Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möten förändrar människor, människor förändrar världen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möten förändrar människor, människor förändrar världen"— Presentationens avskrift:

1 Möten förändrar människor, människor förändrar världen
Välkommen till ledarintroduktion!

2 FOLKBILDNING OM SENSUS LEDARE

3 Bidrag från stat, kommun och landsting
”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.” Det är riksdagen som beslutar om syftet med statens bidrag till folkbildningen. Riksdagen har gett folkbildningen i uppdrag att: stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

4 Folkbildningens kännetecken
Fritt och frivilligt Deltagarstyrd och formad av egna planer Utgår från deltagarnas erfarenheter

5 Tre studieförbund blev ett (2002-2004) TBV + SKS + KFUM = Sensus
Medlemsorganisationer, samarbetspartners och lokala samarbeten Mångfald – Livsfrågor – Globala frågor

6 INLEDNING På plats enligt delegatlistan: KFUK-KFUM Idrottsförbund KFUK-KFUMs Scoutförbund KFUK-KFUMs Triangelförbund Kvinnor i Svenska kyrkan S:t Georges Scoutgillen i Sverige Sigtunastiftelsen Spädbarnsfonden Svenska kyrkan Sv kyrkans arbetsgivarorganisation Svenska Kyrkans Lekmannaförbund Svenska Kyrkans Unga Scouterna

7 Mandeiska Sabeiska samfundet

8 Sensus samverkansparter
Organisationer med samverkansavtal

9 Exempel på vad Sensus kan göra för dig
Pedagogisk hjälp och stöd – workshops och utbildningar, processledare Pedagogiska hjälpmedel – ScorX notläsningsprogram, inspelningsutrustning Cirkelledarutbildning och inspirationsdagar för cirkelledare Studiemedelsrabatter och rabatt på noter Administration (fakturor, löner, marknadsföring) och försäkring Lokaler och studios Ekonomiskt bidrag, baserat på antal verksamhetstimmar som rapporteras

10 Ledare Ämnesexpert Ledaren är länken till deltagarna Administratör
Organisatör Deltagare Ledaren är länken till deltagarna Deltagarna måste veta att de är med i en verksamhet som stöttas av Sensus

11 Pedagogisk policy Delaktighet
Vi vill att alla våra ledare står bakom vår pedagogiska policy. Så många som möjligt ska ha möjlighet att delta i vår verksamhet oavsett bakgrund och/eller funktionsnedsättning.

12 Verksamhetsformer Studiecirkel, annan folkbildning och kulturprogram

13 Studiecirkel För att en cirkel ska bli godkänd måste den ha 3-12 (20 i vissa fall) deltagare, ledaren inräknad. Minst hälften av deltagarna ska vara över 13 år. För att räknas som cirkeldeltagare måste man ha varit närvarande vid minst tre sammankomster, varav minst en gång under de tre första sammankomsterna. Minsta antalet sammankomster är tre. Minsta antalet studietimmar (á 45 min) är nio. Tid för eftertanke ska finnas mellan sammankomsterna. Gruppen kan träffas högst 4 studietimmar per gång (3 klocktimmar) och högst tre gånger per vecka. Varje studiecirkel ska ha en studieplan/arbetsplan. En studiecirkel kan endast rapporteras till ett studieförbund.

14 Annan folkbildning Gruppen är för stor för att vara studiecirkel.
De flesta i gruppen är under 13 år (minst 6 år). Gruppen ses mindre än 9 studietimmar eller i övrigt inte stämmer in på studiecirkel. Minimikraven för Annan folkbildning är att gruppen måste bestå av minst 3 personer och deltagarna måste vara registrerade på samma sätt som i en studiecirkel. Namn, adress, telefon, personnummer och gärna e-post.

15 Kulturprogram Ett kulturprogram är en verksamhet som framförs inför publik och som har en sådan utformning att närvaro, delaktighet, upplevelse och efter­ tanke skapas. Programmet måste pågå i minst 30 minuter. Det kan vara en föreläsning, utställning eller teater-, dans- och musik­ föreställning. Kontakta Sensus i god tid före arrangemanget för planering i samråd med verksamhetsutvecklaren. Det måste framgå vid inbjudan och genomförandet av kulturprogrammet att Sensus är medarrangör. Loggan finns på sensus.se.

16 Närvarolista E-lista På papper Skrivs under med beständig skrift
Fyller du i digitalt från dator eller smartphone Signeras För alla deltagare och ledaren behöver vi namn, adress, telefonnummer och personnummer och gärna e-post. Ledarintroduktion

17 Verksamhetsmiljö Våld, hot, rån Våra lokaler Brandsäkerhet
Larma 112, kontakta Sensus. Brandsäkerhet Utrymningsvägar, uppsamlingsplats. Första hjälpen Kontrollera var utrustning finns. Alkohol, droger, läkemedel Våra lokaler Lås, nyckel och larm Brandlarm och inbrottslarm Kök, fikarum mm

18

19


Ladda ner ppt "Möten förändrar människor, människor förändrar världen"

Liknande presentationer


Google-annonser