Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverket Samverkande IT-pedagoger

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverket Samverkande IT-pedagoger"— Presentationens avskrift:

1 Nätverket Samverkande IT-pedagoger
Aktiviteter åren

2 Deltagare i nätverket 2011-2015
2012 Andrea Castro, språk och litteraturer, HFN Karl Maack, Inst för medicin, SA Angela Wulff, marin ekologi, NFN Morgan Nilsson, Inst för språk och litteraturer, HFN Birgitta Roos Haraldsson, pedagogik, kommunikation och lärande, UFN Svante Eriksson, PIL och UFN Erik Jonasson, Högskolan för scen och musik, KFN 2013 Gunnar Bergh, Språk och litteraturer, HFN Lars-Erik Jonsson, inst för pedagogik, kommunikation och lärande, UFN Kaj Jönsson, didaktik och pedagogisk profession, UFN Henric Bagerius, inst för historiska studier, HFN Maria Jervelycke, journalistik, medier och kommunikation, SFN 2014 Maria Sunnerstam, Studentavdelningen, GF samt PIL-enheten Michael Axelsson, inst för biologi och miljövetenskap, NFN Susanne Dahlgren, kost och idrottsvetenskap, UFN Mattias von Feilitzen, inst för tillämpad IT, ITF Solveig Sotevik, pedagogik, kommunikation och lärande, UFN Sonja Bjelobaba (representerar GUL-gruppen) PIL-enheten Thomas Lingefjärd, didaktik och pedagogisk profession, UFN 2015 Thommy Eriksson, Inst för tillämpad IT, ITFN Linda Flores, inst för språk och litteraturer, Humanistiska fakulteten Thorbjörn Magnusson, Högskolan för design och konsthantverk, KFN Torbjörn Fraenckel, journalistik, medier och kommunikation, SFN Viktor Aldrin, litteratur, idéhisotria och religion, HFN Sammanställning SIP Maria Sunnerstam

3 GU Online - SIP arrangerar från och med HT11
HT09 PIL-enheten tillsammans med IT-beställarrådet, Digitala medier och Medieteknik. Nätbaserade hjälpmedel i den högre utbildningen. VT10 Humanisten. Digitala resurser – möjligheter och utmaningar. HT10 Handels. Examination och bedömning. VT11 Pedagogen. Varierade undervisningsformer. HT11 Artisten. Sociala medier, etiska frågor och framtidens lärare. VT12 IT-fakulteten. Upp i det blå? "Molnet" som pedagogisk möjlighet. VT13 Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. Medielandskapet. VT14 Wallenberg konferenscentrum, Natfak. Virtuella labbar och klassrum. VT15 Pedagogen. Blended learning. Sammanställning SIP Maria Sunnerstam

4 Sammanställning SIP 2011-2015 Maria Sunnerstam
SIP-seminarier Inspelade föreläsningar och lärplattformen GUL. Thommy Eriksson och Michael Axelsson Facebook i undervisningen. Får vi, kan vi, bör vi? Pedagogiska vinster och en del fällor. Angela Wulff, bioenv. Sudda ut gränserna mellan campus och nät. Morgan Nilsson, inst språk och litteraturer video och lärande på HSM. Björn Asplind och Marcus Löfdahl, Högskolan för scen och musik. Studenter i sjuksköterskeprogrammet använder en E-portfölj. Lena Oxelmark och Ulrika Langegård, vårdvet. och hälsa. Att använda personbaserade inspelningar i interaktivt lärande. Mattias v Feilitzen, Ingrid Behrns, Åsa Abelin, Katja Laakso. Sammanställning SIP Maria Sunnerstam

5 Sammanställning SIP 2011-2015 Maria Sunnerstam
SIP-seminarier Det kommer aldrig att gå – erfarenheter av regionaliseringen av Läkarutbildningen vid Umeå universitet. Johanna Olsson och Anna Frohm, Umeå universitet. Designing a MOOC in Molecular Biology. Anne Farewell Natfak. Digital examination. Maria Nilsson, PIL-enheten. Flipped Classroom: En personlig reflektion. Johan Magnusson, företagsekonomiska institutionen, Centrum för affärssystem Wikis som verktyg för samarbete i högre utbildning. Mattias von Feilitzen, inst för tillämpad IT. Yrkeslärarprogrammet – utformningen av ett program för utbildning på distans. Ingrid Henning Loeb, Anette Wahlandt och Monica Larson. Inst för Pedagogik och specialpedagogik. Sammanställning SIP Maria Sunnerstam

6 Sammanställning SIP 2011-2015 Maria Sunnerstam
Aktiviteter VT11 4/2 Introduktion samt presentation. 11/2 IT i lärosalar (Bengts paper) gemensamt med PIL-nit. 25/2 IT-lärresurser och PIL-resurser. 11/3 Frank Rennie (inbjudning av "SIP intressenter") via VKF-konferens. 1/4 Studentworkshop. 15/4 IKT-coach från Umeå och Pedagogen. 4/5 GU Online planering samt SIP-presentationer. 13/5 Presentationer, samling vid institutionen för kost och idrottsvetenskap. 10/6 Avslutning, sammanfatta och utvärdera. Planera HT. Sammanställning SIP Maria Sunnerstam

7 Sammanställning SIP 2011-2015 Maria Sunnerstam
Aktiviteter HT11 16/9 Planering för höstens möten, ansökan för fortsatt verksamhet Mattias Lindgren (Informationsavdelningen), diskussion runt sociala medier. 14/10 Kristina Ullgren. Helena Nilsdotter visar lärrum på Pedagogen. Planering inför GU-online. 27/10 GU online 4/11 Utvärdering GU online 18/11 Besöka Lindholmen, Knowledge lab och Kuggen Media lab. 2/12 Dafgu&lärosalar, enkät streaming, NU2013, SIP uppdrag /12 Utvärdering-11, planering-12, USA-kontakt, Educause-presentation. Sammanställning SIP Maria Sunnerstam

8 Sammanställning SIP 2011-2015 Maria Sunnerstam
Aktiviteter VT12 26/1-27/1 PILs planeringskonferens. Planering GU online samt möte med kursledare HPE-kurser mm. 10/2 IT-stab CIO Lars Hansen. Johan Magnusson, ww.handels.gu.se/cfa. 16/3 Mattias Lindgren. Diskutera webbsidor och förbättringar. 30/3 Lena Dafgård, presentation. 20/4 NUDEL tillsammans med högskolepedagogiska kollegiet. 25/4 GU-online tema molntjänster. 11/5 Rapport från London, Mauritza Jadefrid. Utvärdering GU online. Studiebesök i Studion Humfak. 8/6 Avslutning Sammanställning SIP Maria Sunnerstam

9 Sammanställning SIP 2011-2015 Maria Sunnerstam
Aktiviteter HT12 14/9 Ansökan om permanent nätverk. Planering GU Online JMG. 28/9 Planering NU2012 12/10 Diskussion SIP:s framtid NU 2012 Rundabordssamtal 2/11 Öppet seminarie: Inspelade föreläsningar, Michael A & Thommy 23/11 Ansökan om permanent nätverk, planering. 14/12 Samskrivning i GUL, Streaming-projektet, WS om ljud med Erik J. Sammanställning SIP Maria Sunnerstam

10 Sammanställning SIP 2011-2015 Maria Sunnerstam
Aktiviteter VT13 Sonja och GUL-gruppen, diskussion utvecklat samarbete GUL/SIP. Fortsatt diskussion runt nätverkets arbete. GU online, innehåll, tema. Studentdatorer+salar i dafgumiljön fråga från ITB. 8/2 SIP-sidan flyttas in under webbfliken Resurser. Skapa klarhet i hur webbinformation ska formas. Webbsidan för våren /3 Morgan Nilsson om digitala medier inom SPL. Angela om Facebook i undervisningen. 8/3 Hur ska vi paketera det SIP erbjuder? Förberedelser GU online 15/3 HSM Björn Asplind, Markus Löfdahl. Video och lärande på HSM. 12/4 Vi träffas på JMG för att se på lokalerna inför GU Online. 18 april GU online JMG 19/4 JMG Utvärdering GU online, röja! 24/5 Svante och Torbjörn: "Gör film av din föreläsning", SIP:s arbete ht13, Redovisning av diskussion om Digitalisering av undervisningen. IPKL behov av stöd. Sammanställning SIP Maria Sunnerstam

11 Sammanställning SIP 2011-2015 Maria Sunnerstam
Aktiviteter HT13 27/8-28/8 PIL planeringskonferens 6/9 Arbetsmöte. Planering, verksamhetsberättelse m.m. 20/9 OBS!! Filmhögskolan! Filmtime: Hängbuksvinet och "Terms and conditions may apply" 4/10 Arbetsmöte. Definiera lärarens excellens enligt Vision2020 och vårt perspektiv. 17/10 PIL:s konferens i högskolepedagogik. SIP med konferensbidrag TPACK. 8/11 Öppet seminarium. E-portfölj inom sjuksköterskeprogrammet. Efter seminariet filmvisning: Prins Filip (Hängbuksvinet) samt JMG:s rekryteringsfilm med studentperspektiv. 15/11 Öppet seminarium. Utvecklingsprojektet Riktlinjer för bibehållen integritet och god etik vid användningen av patientbaserade inspelningar i interaktivt lärande. Diskussion statsvet. distansutbildning. 29/11 Vad är huvudsyftet med en lärplattform? Lärplattformsöversyn. Lärares krav och önskemål. Anders Ambrén: Leverantörens utvecklingsplaner. Nuvarande funktionalitet. Stöd för studenter med funktionsnedsättning. Ingvor Berndt (sektionen för studentstöd). 18/12 Visning nya studion Erik o Torbjörn o Svante plan3. PIL-mingel Sammanställning SIP Maria Sunnerstam

12 Sammanställning SIP 2011-2015 Maria Sunnerstam
Aktiviteter VT14 27-28/1 PIL planeringskonferens, (Digitala/pedagogiska resurser GUL/PIL) 21/2 Verktyg/program kompatibla med den standard som PP nu inför: LTI. Vad är intressant för GU? 28/2 LURN Resultat från fokusintervjuer. GU Online. 14/3 Workshop om vår digitala arbetsplats på GU. (bl.a för utveckling av DAFGU) 28/3 kl Anna Hansson presenterar Wizkids - en portal kring Googles funktioner och Drive. 11/4 Regionalisering av läkarprogrammet I Umeå, Anna Frohm och Johanna Olsson. 25/4 Anne Farewell MOOC. 8/5 Utb.ansvariga möte i PIL:s lokaler. SIP-representanter håller i eftermiddagens aktiviteter. 9/5 Förberedelser GU online, SIP-presentation appar. 15/5 GU online Wallenberg Tema Virtuella labbar och klassrum. 23/5 Utvärdering vårens aktiviteter, SIP HT14 samt nätverkets fortsatta verksamhet. Sammanställning SIP Maria Sunnerstam

13 Sammanställning SIP 2011-2015 Maria Sunnerstam
Aktiviteter HT14 20-21 augusti PIL Planeringskonferens, Falkenberg 5 september Studiebesök Visual Arena Lindholmen. Föredrag/demo/diskussion om pedagogiska användningsmöjligheter. Remiss till En Digital Agenda-dokumentet. 19 september. Maria S presenterar resultat av GUL-undersökningen. 3 oktober Maria Nilsson demonstrerar verktyg för digital examination. 17 oktober Ladok3-projektet på GU. Var står vi idag och vilken typ av verksamhetsutveckling innebär Ladok3? Barbro Carlsson. Pedagogiskt idéprogram. Educause-rapport Maria S. 31 oktober Touch-screen i undervisningen. SIP-nätverket gör en utvärdering av den interaktiva skärm som finns i A november (extrainsatt) Öppet seminarium Flipped classroom med Johan Magnusson. 14 november Ladok3-projektet, lärare resultatrapportering workshop. 28 november. Canvas, Minette visar ett molnbaserat LMS, vi testar. Studion + nya app, + ny modul VFU. 12 december E-campus Mattias, Bengt. Kartläggning strategier och användning av digitala tekniker. Kalle och Henric. Sammanställning SIP Maria Sunnerstam

14 Sammanställning SIP 2011-2015 Maria Sunnerstam
Aktiviteter VT15 16/1 Brainstorming GU Online, infrastrukturprojektet, rapport om IWB 27-28/1 Planeringskonferens 20/2 GU Online, planering samt WS: SIP testar skärminspelning. 6/3 Wikis i undervisningen - öppet seminarie Mattias von F. 27/3 GU Online planering samt WS: SIP testar olika verktyg för inspelning. 17/4 Öppet seminarie. Yrkeslärarprogrammet - utformningen av ett program för utbildning på distans. 23/4 GU online 8/5 Samarbetsverktyg. Strategiskt IT-forum intervjuar och diskuterar behov av verktyg för samarbete inom GU. Utvärdering GU Online. 29/5 Utvärdering av nätverket SIP Begreppet Blended learning. Sammanställning SIP Maria Sunnerstam

15 Sammanställning SIP 2011-2015 Maria Sunnerstam
SIP rapporter med mera Video och lärande Thommy Eriksson Implementing interactive whiteboards into teaching practice at the university of Gotehnburg Thommy Eriksson, Michael Axelsson Kartläggning strategier och användning av digitala tekniker Henric Bagerius, Karl Maack Institutionsrapporter - ? Abstracts Sammanställning SIP Maria Sunnerstam

16 Sammanställning SIP 2011-2015 Maria Sunnerstam
SIP som remissinstans Föreläsning i medieströmmen IT och lärosalar DafGU-miljön Ladok 3 GUL-undersökning Samarbetsverktyg Infrastruktur för nätburen undervisning Sammanställning SIP Maria Sunnerstam


Ladda ner ppt "Nätverket Samverkande IT-pedagoger"

Liknande presentationer


Google-annonser