Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop Införande stöd och behandling SKL Anna Östbom och Anette Cederberg 21 & 28 maj 13.30-14.45.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop Införande stöd och behandling SKL Anna Östbom och Anette Cederberg 21 & 28 maj 13.30-14.45."— Presentationens avskrift:

1 Workshop Införande stöd och behandling SKL Anna Östbom och Anette Cederberg 21 & 28 maj 13.30-14.45

2 Sveriges landsting och kommuner SKL  SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner. -Arbetsgivarorganisation -Intresseorganisation -Utveckling av verksamhet i kommuner och landsting  Vårdens digitalisering och patientens väg genom vården är centrala utvecklingsområden där SKL:s engagemang är stort.

3 Programmen  Vid kartläggningen 2014 fans 74 behandlingsprogram som var under FoU eller användes i reguljär behandling  Internettbaserat stöd och behandlingsprogram inom vård och omsorg (rapport) 34 program används i reguljär behandling  Läs mer om programmen i rapporterna på www.skl.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbaseradstodochbehandling

4 Inventering av behandlingsprogram  63 behandlingsprogram varav 30 bedöms vara klara Exempel på områden SpelberondeStressSov hjälpen SmärtaHuvudvärkMardröm ADHDÅngestMS BrännskadorInsomningOro Bättre självkänslaIBSPaniksyndrom DepressionSmärta och ångestParkinson Dysmomofobi TinnitusPengaspel FibromyalgiKoll på AspbergerAlkohol

5 Antal Program inom olika områden som används i reguljär behandling  1 Alkohol och drogmissbruk  1 Bulemia nervosa  4 Depression  1 Irritable bowel syndrome (IBS)  1 Obsessive Compulsive Disorder (OCD)  2 Panik syndrom  5 smärta  1 Social fobi  3 Spelberoende  5 stress  4 Sömnproblem  1 Tinnitus  5 Ångest och oro

6 Nationell samverkansgrupp för kunskap styrning (NSK) och NSK-region  NSK:s uppdrag är att samverka: - För en formell struktur - I urvalet av områden för nationella kunskapsunderlag - I arbetet med att ta fram indikatorer för god vård nationella register - För en större nytta av nationella kunskapsunderlag  NSK-region utgör ledningsgrupp för de nationella programråden med representanter från de sex olika regionerna. Samarbetet syftar till att: - Hitta arbetssätt och rutiner vid utvecklingen av de nationella programråden

7 Uppdraget kompetensgruppen  Föreslå en systematisk värderingsmetod för att kvalitetssäkra program  Ganska program som används för stöd eller behandling i Sverige i enlighet med beslutat värderingsmetod  Föreslå var resultatet av granskningen görs tillgänglig  I övrigt klargöra användning vid stödprogram  Utarbeta ett förslag hur och när granskning bör ske av program framöver  Om möjligt lämna förslag till utlåtande av program när det gäller kvalitet och användbarhet

8 Nationell kompetensgrupp för internetbaserad stöd och behandling Processledare Mats BäckarslöfSjukgymnastUppsala, Örebro Ordförande Utses av gruppen Övriga ledamöter  Anneli NilssonKuratorSödra  Cecilia SvanborgLäkareDisputerad kvalitetsregisterStockholm  Anne H Berman psykolog DocentStockholm  Inger Lindberg BarnmorskaDocentNorra  Cecilia BjörkelundLäkareProfessor Västra  Robert Johansson psykologDisputeradSydöstra  Göran PetterssonLäkareProfessor Sydöstra

9 Vem avgör vad som ska finnas på internetbaserat stöd och behandling?  Landstingen avgör vad som ska ligga på internetbaserat stöd och behandling  Vem som lägger in program internetbaserat stöd och behandling  Privata aktörer (vårdcentraler och eller specialiserad vård) kan ha program på plattformen om ert landsting har gjort avtal om det

10 Upphandling och immateriella rättigheter  Immateriella rättigheter är en viktigare fråga  Checklistan för upphandling  Läs mer om frågorna i rapporten Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram inom vård och omsorg Dokumenten finns www.skl.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbaseradstodochbehandling

11 Upphandling av internetbeserat stöd och behandling  Direktupphandling när värdet understiger 505 800 kr (28 procent av tröskelvärdet)  Vid beräkningen ska alla upphandlingar av samma slag under ett räkenskapsår läggas samman  Ramavtal kan vara med en leverantör eller med flera leverantörer  Om ramavtal ingås med flera leverantörer ska dessa vara minst tre  Ett ramavtal får inte vara längre än fyra år om det inte finns särskilda skäl Mattias Sylwan, referensgruppsmötet 26-27 augusti 2014

12 Immateriella rättigheter  Behandlingsplattformen – Användning av program - Förutsätter rätt att använda programmet. Sådan rätt kan enbart erhållas genom: - Förvärv av upphovsrätten till programmet - Tecknande av licensavtal  Vad är ett behandlingsprogram? - Text - Bilder - Filmer - Ljud - Sammanställningar Johan Kahn, referensgruppsmötet 26-27 augusti 2014

13 Immateriella rättigheter  Anställds resultat av arbete tillfaller enligt huvudregeln den anställde. - Arbetsgivaren kan avtala om att förvärva de ekonomiska rättigheterna - Kan regleras genom kollektivavtal - Oreglerat erhåller arbetsgivaren en begränsad rätt att använda resultatet inom sitt verksamhetsområde för sin normala verksamhet som kunde förutses när verket skapades - Samma regler gäller forskare (med undantag av sammanställningar) – skillnad mot exempelvis USA - Undantag för datorprogram – upphovsrätten överlåts automatiskt till arbetsgivaren Johan Kahn, referensgruppsmötet 26-27 augusti 2014

14 Implementering  Förändringsarbete  Verksamhetsutveckling  Uppföljning

15 15 Förändring i olika faser (Beslut på bättre grunder, Socialstyrelsen 2005)  Förutsättningar och behov är olika, beroende på i vilken fas en organisation eller medarbetare befinner sig.  Information, stöd, aktiviteter bör anpassas till olika behov och förutsättningar. Anneli Jardeland, referensgruppsmötet 26-27 augusti 2014 15

16 Lära och integrera Lära sig metoden  Kännedom om – information  Metodkompetens – utbildning  Träningstillfällen – behålla kunnandet Integrera metoden i arbetet  Kunna tillämpa metoden - stöd och handledning  Upprätthålla användningen - ledning och organisation  Utveckla arbetssättet - tillåtande klimat (Holton m.fl. 2003) Anneli Jardeland, referensgruppsmötet 26-27 augusti 2014


Ladda ner ppt "Workshop Införande stöd och behandling SKL Anna Östbom och Anette Cederberg 21 & 28 maj 13.30-14.45."

Liknande presentationer


Google-annonser