Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dialektisk Beteendeterapi -DBT. D I A L E K T I S K B E T E E N D E T E R A P I MEDVETEN NÄRVARO ? tankar ? impulser känslor kroppen Anna Demetriades,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dialektisk Beteendeterapi -DBT. D I A L E K T I S K B E T E E N D E T E R A P I MEDVETEN NÄRVARO ? tankar ? impulser känslor kroppen Anna Demetriades,"— Presentationens avskrift:

1 Dialektisk Beteendeterapi -DBT

2 D I A L E K T I S K B E T E E N D E T E R A P I MEDVETEN NÄRVARO ? tankar ? impulser känslor kroppen Anna Demetriades, Örebro DBT-team

3 Vad är dialektisk beteendeterapi (DBT)? En beteendeterapeutisk behandling. För personer med borderline personlighetsstörning eller emotionellt instabil personlighetsstörning. Kärnproblematik: svårigheter att reglera känslor. Grundad av Marsha Linehan, professor i psykologi vid universitet i Washington. Anna Demetriades, Örebro DBT-team

4 KBT alltför förändringsinriktad Om förändring balanseras med ett ständigt och uttalat accepterande av personens reaktionssätt, hennes upplevelse och hennes situation så tolereras förändrings- interventionerna bättre (Koerner & Linehan, 2000). ACCEPTANSFÖRÄNDRING Anna Demetriades, Örebro DBT-team

5 DBT utgångspunkter Biosocial teori om emotioner och beteende Dialektisk filosofi – Balans; tes, antites, syntes. Zen (Buddhism) – Medveten närvaro – Acceptans Inlärningsteori (Behaviorism) – Förändringstekniker; exponering, rollspel, problemlösning. Anna Demetriades, Örebro DBT-team

6 Vad är beteendeterapi? Här och nu. Arbetar med att förändra beteenden, tankar och känslor. Viktigt att förstå varför vi beter oss som vi gör idag utifrån tidigare inlärningshistoria. Tydliga mål i behandlingen som patienten är aktiv och arbetar mot. Patient och terapeut samarbetar och är aktiva. Anna Demetriades, Örebro DBT-team

7 Vad är dialektik? Två motsatta idéer eller uppfattningar kan vara sanna samtidigt.. Jag vill inte skada migoch jag vill skada mig Jag vill döochjag vill leva Jag vill bli bättreoch jag skiter i allt Jag vill gå i skolan och jag vill inte gå i skolan Jag vill träffa mammaoch jag vill inte se henne mer Jag vill vara nykteroch jag vill berusa mig Det finns alltid mer än ett sätt att se på en situation och fler än en föreställning, idé eller önskan om något. Det går att känna flera saker samtidigt. Hitta mellanvägen och gör det som är fungerande utifrån situationen. Anna Demetriades, Örebro DBT-team

8 Borderline persolighetsstörning minst fem uppfyllda kriterier (1) Separationsrädsla § Stora ansträngningar för att undvika verkliga eller fantiserade separationer (2) Instabila och intensiva relationer § Växlar mellan idealisera och nedvärdera (3) Instabil självbild Skiftar livsstil, mål, vänner, jobb, ”vem är jag”. (4) Impulsivitet  Pengar, spelar, sex, droger, hetsäter (5) Självmord, självskadande  Överdoserar läkemedel, alkohol, skär sig, trafikfarlig, våld (6) Instabila affekter  Nedstämdhet, ilska, rädsla, snabba skiften (7) Tomhetsupplevelser § Avskuret känsloliv, lätt uttråkade, sensationssökande (8) Aggressivitet § Bitterhet, skäller, våld, särskilt vid separation. Följs ofta av skam, skuld. (9) Paranoia, dissociation § Övergående, stressrelaterade Anna Demetriades, Örebro DBT-team

9 BPS emotionella reaktioner Känsla EIP/BPD Hög sårbarhet ”normal” Tid Anna Demetriades, Örebro DBT-team

10

11 Förekomst 2 % av befolkningen 75 % kvinnor 75% självskadande 75% utsatta för övergrepp 10 % av psykiatrisk öppenvård 20% av pat i psykiatrisk slutenvård 3-10 % begår självmord Anna Demetriades, Örebro DBT-team

12 Samsjuklighet Missbruk PTSD Ätstörningar Panikångest Social fobi Depression Antisocial personlighetsstörning Andra personlighetsstörningar Anna Demetriades, Örebro DBT-team

13 Övriga DBT behandlingar Intensivbehandling, slutenvård 3 månader. DBT för missbrukare. DBT för misshandlande män. DBT parterapi. DBT för tonåringar. DBT för ätstörningar. DBT inom rättspsykiatrin. DBT dagvård. Preventivt arbete prövas på forskningsnivå. Anna Demetriades, Örebro DBT-team

14 Utmärkande för DBT?  DBT är inte ett suicidförebyggande program (t ex slutenvård) utan ett livskvalitetsökande program, vilket innebär att man sätter upp långsiktiga mål och går emot dem: skapa sig ett liv värt att leva. DBT är en mycket aktiv behandling.  DBT är en beteendeterapeutisk behandling som kräver träning och coachning. DBT är ingen behandling man får utan en man gör.  90% av behandlingsarbetet sker utanför behandlingsenheten i form av hemuppgifter.  Patienten har ansvar för sitt liv och sina beteenden.  Vikten av att ha miljöer att öva nya färdigheter i (t ex skola, arbete, praktikplats), att få börja öva på lagom nivå och därefter öka. Anna Demetriades, Örebro DBT-team

15 Behandlingens utformning Patienten Telefon - konsultation Individuell terapi Färdighetsträning i grupp Terapeut 2 st Färdighets- tränare Konsultationsteam Familjeband Konsultationsteam Telefon- konsultation Individual- terapeut Individual- terapi Färdighets- träning i grupp 2 färdighets -tränare Anna Demetriades, Örebro DBT-team

16 De fem funktionerna För att det ska vara DBT ska alla dessa fem komponenterna vara med i behandlingsupplägget: Att öka patientens färdigheter och förmåga. (Färdighetsträning) Att förbättra patientens motivation att använda färdigheter istället för dysfunktionella responser. (Individualterapi) Att bidra till generalisering av färdigheter i det riktiga livet. (Telefonkonsultation) Att bidra till förmåga och motivation hos behandlande terapeuter – alla patienter är teamets patienter(Konsultationsteamet) Att strukturera omgivningen så att den understödjer förbättringar (Familjeband, parsamtal och samverkansmöten) Anna Demetriades, Örebro DBT-team

17 Behandlingskontrakt Börja och stanna i behandling under överenskommen tid. Delta i både individualterapi och färdighetsträning. Upprepad frånvaro leder till avslut. Delta aktivt i behandlingen. För förnyat kontrakt krävs framsteg. Anna Demetriades, Örebro DBT-team

18 Individualterapi Innan sessionen:1) Var i målhierarkin? 2) Patientens terapimål och livsmål. Under sessionen:3) Gör agenda utifrån veckokort och målhierarki. 4) Välj problembeteende. 5) Kolla av pågående impulser hos patienten. 6) Gör kedjeanalys. Kom ihåg inlärningsteori. 7) Väv in lösningar i kedjan – färdigheter. 8) Öva färdigheter under sessionen. 9) Få commitment till hemuppgiften. 10) Nedvarvning. Anna Demetriades, Örebro DBT-team

19 Kedjeanalys Sårbarheter Triggers Primär känsla Sekundär känsla PROBLEMBETEENDE Konsekvenser Pos Neg Kort Lång Sovit dåligt Inte ätit Gräl med pojkvän Ledsen Rädd ”Han tycker inte om mig längre” Ångest Drar sig undan ”Jag klarar inte det här” Ångest ökar Tar fram rakblad SKÄR SIG Lättnad - - Skam Lär sig inget Ärr Anna Demetriades, Örebro DBT-team

20 Kedja med färdigheter Trigger Primär känsla Invalidering Dömanden Sekundär känsla Lättnad Observera Beskriva Delta Acceptans Andas Självvalidering Självtröst Kommunikation Problem- lösning Handla mot känslan Aktivitet Lättnad Anna Demetriades, Örebro DBT-team

21 Förebygga och stå ut Stå ut ”Tolererbart” Reglera känslor Hantera relationer Förebygga sårbarhet -behöver läras in/tränas när man är reglerad -tills det går över (Klienten tror att ångesten bara växer och växer) Anna Demetriades, Örebro DBT-team

22 Telefonkonsultation Ingen kontakt med terapeuten inom 24 timmar efter självskada (bara inbokade besök). När man ringer måste man ta emot den konsultation som ges. Vid följande tre tillfällen kan man ringa sin terapeut för konsultation: 1. Om man inte vet vilka färdigheter man ska använda och är på väg att handla destruktivt. 2. Om man har gjort något modigt, svårt eller vill berätta om något som har gått bra. 3. Om det är något i relationen till terapeuten som man är orolig över. Om terapeuten inte svarar eller ringer upp och det är kris ring jouren. Anna Demetriades, Örebro DBT-team

23 Krisplan Planera för vad patienten ska göra vid självskadeimpuls innan hon ringer terapeut! Exempel: 1. Ringa kompis 2. Isbit, tabasco, gummisnodd 3. Sätta sig vid datorn 4. Lyssna på musik 5. Skriva 6. Rabbla alfabetet baklänges 7. Ringa terapeuten 8. Ringa jouren Anna Demetriades, Örebro DBT-team

24 Färdighetsträning Att vara medvetet närvarande (ca 8 ggr) – Att styra och ledas av sitt inre Att hantera relationer (ca 6 träffar) – Säga nej, be om något, bevara relationer Att reglera känslor (ca 6 träffar) – Känna igen känslor, motsatt handling Att stå ut när det är svårt (ca 6 träffar) – Krisstrategier Att gå den gyllene medelvägen (ca 4 träffar) – Dialektik, dialektiska dilemman, validering, inlärningsteori Anna Demetriades, Örebro DBT-team

25 Konsultationsteamet Anna Demetriades, Örebro DBT-team

26 Behandlingsteam Konsultation till terapeuten: Ökar terapeutens färdigheter att behandla. Ökar terapeutens motivation att behandla. Målfokus: acceptans och förändring. Anna Demetriades, Örebro DBT-team

27 DBT för anhöriga Familjeband – Färdighetsutbildning för anhöriga, ca 15 träffar. – En kurs per termin – medveten närvaro, validering, känslohantering, relationsfärdigheter, inlärningspsykologi. – Förståelse för hur familjen förstärker och bestraffar beteende. – Anhörigförening www.tipsaorebro.sewww.tipsaorebro.se Anna Demetriades, Örebro DBT-team


Ladda ner ppt "Dialektisk Beteendeterapi -DBT. D I A L E K T I S K B E T E E N D E T E R A P I MEDVETEN NÄRVARO ? tankar ? impulser känslor kroppen Anna Demetriades,"

Liknande presentationer


Google-annonser