Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att mäta för att lära - syfte, mål och mått. Arbetsgång i förbättringsarbete Problem/förbättringsområde Kartläggning - Mätningar Syfte - Förbättringsmål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att mäta för att lära - syfte, mål och mått. Arbetsgång i förbättringsarbete Problem/förbättringsområde Kartläggning - Mätningar Syfte - Förbättringsmål."— Presentationens avskrift:

1 Att mäta för att lära - syfte, mål och mått

2 Arbetsgång i förbättringsarbete Problem/förbättringsområde Kartläggning - Mätningar Syfte - Förbättringsmål - Mått Tester – PGSA - Mätningar TID Uppföljning över tid - Mätningar Fredrik Wiberg

3 Uppslutning kring gemensamma mål Uppföljning mätetal/upplevelser Innovativ kultur/ tillåtet att testa idéer Reflektionstid Forum för lärande Se olikheter som en tillgång Källa: Ralph Stacey

4 Person B Person D Person C Person A Behöver ni ha fakta för att få med andra i förbättringsarbetet? Källa: Att mäta för att veta, SKL

5 Vad vill vi åstadkomma? För vilka – målgrupp? Vilken/vilka enheter berörs? Formulera ett syfte - beskriver förbättringsarbetets övergripande inriktning

6 Formulera förbättringsmål Behåll medborgaren/patienten i fokus Uttryck målen tydligt, sätt numeriska (med siffror) och mätbara mål Tidsatta Sätt mål på önskvärda nivåer – hur det borde vara

7 Alice: - Kan du säga mig vilken väg jag skall ta? Katten: - Det beror på vart du ska gå. Alice: - Det vet jag inte … Katten: - Då spelar det ingen roll vilken väg du tar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Verksamheten: - Kan du säga oss vad vi ska mäta? Katten: - Det beror på vad ni vill åstadkomma. Verksamheten: - Det vet vi inte … Katten: - Då spelar det ingen roll vad ni mäter. Alice i underlandet och katten Källa: Memeologen

8 FINISHED FILES ARE THE RE SULT OF YEARS OF SCIENTI FIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS…

9 FINISHED FILES ARE THE RE SULT OF YEARS OF SCIENTI FIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS… 6

10 Hur reagerar vi på data? 1. Felaktiga data 2. ”OK, rätt data men det är inget problem” 3. ”OK, rätt data, och det är ett problem - men det är inte mitt problem ” 4. ”Data är tillräckligt bra, det är ett problem, det är vårt problem och vi måste göra något åt det” Källa: Donald M Berwick,

11 Enkla sätt att mäta Kan vi använda befintliga system för statistik? Pinnstatistik Enkäter Datorbaserade verktyg - Outlook - Google enkät

12 Praktiska tips - datainsamling Förenkla Utse mätansvarig – systematisk, datakunnig… Tänk efter först – vad, vem, när, hur? Stickprov Källa: Att mäta för att veta, SKL

13 Namn: Datum: Sätt ett streck för varje gång en oplanerad aktivitet i form av en störning eller ett avbrott inträffar  Telefonen ringer  Sekreterare vill prata med mig  Sjuksköterska vill prata med mig  Läkare vill prata med mig  Patient ringer  Sökare  Utrustning saknas/trasig  Förbrukningsmaterial saknas  Datorproblem Källa: Memeologen Oplanerade aktiviteter/”störningar”

14 Klockslag08:00- 09:00 09:00- 10:00 10:00- 11:00 11:00- 12:00 12:00- 13:00 13:00- 14:00 14:00- 15:00 15:00- 16:00 16:00- 17:00 Vad vill patienten? Rådgivning Boka tid Avboka, ändra tid Provsvar Recept Förlängd sjukskrivning, annat intyg Vill prata med specifik vårdgivare Annat Telefonmätning Källa: Memeologen

15 Exempel - datainsamlingsplan Källa: Att mäta för att veta, SKL

16 veckaantal dagar v 35 v 2018 5 Före- och efter mätningar TEST fr o m v 26 Havregrynsgrötsfrukost HYPOTES Ökad effektivitet på dagtid ger kortare väntetid Källa: Memeologen

17 veckaantal dagar v 35 v 20 v 21 v 22 v 23 v 24 v 25 v 26 v 27 v 28 v 29 v 30 v 31 v 32 v 33 v 34 18 10 2 8 14 5 6 20 4 11 17 3 9 15 5 Samma mätning över tid TEST fr o m v 26 Havregrynsgrötsfrukost HYPOTES Ökad effektivitet på dagtid ger kortare väntetid Källa: Memeologen


Ladda ner ppt "Att mäta för att lära - syfte, mål och mått. Arbetsgång i förbättringsarbete Problem/förbättringsområde Kartläggning - Mätningar Syfte - Förbättringsmål."

Liknande presentationer


Google-annonser