Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till LD Hjälpmedel. Verksamhetsidé LD Hjälpmedel erbjuder habiliterings- och rehabiliteringsstöd, tolktjänst och hjälpmedel som bidrar till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till LD Hjälpmedel. Verksamhetsidé LD Hjälpmedel erbjuder habiliterings- och rehabiliteringsstöd, tolktjänst och hjälpmedel som bidrar till."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till LD Hjälpmedel

2 Verksamhetsidé LD Hjälpmedel erbjuder habiliterings- och rehabiliteringsstöd, tolktjänst och hjälpmedel som bidrar till att personer med funktionsnedsättningar upplever delaktighet och bästa möjliga livssituation. Vision Vi vill ha ett samhälle för alla – tillsammans med våra kunder gör vi det omöjliga möjligt.

3 LD Hjälpmedel Kunder Landsting Kommuner Försäkringskassa Arbetsförmedling Privata företag Privatpersoner

4 Jag/vi som - patient/brukare/ anhörig - skattebetalare - medarbetare Hur vill jag/vi ha det? LD Hjälpmedel

5 Kommunikationstrappan Kännedom Kunskap Attityd Handling

6 LD Hjälpmedel Erbjuder tjänster och hjälpmedel inom Hårersättning Hörsel Kommunikation Kognition Larm Inkontinens Omgivningskontroll Ortopedteknik Personliga medicinska behandlingshjälpmedel Rörelse Syn Tolk till döva och hörselskadade, dövblinda

7 LD Hjälpmedel, FV 51 Avdelningar Ledning och stab Hörcentral Pedagogisk hörselvård Teknisk hörselvård Tolkcentral Syncentral (Ortopedteknik) (Hårersättning)

8 LD Hjälpmedel, FV 86 Avdelningar Kundservice Logistik Teknisk service Rörelse KLOK – Kommunikation, larm, omgivningskontroll och kognition PMB – Personliga medicinska hjälpmedel (Kontinens)

9

10 Två förvaltningar, ett LD Hjälpmedel! Förvaltning 51 Förvaltning 86 LD Hjälpmedel

11 ”Innovativa hjälpmedel och lösningar för aktivt åldrande” 2015 -05-12

12 ”Innovativa hjälpmedel och lösningar för aktivt åldrande” Teknik för äldre 2007-2010 100 projekt, försöksverksamheter information, produktutveckling, boende, anhöriga 2010-2012 60 talet projekt och 3 försöksverksamheter www.teknikforaldre.se

13 Flexibel hjälpmedelsinformation och tillgänglig vardagsteknik Försöksverksamhet 2008-2010 Utveckla kommunikationsvägar och öka tillgängligheten till smarta vardagshjälpmedel Målsättning – ökad kännedom, tillgänglighet som leder till ökad självständighet Bakgrundsarbete –fokusgrupper, enkätundersökning mm Generella och riktade insatser Utvärdering Dalarnas forskningsråd

14 Flexibel hjälpmedelsinformation och tillgänglig vardagsteknik Resultat Brist på kännedom och tillgänglighet bekräftas Ökad kännedom och medvetenhet Utbildnings- och informationsinsatser Visningsmiljöer Hjälpmedelsbutiker Attityd Samverkan

15 Resurscenter Smart Vardagsteknik -Dalarna Projekt 2011-2013 Resurscenter – samlad resurs för information och tillgänglighet Målsättning – ökad kännedom, tillgänglighet leder till ökat användande och självständighet Visningsmiljöer Rådgivning Informationsinsatser; föreläsningar IT, tryckt material mm Utbildningsinsatser; temadagar, workshops Hjälpmedelsbutik Samverkan

16 ”Innovativa hjälpmedel och lösningar för aktivt åldrande” LD Hjälpmedel - Dalarnas Resurscenter för hjälpmedel Flertalet hjälpmedelsområden Medicintekniska hjälpmedel och konsumentprodukter Information Tillgänglighet Innovationer Förebyggande insatser Samordningsfunktion

17 ”Innovativa hjälpmedel och lösningar för aktivt åldrande” Information Om hjälpmedel och vägen till hjälpmedel Attityd

18 ”Innovativa hjälpmedel och lösningar för aktivt åldrande” Tillgänglighet Personliga hjälpmedel Information Förskrivning Egenansvar

19 ”Innovativa hjälpmedel och lösningar för aktivt åldrande” Innovationer Från idé till färdig produkt till brukaren

20 ”Innovativa hjälpmedel och lösningar för aktivt åldrande” Förebyggande insatser Informationsinsatser ”friska äldre” Samverkan pensionärsorganisationer Temadagar, utbildningsdagar

21 ”Innovativa hjälpmedel och lösningar för aktivt åldrande” Samordningsfunktion Kommunalt bistånd – IKT tjänster Natt tillsyn Giraffen

22 ”Innovativa hjälpmedel och lösningar för aktivt åldrande” Framtiden Ökat behov av information /vägledning Ökad användarmedvetenhet Ökat behov av tillgänglighet egenansvar Förebyggande – attityd Snabb teknikutveckling Ökad delaktighet

23 ”Innovativa hjälpmedel och lösningar för aktivt åldrande” 2015 -05-12


Ladda ner ppt "Välkommen till LD Hjälpmedel. Verksamhetsidé LD Hjälpmedel erbjuder habiliterings- och rehabiliteringsstöd, tolktjänst och hjälpmedel som bidrar till."

Liknande presentationer


Google-annonser