Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till LD Hjälpmedel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till LD Hjälpmedel"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till LD Hjälpmedel

2 LD Hjälpmedel Verksamhetsidé
LD Hjälpmedel erbjuder habiliterings- och rehabiliteringsstöd, tolktjänst och hjälpmedel som bidrar till att personer med funktionsnedsättningar upplever delaktighet och bästa möjliga livssituation. Vision Vi vill ha ett samhälle för alla – tillsammans med våra kunder gör vi det omöjliga möjligt.

3 LD Hjälpmedel Kunder Landsting Kommuner Försäkringskassa
Arbetsförmedling Privata företag Privatpersoner

4 LD Hjälpmedel Jag/vi som - patient/brukare/ anhörig - skattebetalare - medarbetare Hur vill jag/vi ha det?

5 Kommunikationstrappan
Handling Attityd Kunskap Kännedom

6 LD Hjälpmedel Erbjuder tjänster och hjälpmedel inom Hårersättning
Hörsel Kommunikation Kognition Larm Inkontinens Omgivningskontroll Ortopedteknik Personliga medicinska behandlingshjälpmedel Rörelse Syn Tolk till döva och hörselskadade, dövblinda

7 LD Hjälpmedel, FV 51 Avdelningar Ledning och stab Hörcentral
Pedagogisk hörselvård Teknisk hörselvård Tolkcentral Syncentral (Ortopedteknik) (Hårersättning)

8 LD Hjälpmedel, FV 86 Avdelningar Kundservice Logistik Teknisk service
Rörelse KLOK – Kommunikation, larm, omgivningskontroll och kognition PMB – Personliga medicinska hjälpmedel (Kontinens)

9

10 Två förvaltningar, ett LD Hjälpmedel!

11 ”Innovativa hjälpmedel och lösningar för aktivt åldrande” 2015 -05-12

12 ”Innovativa hjälpmedel och lösningar för aktivt åldrande”
Teknik för äldre 100 projekt, försöksverksamheter information, produktutveckling, boende, anhöriga talet projekt och 3 försöksverksamheter Statlig satsning – regeringsuppdrag – demografiska utvecklingen – självständigt boende 66 miljoner HI - MDF

13 Flexibel hjälpmedelsinformation och tillgänglig vardagsteknik
Försöksverksamhet Utveckla kommunikationsvägar och öka tillgängligheten till smarta vardagshjälpmedel Målsättning – ökad kännedom, tillgänglighet som leder till ökad självständighet Bakgrundsarbete –fokusgrupper, enkätundersökning mm Generella och riktade insatser Utvärdering Dalarnas forskningsråd Brist kunskap och kännedom – behov Månadsmöten Workshops Mobil försäljning Tidning Mässa Mediainsatser

14 Flexibel hjälpmedelsinformation och tillgänglig vardagsteknik
Resultat Brist på kännedom och tillgänglighet bekräftas Ökad kännedom och medvetenhet Utbildnings- och informationsinsatser Visningsmiljöer Hjälpmedelsbutiker Attityd Samverkan Samlad resurs bredden av hjälpmedel, förskrivning och egenansvar Samverkan lokalt och nationellt

15 Resurscenter – samlad resurs för information och tillgänglighet
Resurscenter Smart Vardagsteknik -Dalarna Projekt Resurscenter – samlad resurs för information och tillgänglighet Målsättning – ökad kännedom, tillgänglighet leder till ökat användande och självständighet Visningsmiljöer Rådgivning Informationsinsatser; föreläsningar IT, tryckt material mm Utbildningsinsatser; temadagar, workshops Hjälpmedelsbutik Samverkan Teknik för äldre Fortsatt utvecklingsarbete – implementering i verksamheten Beskriv insatserna

16 ”Innovativa hjälpmedel och lösningar för aktivt åldrande”
LD Hjälpmedel - Dalarnas Resurscenter för hjälpmedel Flertalet hjälpmedelsområden Medicintekniska hjälpmedel och konsumentprodukter Information Tillgänglighet Innovationer Förebyggande insatser Samordningsfunktion Unikt för Dalarna ”Jag är en person – med flera behov” ”Jag vill veta vad som finns – oavsett om jag får det förskrivet eller får köpa det själv”

17 ”Innovativa hjälpmedel och lösningar för aktivt åldrande”
Information Om hjälpmedel och vägen till hjälpmedel Attityd Olika informationsinsatser. Visningsmiljö, rådgivning, hänvisning, 1177 mm Vägen upp för kommunikationstrappan ”Det där blir nog bra när jag blir gammal” Många hjälpmedel läggs på hyllan – Medvetet arbete påverka attityd

18 ”Innovativa hjälpmedel och lösningar för aktivt åldrande”
Tillgänglighet Personliga hjälpmedel Information Förskrivning Egenansvar Tillgänglighet kräver information 2001 landstinget Dalarna beslut – egenansvarsprodukter. Många bra produkter som inte förskrivs. Komplement. Fritt Val. IKT.

19 ”Innovativa hjälpmedel och lösningar för aktivt åldrande”
Innovationer Från idé till färdig produkt till brukaren Idé - hänvisning Almi, svensk uppfinnarförening, brukargrupper, professionella, samverkan Implementering – visningsmiljö, information, förskrivning – försäljning!

20 ”Innovativa hjälpmedel och lösningar för aktivt åldrande”
Förebyggande insatser Informationsinsatser ”friska äldre” Samverkan pensionärsorganisationer Temadagar, utbildningsdagar Månadsmöten, mässor mm Är det OK med hjälpmedel? Är glasögon ett hjälpmedel? Nätverk pensionärsorganisationer, information, samverkan Säkerhet i hemmet -

21 ”Innovativa hjälpmedel och lösningar för aktivt åldrande”
Samordningsfunktion Kommunalt bistånd – IKT tjänster Natt tillsyn Giraffen Dalarna 15 kommuner – Hjälpmedelsnämnd Informations- och kommunikationstjänst Samtliga intresserade – natt tillsyn Falun och Hedemora har redan kamera Giraffen – 9 st Nätverk pensionärsorganisationer, information, samverkan Säkerhet i hemmet -

22 ”Innovativa hjälpmedel och lösningar för aktivt åldrande”
Framtiden Ökat behov av information /vägledning Ökad användarmedvetenhet Ökat behov av tillgänglighet egenansvar Förebyggande – attityd Snabb teknikutveckling Ökad delaktighet Patientlagen och patientsäkerhetslagen Fortsätta bygga vidare – samlat koncept Presentera – göra känd - utvärdera

23 ”Innovativa hjälpmedel och lösningar för aktivt åldrande” 2015 -05-12


Ladda ner ppt "Välkommen till LD Hjälpmedel"

Liknande presentationer


Google-annonser