Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolbibliotek för alla 2015 04 27Skolbibliotek för alla2 Ingrid Källström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolbibliotek för alla 2015 04 27Skolbibliotek för alla2 Ingrid Källström."— Presentationens avskrift:

1

2 Skolbibliotek för alla 2015 04 27Skolbibliotek för alla2 Ingrid Källström

3 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och ideér med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. 2015 04 27Skolbibliotek för alla3

4 Bibliotekslag (2013:801) Gäller från 1 januari 2014 2015 04 27Skolbibliotek för alla4

5 Ändamål 2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för de demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamheten ska finnas tillgänglig för alla 2015 04 27Skolbibliotek för alla5

6 Prioriterade grupper 4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättningar, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information 2015 04 27Skolbibliotek för alla6

7 Skollagen (2010:800) 36 § Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha till gång till ett skolbibliotek. 2015 04 27Skolbibliotek för alla7

8 Diskrimineringslagen Mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning i skola, högskola och arbetsliv 2015 04 27Skolbibliotek för alla8

9 FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) Artikel 3. Barnets bästa i främsta rummet Artikel 12. Barnets rätt att få uttrycka sina åsikter Artikel 17. Barnets rätt till barnlitteratur och information Artikel 23. Barn med funktionsnedsättningar har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv 2015 04 27Skolbibliotek för alla9

10 Amy Segerstedt 2015 04 27Skolbibliotek för alla10 1835-1928 Lärare, folkbildare Tysta skolan Föreningen bildskrift Lånebibliotek år 1892 TPB, MTM Amy-priset

11 MTM – våra uppdrag och tjänster 2015 04 27Skolbibliotek för alla11

12 MTM:s vision 2015 04 27Skolbibliotek för alla12 Ett samhälle där alla medier är tillgängliga

13 Våra medier Talböcker Taltidningar Lättläst Punktskrift E-textböcker Litteratur på teckenspråk 2015 04 27Skolbibliotek för alla13

14 2015 04 27Skolbibliotek för alla14

15 Strategier och policys MTM:s barn- och ungdomsstrategi 2012-2014 MTM:s policy för språklig mångfald MTM:s taktila strategi 2012-2016 2015 04 27Skolbibliotek för alla15

16 Barn – och ungdomsstrategi Barnperspektiv Barnens perspektiv 2015 04 27Skolbibliotek för alla16

17 Funktionsnedsättningar som kan ge en läsnedsättning läs- och skrivsvårigheter/dyslexi synnedsättning rörelsehinder utvecklingsstörning kognitiva funktionsnedsättningar, autism, adhd mm tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada 2015 04 27Skolbibliotek för alla17

18 Vad är en talbok? 2015 04 27Skolbibliotek för alla18 Talbok – görs enligt ett undantag i upphovsrätten för personer med funktionsnedsättningar som gör att de har svårt att läsa tryckt text Ljudbok – kan alla - köpa avtal med upphovsrättsinnehavarna

19 Upphovsrättslagen 17 § upphovsrättslagen reglerar framställning och användning av anpassade medier för personer med funktionshinder som behöver detta för att kunna ta del av verket, det vill säga personer med läsnedsättning. 2015 04 27Skolbibliotek för alla19

20 www.mtm.se www.legimus.se 2015 04 27Skolbibliotek för alla20

21 MTM:s service till biblioteken Utlån och nedladdning Rådgivning via MTM:s svarstjänst på telefon och mejl Informationsfoldrar, faktablad, affischer och broschyrer Möjlighet att lämna inläsnings förslag Möjlighet att beställa anpassning av kurslitteratur för studenter på universitet 2015 04 27Skolbibliotek för alla21

22 Äppelhylla 2015 04 27Skolbibliotek för alla22

23 …som internationell inspiratör Central City Children’s library, Gaydar, Moscov 2015 04 27Skolbibliotek för alla23

24 Tack ingrid.kallstrom@mtm.se www.mtm.se


Ladda ner ppt "Skolbibliotek för alla 2015 04 27Skolbibliotek för alla2 Ingrid Källström."

Liknande presentationer


Google-annonser