Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dialektisk Beteendeterapi -DBT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dialektisk Beteendeterapi -DBT"— Presentationens avskrift:

1 Dialektisk Beteendeterapi -DBT

2 Anna Demetriades, Örebro DBT-team
D I A L E K T I S K B E T E E N D E T E R A P I MEDVETEN NÄRVARO ? tankar impulser känslor kroppen     Anna Demetriades, Örebro DBT-team

3 Vad är dialektisk beteendeterapi (DBT)?
En beteendeterapeutisk behandling. För personer med borderline personlighetsstörning eller emotionellt instabil personlighetsstörning. Kärnproblematik: svårigheter att reglera känslor. Grundad av Marsha Linehan, professor i psykologi vid universitet i Washington. Anna Demetriades, Örebro DBT-team

4 Anna Demetriades, Örebro DBT-team
KBT alltför förändringsinriktad Om förändring balanseras med ett ständigt och uttalat accepterande av personens reaktionssätt, hennes upplevelse och hennes situation så tolereras förändrings-interventionerna bättre (Koerner & Linehan, 2000). ACCEPTANS FÖRÄNDRING Anna Demetriades, Örebro DBT-team

5 Anna Demetriades, Örebro DBT-team
DBT utgångspunkter Biosocial teori om emotioner och beteende Dialektisk filosofi Balans; tes, antites, syntes. Zen (Buddhism) Medveten närvaro Acceptans Inlärningsteori (Behaviorism) Förändringstekniker; exponering, rollspel, problemlösning. Anna Demetriades, Örebro DBT-team

6 Anna Demetriades, Örebro DBT-team
Vad är beteendeterapi? Här och nu. Arbetar med att förändra beteenden, tankar och känslor. Viktigt att förstå varför vi beter oss som vi gör idag utifrån tidigare inlärningshistoria. Tydliga mål i behandlingen som patienten är aktiv och arbetar mot. Patient och terapeut samarbetar och är aktiva. Anna Demetriades, Örebro DBT-team

7 Anna Demetriades, Örebro DBT-team
Vad är dialektik? Två motsatta idéer eller uppfattningar kan vara sanna samtidigt. Jag vill inte skada mig och jag vill skada mig Jag vill dö och jag vill leva Jag vill bli bättre och jag skiter i allt Jag vill gå i skolan och jag vill inte gå i skolan Jag vill träffa mamma och jag vill inte se henne mer Jag vill vara nykter och jag vill berusa mig Det finns alltid mer än ett sätt att se på en situation och fler än en föreställning, idé eller önskan om något. Det går att känna flera saker samtidigt. Hitta mellanvägen och gör det som är fungerande utifrån situationen. . Anna Demetriades, Örebro DBT-team

8 Borderline persolighetsstörning minst fem uppfyllda kriterier
(1) Separationsrädsla Stora ansträngningar för att undvika verkliga eller fantiserade separationer (2) Instabila och intensiva relationer Växlar mellan idealisera och nedvärdera (3) Instabil självbild Skiftar livsstil, mål, vänner, jobb, ”vem är jag”. (4) Impulsivitet Pengar, spelar, sex, droger, hetsäter (5) Självmord, självskadande Överdoserar läkemedel, alkohol, skär sig, trafikfarlig, våld (6) Instabila affekter Nedstämdhet, ilska, rädsla, snabba skiften (7) Tomhetsupplevelser Avskuret känsloliv, lätt uttråkade, sensationssökande (8) Aggressivitet Bitterhet, skäller, våld, särskilt vid separation. Följs ofta av skam, skuld. (9) Paranoia, dissociation Övergående, stressrelaterade Anna Demetriades, Örebro DBT-team

9 BPS emotionella reaktioner
Känsla EIP/BPD Hög sårbarhet ”normal” Tid Anna Demetriades, Örebro DBT-team

10 Anna Demetriades, Örebro DBT-team

11 Anna Demetriades, Örebro DBT-team
Förekomst 2 % av befolkningen 75 % kvinnor 75% självskadande 75% utsatta för övergrepp 10 % av psykiatrisk öppenvård 20% av pat i psykiatrisk slutenvård 3-10 % begår självmord Anna Demetriades, Örebro DBT-team

12 Anna Demetriades, Örebro DBT-team
Samsjuklighet Missbruk PTSD Ätstörningar Panikångest Social fobi Depression Antisocial personlighetsstörning Andra personlighetsstörningar Anna Demetriades, Örebro DBT-team

13 Övriga DBT behandlingar
Intensivbehandling, slutenvård 3 månader. DBT för missbrukare. DBT för misshandlande män. DBT parterapi. DBT för tonåringar. DBT för ätstörningar. DBT inom rättspsykiatrin. DBT dagvård. Preventivt arbete prövas på forskningsnivå. Anna Demetriades, Örebro DBT-team

14 Anna Demetriades, Örebro DBT-team
Utmärkande för DBT? DBT är inte ett suicidförebyggande program (t ex slutenvård) utan ett livskvalitetsökande program, vilket innebär att man sätter upp långsiktiga mål och går emot dem: skapa sig ett liv värt att leva. DBT är en mycket aktiv behandling. DBT är en beteendeterapeutisk behandling som kräver träning och coachning. DBT är ingen behandling man får utan en man gör. 90% av behandlingsarbetet sker utanför behandlingsenheten i form av hemuppgifter. Patienten har ansvar för sitt liv och sina beteenden. Vikten av att ha miljöer att öva nya färdigheter i (t ex skola, arbete, praktikplats), att få börja öva på lagom nivå och därefter öka. Anna Demetriades, Örebro DBT-team

15 Behandlingens utformning
Telefon- konsultation Telefon - konsultation Individual- terapeut Terapeut Individual- terapi Konsultationsteam Individuell terapi Konsultationsteam Patienten 2 färdighets -tränare 2 st Färdighets- tränare Färdighets- träning i grupp Färdighetsträning i grupp Familjeband Anna Demetriades, Örebro DBT-team

16 Anna Demetriades, Örebro DBT-team
De fem funktionerna För att det ska vara DBT ska alla dessa fem komponenterna vara med i behandlingsupplägget: Att öka patientens färdigheter och förmåga. (Färdighetsträning) Att förbättra patientens motivation att använda färdigheter istället för dysfunktionella responser. (Individualterapi) Att bidra till generalisering av färdigheter i det riktiga livet. (Telefonkonsultation) Att bidra till förmåga och motivation hos behandlande terapeuter – alla patienter är teamets patienter(Konsultationsteamet) Att strukturera omgivningen så att den understödjer förbättringar (Familjeband , parsamtal och samverkansmöten) Anna Demetriades, Örebro DBT-team

17 Anna Demetriades, Örebro DBT-team
Behandlingskontrakt Börja och stanna i behandling under överenskommen tid. Delta i både individualterapi och färdighetsträning. Upprepad frånvaro leder till avslut. Delta aktivt i behandlingen. För förnyat kontrakt krävs framsteg. Anna Demetriades, Örebro DBT-team

18 Anna Demetriades, Örebro DBT-team
Individualterapi Innan sessionen: 1) Var i målhierarkin? 2) Patientens terapimål och livsmål. Under sessionen: 3) Gör agenda utifrån veckokort och målhierarki. 4) Välj problembeteende. 5) Kolla av pågående impulser hos patienten. 6) Gör kedjeanalys. Kom ihåg inlärningsteori. 7) Väv in lösningar i kedjan – färdigheter. 8) Öva färdigheter under sessionen. 9) Få commitment till hemuppgiften. 10) Nedvarvning. Anna Demetriades, Örebro DBT-team

19 Anna Demetriades, Örebro DBT-team
Kedjeanalys Konsekvenser Kort Lång Pos Sårbarheter Lättnad - Sovit dåligt Neg - Skam Lär sig inget Ärr Inte ätit Triggers PROBLEMBETEENDE SKÄR SIG Gräl med pojkvän Primär känsla Ledsen Rädd Tar fram rakblad ”Han tycker inte om mig längre” Ångest ökar Sekundär känsla ”Jag klarar inte det här” Ångest Drar sig undan Anna Demetriades, Örebro DBT-team

20 Anna Demetriades, Örebro DBT-team
Kedja med färdigheter Trigger Primär känsla Invalidering Dömanden Sekundär känsla Lättnad Observera Beskriva Delta Acceptans Andas Självvalidering Självtröst Kommunikation Problem- lösning Handla mot känslan Aktivitet Lättnad Anna Demetriades, Örebro DBT-team

21 Anna Demetriades, Örebro DBT-team
(Klienten tror att ångesten bara växer och växer) Förebygga och stå ut Stå ut ”Tolererbart” Reglera känslor Hantera relationer Förebygga sårbarhet -tills det går över -behöver läras in/tränas när man är reglerad Anna Demetriades, Örebro DBT-team

22 Anna Demetriades, Örebro DBT-team
Telefonkonsultation Ingen kontakt med terapeuten inom 24 timmar efter självskada (bara inbokade besök). När man ringer måste man ta emot den konsultation som ges. Vid följande tre tillfällen kan man ringa sin terapeut för konsultation: 1. Om man inte vet vilka färdigheter man ska använda och är på väg att handla destruktivt. 2. Om man har gjort något modigt, svårt eller vill berätta om något som har gått bra. 3. Om det är något i relationen till terapeuten som man är orolig över. Om terapeuten inte svarar eller ringer upp och det är kris ring jouren. Anna Demetriades, Örebro DBT-team

23 Anna Demetriades, Örebro DBT-team
Krisplan Planera för vad patienten ska göra vid självskadeimpuls innan hon ringer terapeut! Exempel: Ringa kompis Isbit, tabasco, gummisnodd Sätta sig vid datorn Lyssna på musik Skriva Rabbla alfabetet baklänges Ringa terapeuten Ringa jouren Anna Demetriades, Örebro DBT-team

24 Anna Demetriades, Örebro DBT-team
Färdighetsträning Att vara medvetet närvarande (ca 8 ggr) Att styra och ledas av sitt inre Att hantera relationer (ca 6 träffar) Säga nej, be om något, bevara relationer Att reglera känslor (ca 6 träffar) Känna igen känslor, motsatt handling Att stå ut när det är svårt (ca 6 träffar) Krisstrategier Att gå den gyllene medelvägen (ca 4 träffar) Dialektik, dialektiska dilemman, validering, inlärningsteori Anna Demetriades, Örebro DBT-team

25 Anna Demetriades, Örebro DBT-team
Konsultationsteamet Anna Demetriades, Örebro DBT-team

26 Anna Demetriades, Örebro DBT-team
Behandlingsteam Konsultation till terapeuten: Ökar terapeutens färdigheter att behandla. Ökar terapeutens motivation att behandla. Målfokus: acceptans och förändring. Anna Demetriades, Örebro DBT-team

27 Anna Demetriades, Örebro DBT-team
DBT för anhöriga Familjeband Färdighetsutbildning för anhöriga, ca 15 träffar. En kurs per termin medveten närvaro, validering, känslohantering, relationsfärdigheter, inlärningspsykologi. Förståelse för hur familjen förstärker och bestraffar beteende. Anhörigförening Anna Demetriades, Örebro DBT-team


Ladda ner ppt "Dialektisk Beteendeterapi -DBT"

Liknande presentationer


Google-annonser