Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sverige nettoexportör av el Ökad elproduktion Effekthöjning på befintliga kraftverk Utbyggnad av vindkraft, småskalig vattenkraft och biokraftvärme. Minskad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sverige nettoexportör av el Ökad elproduktion Effekthöjning på befintliga kraftverk Utbyggnad av vindkraft, småskalig vattenkraft och biokraftvärme. Minskad."— Presentationens avskrift:

1

2 Sverige nettoexportör av el Ökad elproduktion Effekthöjning på befintliga kraftverk Utbyggnad av vindkraft, småskalig vattenkraft och biokraftvärme. Minskad elanvändning

3 Energipolitiska mål inom EU Minst 49% förnybar energi till 2020 Nationella ambitionen höjd till 50% efter ett beslut i Sverges riksdag. Detta mål nåddes 2010 då Sverige nådde upp till 51% förnybar energi Detta kan dock förändras fram till 2020 pga förändrad användning av kol, gas av olja då kvoten räknas om varje år baserad på total energianvändning. Förhandlingar pågår inför FN:s klimatförhandlingar i Paris detta år där världens ledare ska förhandla om globala målsättningar för nya målsättningar efter 2020. Målet är att ha nya mål för 2030 klara inför detta klimatmöte. Till avtalet 2030 är målet också att få med stora utsläppsländer som Kina, USA och Indien. Globalt sett anses EU, USA och Kina stå för 50% av världesn koldioxidutsläpp.

4 Koldioxid (CO 2 ) Metan (CH 4 ) Lustgas (N 2 O) Ofullständigt halogenerade flourkarboner (HFC) Flourkarboner (FC) Svavelhexaflourid (SF 6 ) Dominerande utsläppskällor av växthusgaser i Sverige Förbränning av fossila bränslen Utsöndring från idisslande boskap, läckage från avfallsspillning Avgång från jordbruksmark, förbränning av fossila bränslen som biobränsle Läckage från kylskåp, värmepumpar och brandsläckningsutrustning Förorening vid aluminiumframställning Läckage från tyngre elektrisk apparatur

5 Kärnkraftsomröstningen 23:e Mars 1980 3 Förslag (Linjer) Linje 1: Succesiv avveckling Linje 2: Succesiv avveckling, offentligt ägande hushållning Linje 3: Avveckling inom 10 år och satsning på alternativ Efter omröstningen beslutades att alla reaktorer skulle vara avvecklade år 2010. Istället röstade riksdagen 2010 ja till förslaget om att tillåta byggandet av nya reaktorer för att ersätta de befintliga vilket strider mot alla tre alternativen i folkomröstningen.

6 Kraftslag Elproduktion i Sverige under 2013 KraftslagEl (TWh)Produktion (%) Kärnkraft6443 Vattenkraft6141 Vindkraft107 Kratvärme, fjärrvärme85 Kraftvärme, industrin64 Kondenskraft10,006

7 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser--nationella-utslapp/

8 Miljoner ton CO 2 -ekvivalenter.


Ladda ner ppt "Sverige nettoexportör av el Ökad elproduktion Effekthöjning på befintliga kraftverk Utbyggnad av vindkraft, småskalig vattenkraft och biokraftvärme. Minskad."

Liknande presentationer


Google-annonser