar. Verksamheten: - Kan du säga oss vad vi ska mäta? Katten: - Det beror på vad ni vill åstadkomma. Verksamheten: - Det vet vi inte … Katten: - Då spelar det ingen roll vad ni mäter. Källa: Memeologen

8 FINISHED FILES ARE THE RE
SULT OF YEARS OF SCIENTI FIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS…

9 6 FINISHED FILES ARE THE RE SULT OF YEARS OF SCIENTI
FIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS… 6

10 Hur reagerar vi på data? 1. Felaktiga data
2. ”OK, rätt data men det är inget problem” 3. ”OK, rätt data, och det är ett problem - men det är inte mitt problem ” 4. ”Data är tillräckligt bra, det är ett problem, det är vårt problem och vi måste göra något åt det” Källa: Donald M Berwick,

11 Enkla sätt att mäta Kan vi använda befintliga system för statistik?
Pinnstatistik Enkäter Datorbaserade verktyg - Outlook - Google enkät

12 Praktiska tips - datainsamling
Tänk efter först – vad, vem, när, hur? Förenkla Utse mätansvarig – systematisk, datakunnig… Stickprov Källa: Att mäta för att veta, SKL

13 Oplanerade aktiviteter/”störningar”
Namn: Datum: Sätt ett streck för varje gång en oplanerad aktivitet i form av en störning eller ett avbrott inträffar ·         Telefonen ringer ·         Sekreterare vill prata med mig ·         Sjuksköterska vill prata med mig ·         Läkare vill prata med mig ·         Patient ringer ·         Sökare ·         Utrustning saknas/trasig ·         Förbrukningsmaterial saknas ·         Datorproblem Källa: Memeologen

14 Telefonmätning Klockslag 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00
11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 Vad vill patienten? Rådgivning Boka tid Avboka, ändra tid Provsvar Recept Förlängd sjukskrivning, annat intyg Vill prata med specifik vårdgivare Annat Källa: Memeologen

15 Exempel - datainsamlingsplan
Källa: Att mäta för att veta, SKL

16 Före- och efter mätningar
vecka antal dagar v 35 v 20 18 5 TEST fr o m v 26 Havregrynsgrötsfrukost HYPOTES Ökad effektivitet på dagtid ger kortare väntetid Källa: Memeologen

17 Samma mätning över tid vecka antal dagar v 35 v 20 v 21 v 22 v 23 v 24
18 10 2 8 14 5 6 20 4 11 17 3 9 15 TEST fr o m v 26 Havregrynsgrötsfrukost HYPOTES Ökad effektivitet på dagtid ger kortare väntetid Källa: Memeologen


Ladda ner ppt "Att mäta för att lära - syfte, mål och mått"

Liknande presentationer


Google-annonser