Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åhörarkopior Luleå/Umeå 2013 Gun-Britt Hedström JL-utbildnng www

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åhörarkopior Luleå/Umeå 2013 Gun-Britt Hedström JL-utbildnng www"— Presentationens avskrift:

1 Åhörarkopior Luleå/Umeå 2013 Gun-Britt Hedström JL-utbildnng www
Åhörarkopior Luleå/Umeå Gun-Britt Hedström JL-utbildnng

2

3 Intensivperioder! Gun-Britt Hedström

4 ALLA barn har glädje och nytta av språklekar, men mest de som behöver det bäst!
Bornholmsmodellen är inte en bok utan ett arbetssätt

5 Strukturerade språklekar - från helhet till delar
Lyssna Språkrytmer – Stavelser Rim Meningar – ”pratbit” Ord - symboler Stavelser - symboler Ljud – symboler – identifiera Kombinera Ord + Ljud Variera! Repetera! De olika materialen bygger på denna struktur

6 SPRÅKLIG MEDVETENHET/UPPMÄRKSAMHET
ORD (Morfologi) Ord som enhet Orddelar Semantik LJUD (Fonologi) REGLER (Syntax) ”Ordning” Språkets regelsystem och grammatik ORDS BETYDELSE (Semantik) Vad betyder orden? Sammanhang Dubbeltydiga ord SPRÅKLIG MEDVETENHET/UPPMÄRKSAMHET Rim Enskilda ljud Semantik FUNKTION pragmatik

7 Beskriva – ”hand i påse”, ”beskriva en bild utan att visa…”
Om att upptäcka olika aspekter av språkets funktion (Pragmatisk medvetenhet) Att förstå och göra sig förstådd Vad menas med ett yttrande (”kan du öppna fönstret?”, tolka sammanhang) Skillnad mellan tal och skrift Kommunikationskompetens Har stor betydelse vid samspel, för självkänslan och för läsförståelse AKTIVITETER - förslag; Beskriva – ”hand i påse”, ”beskriva en bild utan att visa…” Läsning, läsberättande, berättande. Samtal om det lästa! Samtal i vardagen Återberätta något ex från en bok Skriva-

8 KOMMUNIKATIONSKOMPETENS
Samtal - Turtagning - lyssna & svara - ”ge och ta”, Veta/höra/förstå när man kan komma in i ett samtal Uttrycka sig så andra förstår Se på den man talar med Hålla en monolog Tolka prosodi/talets melodi Tolka ansiktsuttryck och avläsa reaktioner, ev. anpassa beteende Argumentera, förhandla Vuxna är samtalsförebilder, ger förutsättningar, skapar attityder……

9 ”Barn ska marineras i språk”
Clas Rosvall ”Barn ska marineras i språk”

10 HÖGLÄSNING ger Upptäckt av läsandet lust och glädje Ökat ordförråd
Inlärning av ordföljd och meningsbyggnad Ökad kunskap om bokstäver och andra symboler Ökad kunskap om världen Färdiga tolkningsscheman, berättarstruktur med början och slut Övning i koncentration Vi läser just nu; ”Hur långt når Alfons Åberg” G.Bergström Nästa vecka läser vi ”Grodan och främlingen” Max Velthuijs Lästips! ”Aja baja, Alfons Åberg” Gunilla Bergström

11 För din två- och treåring
LÄS! LÄS!! LÄS!! ABC droppar För din baby ABC droppar från nio mån till två år ABC droppar För din två- och treåring ABC droppar För din fyraåring ABC droppar För din femåring

12 Berätta en saga…. Det var en gång Ex på stödfrågor Var det
Dag eller natt? Ute eller inne? Liten eller stor? Som…. Bodde i en… Kom från …. Hade rest väldigt långt… De, den tyckte mycket om…… Kände sig glad när…. Blev ledsen när…. Ville gärna…. Men då hände något… spännande .... väldigt roligt… förskräckligt…… Men plötsligt så… hördes… förvandlades…. hittades… kom….. Och till slut…..

13 Litteraturtips En riktig människa G. Gerland Studentlitteratur 2010
En riktig människa G. Gerland Studentlitteratur 2010 Kompetensutveckling! HUR SER ORDEN UT? ”Bananflugor och kramsnö” 2004 Trollsländor och spikskor” 2008 Godisgrisar och blixtlås” 2011 Anna Ribbing

14 Att uppmärksamma tal/språk
Distansera sig/Gå utanför ”Här och nu” situationen i tid och rum, genom att aktivera sina ”inre bilder” Tänka bakåt, framåt, kombinera (Synintryck, doft, ljud) Aktiviteter som stöder processen Berätta – återberätta upplevelser, sagor, berättelser etc. Dokumentera upplevelser med bilder bild och berättande, bild och text Berättande/text Barnet dikterar och vuxen skriver (uppmärksammar skriftens funktion) Meddelande till föräldrarna, köket, anslag/vägg etc Mejl, kort, brev(?) SMS….. Etc…..

15 ”Det går inte, då ritar den inte”
INNEHÅLL FORM Rim KAKA SAFT, BULLE * Långt ord Snöre, gå FÄRGKRITA ”Ta bort ordet färg” ”Det går inte, då ritar den inte” Rim SMAKA BAKA PLAKA * Långt ord Kullerbytta FÄRGKRITA ”Ta bort ordet färg” = KRITA Barn kan kanske skifta uppmärksamhet i en situation men inte i en annan behöver många olika tillfällen för att få varierade erfarenheter och BEFÄSTA SINA UPPTÄCKTER! svarar utifrån sina erfarenheter och sitt sätt att tänka. Försök förstå!

16 Reflektion/insikt om ORD (morfologisk medvetenhet)
Upptäcka och inse Att ORD är symboler; för föremål, händelser etc, Orddelar och deras funktion; förstavelser, ändelser, delar i sammansatta ord underlättar vid avkodning, bidrar till ökad läsförståelse gör barnen ordintresserade! Morfologi (läran om ordbildning och ordböjning) Morfem; minsta betydelsebärande enhet. Båt= 1 morf. Båt-ar-na = 3 morf

17 Förslag – lek med ord. (ca 4 år ?)
Ordpussel (sätt samman) barn-stol, byx-knapp, sol-ros Dela på sammansatta ord Lastbil, ylletröja, ”talg-oxe” Ord byter plats Sjöfågel-fågelsjö, fotboll-bollfot, hopprep- rephopp, smörgås-gåssmör * berätta vad orden betyder * upptäcka att ord byter plats Räkna ord i meningar ”min tröja är vit”, ”räven sover”, ”boken ligger på bordet” (ej sammansatta ord!)

18 Förslag – lek med ord. (ca 4 år ?)
Kombinera ord, där en orddel är given Vår….. vår-sol, vår-regn, vår-kläder, Sol…… sol-sken, sol-stol, sol-klänning, Långa och korta ord Samstämmighet mellan ordens betydelse/föremålet och ordets längd (lätt) Sko – skohylla, bär – fotboll Motsats mellan ordens betydelse/föremålet och ordets längd. (svårt) Haj-havregryn, hus –blomkruka, Abstrakta ord. Snäll –avundsjuk, Inre bild av föremålet förvirrar inte. Går ej visualisera lika lätt.

19 Mest forskat, flest lekar….
Reflektion/insikter om LJUD Fonologisk medvetenhet Upptäcka och inse att Ord består av enskilda ljud Ljud symboliseras av bokstäver Ljud kan sättas samman (syntes) och delas upp (analys) underlättar och möjliggör analys och syntes ger därigenom förutsättningar för läsinlärning underlättar vid skrivning Mest forskat, flest lekar…. Fonologi. (Läran om språkljudens funktion i språksystemet.) Bad-rad , Enskilda bokstavsljud kan vara olika i ex. apa och apelsin.

20 2. SEGMENTERA; Dela upp orden i ljudenheter GR–IS SP–IS, L–US H-US
Fonologisk medvetenhet RIM; förutsätter att barn kan 1. BYTA PERSPEKTIV ; Dvs bortse från ”betydelse” och fokusera på ”form” – låter lika 2. SEGMENTERA; Dela upp orden i ljudenheter GR–IS SP–IS, L–US H-US 3. IDENTIFIERA Höra att ljuden låter lika eller olika Lek med rim sker i många olika sammanhang Leker (laborerar) med likalydande ljud… Rimramsor RIMSAGOR!!! Nonsensrim ”Sil - kril?” ”Kluss-fluss”, Rimuppgifter Ex. ”lus, mur, mus.” Svårt, om endast auditivt. Lättare med bildstöd - flera sinnen.

21

22 RIM och ramsor i ”massor” Lek med stavelser
Upptäcka språkets ljud….. RIM och ramsor i ”massor” Lek med stavelser A. rörelser, språkrytm (klappa, hoppa…) B. klappa, (namn, ord) C. Symboler (kottar, lego, stenar, klossar av ”mellanstorlek”) Var vaksam så att barn inte blandar ihop stavelser och ord. Sjung LJUD! Blinka lilla stjärna A, I, O, R, F……. Bi, Bi Viti limm, hir di nigin ill…. Ba, ba vata lamm, har da nagan all Upptäcka enskilda ljud….. Lekförslag

23 SYNTES ANALYS LAST BIL JULGRAN LASTBIL JUL GRAN Syntes på ordnivå
Analys på ordnivå MAMMA MA MMA Analys på stavelsenivå SOL S O L Analys på ljudnivå  SKRIVNING MYRA ord M-Y-R-A ljud M-Y-R-A m-y-r-a     SYNTES LAST BIL LASTBIL Syntes på ordnivå MA MMA MAMMA Syntes på stavelsenivå S O L SOL Syntes på ljudnivå LÄSNING symbol M-Y-R-A ljud M-Y-R-A ord Myra Ordförståelse! avkodning analys syntes avkodning symboler (ARTIKULATION!)

24 (Ur KTJK metoden Gutler-Lindström M. 2001) M
Mungympa (Ur KTJK metoden Gutler-Lindström M. 2001) M Ma-ma, ma-ma, ma-ma, ma-ma….. Mo-mo, mo-mo, mo-mo………. Mi-mi, mi-mi, mi-mi…………… Ma-mo-mi, ma-mo-mi, ma-mo-mi……. B Ba-ba, ba-ba, ba-ba………… Bo-bo, bo-bo, bo-bo………… Bi-bi, bi-bi, bi-bi…………. Ba-bo-bi, ba-bo-bi, ba-bo-bi…………. TRAS material ”Uttal” (2 – 3 år) Kan barn uttala ord med m, n, p, b, t, d. ( 3 – 4 år) Kan barn uttala ord med K, G? Använder barn ljuden S, F, V riktigt i början av ord? ( 4 – 5 år) Kan barn uttala S-ljudet riktigt? Kan barn uttala R-ljudet riktigt? (dialektala skillnader) Vilka munmotoriklekar har ni för att barn ska höra och använda dessa språkljud?

25 ATT orden böjs (Gådde, komde, springde etc)
Upptäcka och inse ATT orden böjs (Gådde, komde, springde etc) HUR orden böjs och betydelsen av detta (Gå, gick, går. Stor, större… Ordföljd och satsbyggnad 2 år-2 ordsmeningar, 3 år –treordsmeningar, 6 år–fullständiga meningar. En 6-åring kan ord och har hört miljoner ord Först betydelseord, sedan adjektiv/förtydligat och varierat språk. Flerspråkighet; lästips ”Språkresan” Bidrar till ökad läsförståelse Kan nyttja syntaktiska ledtrådar i text Underlättar vid skrivning Syntax; (läran om hur ord kombineras till större enheter som satser och meningar.) ”Katten jamar.” ”Jamar katten.”

26 Reflektion omkring satsbyggnad
Språkets regelsystem - Lekförslag Reflektion omkring satsbyggnad Tjuren bölar högt Högt bölar tjuren Bölar tjuren högt Rimligt? Tokigt? Små barn bedömer ett yttrande utifrån begriplighet och egen erfarenhet. Vänd på en fras ”Stina letar vanten” ”Vanten letar Stina” Gör en mening färdig. ”Min mössa är…..” ”Du har en…..”

27 Skillnad på ord/språkförståelse och ord/språkproduktion.
Skilj på begreppsförståelse och ord/språkförståelse! Barn kan mycket väl ha ”begrepp” för något men sakna (ev.svenska) ord. ”Ge dem orden!” Gun-Britt Hedström

28 Några begrepp…. Språklig medvetenhet Barnet uppmärksammar språkets form och kan bortse från innehållet. Fonologisk medvetenhet Uppmärksamma ljud, (identifiera, jämföra) Vilket ord passar inte? –”katt, ratt, kotte, hatt” De barn som svarar ”kotte” visar att de kan lyssna på HUR orden låter Fonemisk medvetenhet Vad blir kvar om man tar bort ljudet S i ordet ”sår”. Om barnet svarar ”år” så kan det identifiera det första fonemet i ordet.

29 TRAS ny omarbetad upplaga Nypon förlag 2013.
TRAS – observation av språk i dagligt samspel OBSERVATIONS- material avsett för åldrarna 0 -6 år. för att följa varje barns utveckling ur ett språkligt perspektiv med fokus på samspel, kommunikation, språkförståelse, ordförråd och uttal. Den nya reviderade versionen tar även upp områden för observation av de yngsta barnen 0-2 år samt barn med annat modermål än svenska. Åldersgruppen 0 – 2 år sid 41 – 54 Barn med flera språk sid .

30 SKRIFT-SPRÅKS-STADIER
Efter Bente Hagtveit

31 Barns tidiga skrivande
Karin Taube Norstedts 2011 Berätta muntligt berätta skriftligt Tecken Bokstäver Slumpmässig ordning Skrivriktning Fokusera på det barnen KAN och UPPMUNTRA - skrivprocessen behöver tid… Kap 5 ”Barns tidiga skrivande” sid

32 Att läsa och skriva i förskolan
Carina Fast Studentlitteratur 2011 Har även skrivit ”Berätta!” Om att bli den berättare man önskar att man vore…. Om att locka barnen till berättande….

33 Bidrar till positiv språkutveckling och goda läsare…
BIBLIOTEK Tillhandahålla böcker, mm Presentera böcker mm Utbilda o inspirera föräldrar o personal Föreslå lämplig textnivå FÖRÄLDRAR Ge ord Samtal Rim och ramsor Läsa bilderböcker, sagor, berättelser… FÖRSKOLA Ge ord Samtal Läsa bilderböcker, sagor, temaböcker, berättelser… Språklekar Temaarbete GRUNDSKOLA Samtal Läsundervisning Läsa olika typer av text Föreslå lämplig textnivå Faktatext Temaarbete

34 Det jag inte kan nu, kommer jag att kunna lära mig!!
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT NÅ ETT POSITIVT RESULTAT I ARBETET MED SPRÅKLEKAR, OCH I ALLT ARBETE BLAND BARN! Att lekarna genomförs på ett lustfyllt sätt Att lekarna är anpassade till barnens sätt att tänka (kognitiva nivå) BIDRA TILL EN POSITIV FÖRVÄNTAN BLAND BARNEN! Vi är olika – vi lär på olika sätt. Det jag inte kan nu, kommer jag att kunna lära mig!! Gun-Britt Hedström

35 Hur ska vi hinna? LPFÖ LÄGG TILL? LPO VARA KVAR! TA BORT?
Verksamhetsutrymmet är begränsat Vad ska vara kvar? Vad bör läggas till? Vad kan tas bort? (svårt!)

36 REFLEKTERA ÖVER….. Hur vet vi att barnen förstått det vi avsett? Hur/när fångar vi barnens pågående processer och utmanar dem vidare?


Ladda ner ppt "Åhörarkopior Luleå/Umeå 2013 Gun-Britt Hedström JL-utbildnng www"

Liknande presentationer


Google-annonser