Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Division Infrastruktur ÅFs Kapitalmarknadsdag Åke Rosenius 2005-09-29.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Division Infrastruktur ÅFs Kapitalmarknadsdag Åke Rosenius 2005-09-29."— Presentationens avskrift:

1 1 Division Infrastruktur ÅFs Kapitalmarknadsdag Åke Rosenius 2005-09-29

2 2 Fakta Q1-Q2 2005 Medarbetare 880* Representerat på 33 orter Genomsnittsålder 43 år Utland – Norge (Danmark) 16% Omsättning 413 Mkr Rörelseresultat före skatt 36.1 Mkr Debiteringsgrad 76.5% Vinst per anställd 45 000 kr Rörelsemarginal 8.7% * Inklusive intressebolag 80 st medarbetare

3 3 Affärsområden TelekomElkraftInstallationVäg/Järnväg

4 4 AO Telekom Erbjuder bl.a. följande tjänster:  Kravspecificering  Test, verifiering och besiktning  Nät- och systemdesign Antal medarbetare 100 Omsättning Q1-Q2 2005 53 Mkr Rörelseresultat 3.2 Mkr

5 5 Största kunderna inom Telekom

6 6 Marknadsutsikter inom Telekom  Både den civila och militära telekommarknaden bedöms framgent som fortsatt god.  Exempel på större investeringar: KBM, TETRA (blåljusradio), 2.7 Mdr FMV, GTRS (mjukradio) Kommuner, Stadsnät FMV, Internationella förband

7 7 AO Väg & Järnväg Erbjuder bl.a. tjänster såsom:  Utredning och projektering  Byggledning och driftsättning  Risk- och säkerhetsutredningar Antal medarbetare 140 Omsättning Q1-Q2 2005 98 Mkr Rörelseresultat 12.4 Mkr

8 8 Största kunderna inom Väg & Järnväg

9 9 Marknadsutsikter inom Väg & Järnväg  Marknaden ser fortsatt bra ut med fortsatt utbyggnad och upprustning av väg- och järnvägsnätet.  Till grund för större investeringar ligger den antagna infrastrukturpropositionen, februari 2004.  Mellan 2004-2015 fördelas totalt 373.3 Mdr, varav 207.7 Mdr avser nyinvesteringar, därutöver till- kommer privat- och/eller delfinansierade projekt.

10 10 Marknadsutsikter, forts. inom Väg & Järnväg Exempel på större framtida investeringar:  Europakorridoren  Ostlänken  Götalandsbanan  Citybanan, Stockholm, del 2 Exempel på större pågående ÅF-projekt:  Citytunneln, Malmö  Hallandsås  Citybanan, Stockholm  Uppsala bangård

11 11 AO Installation Erbjuder bl.a. tjänster inom:  El och VVS  Energirådgivning  Säkerhet som t.ex. övervakning, brand Antal medarbetare 490* Omsättning Q1-Q2 2005 221 Mkr Rörelseresultat 15.2 Mkr * Inklusive 90 medarbetare i Norge

12 12 Största kunderna inom Installation

13 13 Marknadsutsikter inom Installation  En svag uppgång inom Industribyggnationen.  Antalet ROT-projekt förväntas stiga under 2006.  Ny lagstiftning; Energideklaration per fastighet.  Igångsättningstrend: 2005 : 2 140 milj. m 2 (+8% jmf 2004), 17.2 mdr 2006 : 2 295 milj. m 2 (+7% jmf 2005), 18.3 mdr 2007 : 2 570 milj. m 2 (+12% jmf 2006), 20.5 mdr

14 14 AO Elkraft Erbjuder bl.a. tjänster som:  Utredningar  Projektering  Beräkningar Antal medarbetare 70 Omsättning Q1-Q2 2005 33 Mkr Rörelseresultat 3.6 Mkr

15 15 Största kunderna inom Elkraft

16 16 Marknadsutsikter inom Elkraft  Kraftig ökning och stora investeringar är att vänta genom kraftbolagens stora underhållsarbeten, samt rustningen inom kärnkraftsindustrin.  Exempel på större investeringar: SVK, 5-årsplan, 10 Mdr i nya ledningar och stationer Vattenfall, 3.5 Mdr till 2008 dito Sydkraft, 3.5 Mdr dito Fortum, vädersäkringsprogram, 1 Mdr under 3 år Kärnkraft, 30 Mdr under 6-7 år för effekthöjning, säkerhetshöjande åtgärder, samt livstidsförlängning

17 17 Mål & Vision

18 18 Mål & Vision Vision 2010  Vår marknadsdisposition skall vara nr 1 eller 2 inom de kärnområden vi verkar. Divisionens ekonomiska mål och nyckeltal  Rörelseresultat min 100 TSEK/anställd/år  Påläggsfaktor, min 2.0  Rörelsemarginal, min 10%

19 19 Framtida tillväxt  Infrastruktur har en stark hemmamarknad och skall växa i Sverige och andra närliggande länder.  Fortsatta stora investeringsvolymer för infrastruktur i Sverige och övriga EU-länder planeras. Infrastruktur har för detta specialist- kompetenser inom ett flertal områden som är konkurrenskraftiga även utanför Sverige.

20 20 ÅFs Kapitalmarknadsdag Keivan Ashhami 2005-09-29 Citybanan i Stockholm

21 21 Citybanan är en förutsättning för utveckling av tågtrafiken i Stockholm och Mälardalsregionen. Citybanan är en cirka sex kilometer lång järnväg i tunnel, som ska byggas mellan pendeltågsstationerna Stockholms södra till Tomteboda. Citybanan kommer att få två nya underjordsstationer - Odenplan och City. Citybanan kommer att fördubbla spårkapaciteten genom Stockholm och beräknas vara klar under år 2011.

22 22 EST (El, Signal, Tele) ÅFs uppdrag har varit att utföra systemstudier inom EST- och SCADA-området, som sedan har lett till en komplett systemhandlingsprojektering. Med EST- och SCADA-projektering avses förstudier och projektering av samtliga järnvägstekniska installationer i tunneln samt anslutningarna i Tomteboda och Stockholms södra. Fakturerat, hittills60 Mkr Konsulttimmar, hittills88000

23 23 Risk & Säkerhet Tunneln ställer höga krav på säkerhet – vid t.ex. brand ska människorna kunna utrymma på ett snabbt och kontrollerat sätt. Samtidigt ska de olika tekniska systemen fungera och stödja en utrymning

24 24 Risk & Säkerhet Fakturerat, hittills18 Mkr Konsulttimmar, hittills23300 ÅFs uppdrag har varit att utreda konsekvenser för person- och egendomssäkerheten, vid olika typer av tillbud.

25 25 Frågor!


Ladda ner ppt "1 Division Infrastruktur ÅFs Kapitalmarknadsdag Åke Rosenius 2005-09-29."

Liknande presentationer


Google-annonser