Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Helheten avgör. 1330–1400Idrottarens motoriska och fysiska utveckling 1400–1430Idrottarens psykiska utveckling och grundläggande mentala färdigheter 1500-1700O-teknik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Helheten avgör. 1330–1400Idrottarens motoriska och fysiska utveckling 1400–1430Idrottarens psykiska utveckling och grundläggande mentala färdigheter 1500-1700O-teknik."— Presentationens avskrift:

1 Helheten avgör

2 1330–1400Idrottarens motoriska och fysiska utveckling 1400–1430Idrottarens psykiska utveckling och grundläggande mentala färdigheter 1500-1700O-teknik Material baserar sig på Böcker av SOFT och SSL föreläsningsmaterial STG 1

3 “Att träna idrott när man är i 10 årsåldern, i 13 årsåldern eller 16-år är, ur ett fysiologiskt perspektiv, att träna under tre helt skilda förutsättningar.” - Barn och unga upplever träning och får effekt väldigt olika - Hur gamla - Hur mogna - Puberteten - En naturlig ökning av allt kommer i allafall med tillväxten

4 - Skillnad emellan könen - Före puberteten är skillnaderna små - Nervsystemet utvecklas snabbare och tidigare än andra organ 5-8 år för alla - muskelmassan ca 20% hos barn, ca 40% hos vuxna - Under puberteten - Pojkarna får tillväxt av Muskelmassa, könshormon - Pojkarna tillväxt på längd senare än flickor - Flickor växer i dimension och fetthalt - Efter puberteten - Pojkarna mera muskelmassa, -styrka, större ökning av hemoglobin som transporterar syre i blodet - Pojkar större syreupptagnings förmåga - Det är aldrig för sent att börja träna “Endast 25-30% av alla barn har en biologisk ålder som är den samma som levnadsåldern (den kronologiska åldern).”

5 - Biologisk ålder - Hur långt man kommit i Mognadsprocessen - Ingen betydande skillnad emellan flickor och pojkar - Hur bedöma? - Kronologisk ålder - Hur många år man är - Flickor c två år före pojkarna med utvecklingen - PHV- - Tillväxtspurten, period då barnet växer mest

6 Mognadsprocessen % Nervsystem Könsorgan ÅLDER (I ÅR) Skelett och muskulatur Inre organ

7 - Idrotslig mognad - Utveckling av nervsytemet – motorisk - Tillväxt av musklerna - Barnets motorik och idrottsliga prestationer - beror på samspelet mellan arv, mognad, miljö och inlärning - kan präglas av stora individuella skillnader mellan jämnåriga barn - Flickor utveklas snabbare mera utmanande träningar - OBS! Prestationsförmågan i unga år påverkas inte i vuxenålder. - Barns träning bör ha en individuell prägel anpassad efter barnets egna mognadsnivå - I en grupp med 11-15-åringar är variationen i utvecklingen stor - Olika stadier I mognadsproses

8 - Samspelet mellan nerv- och muskelsystemet - Motorik betyder rörelsemönster, rörelseförmåga - Motorik indelas i grov- och finmotorik: - Finkoordinerade rörelser av mindre muskelgrupper. - Grova rörelser kontrolleras av stora muskler och muskelgrupper - Delmoment i motorisk förmåga: - Balans – rytm – reaktion – timing – differentieringsförmåga – - anpassningsförmåga - Motoriska utvecklingen pågår genom hela uppväxten - Växlespel mellan utveckling av nervsystemet och tillväxt av musklerna är som snabbast emellan 12 – 18 år - Flickor I kroppens olika dimensioner som förändrar på rörelsernas linjer

9 - TRÄNA för framtiden - Barn och unga är inte vuxna, se upp med köra samma träningar - Planera träningarna utifrån ungas och barns behov och förutsättningar: lek och klätra eller dansa mycket!!!!!!! - Grunlägganmde kvaliteter - Kondition och uthållighet - Styrka, på ett naturligt sätt - Rörlighet - Koordnation - Snabbhet och spänst - Rätta ssaker under rätt tid I utvecklingen - Gör mycket I skog och mark

10 - OFTA Presenteras kroppen - Via vuxnas fysik för att veta vad man siktar på - Vad som påverkar löpförmågan hos en vuxen - Några centrla nyckelbegrepp för att öka förståelsen runt orieterarens fysik - När tränren känner till dessa begrepp kan de smygas in I träningen på ett passligt sätt

11 - Löpförmåga – central aerob kapasitet - Kan påverkas av många olika egenskaper- variabler - Kan utvecklas genom träning - Centrala aeroba kapaciteten är - Hjärta, lungors och centrala blodkärls förmåga att leverera syresatt blod till resten av kroppen - Kan var gränssättande för löpförmåga på långa sträckor - Andra anser att hjärnan styr / övervarvningsskydd - I alla fall träning kan förskjuta gränser

12 - Effektiviteten-verkningsgraden - Hur kroppen använder syret som hjärtat/lungor förmedlar - Hur mycket av det upptagna syret används till löprörelse - Resterande del av syret far till - Kroppens friktion i leder - Muskulatur - Mer eller mindre oekonomiska rörelsemönster - I orientering olika underlag – ekonomi - effekt

13 - Drömmen - ”Hög central aerob kapasitet + hög verkningsgrad” - Då är löpförmågan hög på aktuella underlaget - Utmaning, - Rörelsemönstret är ”bränsletörstigt” - Muskelna som används är dåligt tränade - Låg förmåga att släppa igenom blod - Låg förbränningsförmåga hos muskelcellerna - Låg andel av muskelfibrerna används

14 - I materialet följer vi upp 8 variabel vilka kan tränas upp hör till STG 2 utbildning 1. Hållfasthet och träningstolerans 2. Rörlighet och smidighet 3. Kapillärtethet och förbränningsförmåga 4. Musklers totala genomsläpplighet 5. Korttidsåterhämtning 6. Bränslesnålhet och löpteknik 7. Effekt och styrka 8. ”anaerob kapacitet”

15 - Pedagogiska modellen

16 - Utveckla hållfasthet, träningstolerans, snabbhet, löpteknik och allmänstyrka - Integrera fysträningen med O-träning - Löpning på olika underlag - Undvik längre uppehåll så att effekten inte minskar - Också lätta O-banor ökar med tempo på alla underlag - All träning förbereder för tuffare träning - Bevaka utvecklingen - Samarbeta med friidrotsförening - Löpteknik i kartornas värsta områden - Håll kontakt med gruppen med alla och individer - Det är inte resultatet utan personlig utveckling

17 - Fysträning för unga genomtänkt och allsidig för att senare undvika skador orsakade av ökning i träningen - Olika underlag - Integrera O-träning med fysträning - Mängden på intervall- och distanslöpning ökar stegvist från 1 -> 4 gånger i veckan - Undvik längre uppehåll under träningen - Samkör träningar med andra åldersgrupper - Samarbeta med friidrotsförening - Bevaka utvecklingen - Löpteknik i kartornas värsta områden - Håll kontakt med gruppen med alla och individer - Löpteknikträning med äldre orienterare

18

19 - Lungorna-Hjärta-centrala blodkärlens förmåga att förmedla syresatt blod - Lungorna har fullgod ventilationsförmåga - Blodet innehåller hög koncentration hemoglobin - Järnjoner transporterar syret - Kroppens totala blodvolym är stor - Vida blodkärl med Välförgrenat kapillärnät - Hjärtat har stor pumpförmåga - Stor blodvolym/tidsenhet - Centrala blodkärlen har stor genomsläpplighet - Låg resistans så att hjärta når ett högt flöde/ansträngning - Allt detta kan tränas med mångsidig konditionsträning

20 - Träning - 16 år - En stor del med relativ låg puls - Förbygger för hårdare träning - En viss del med medelhögpuls - Hjärtat fylls ordentlig och arbetar med maximal slagvolym (liter/hjärtslag) - En mindre del med hög puls (liter/minuten) - Mindre för under 13 år, naturligt kort tid, lek - Alla hjärtfrekvenser under veckan - Utvecklar sakta men säkert och bygger för framtiden

21 - Till 13 - Spontanidrott, till skolan, lek, finns den? - Alla underlag under löpträning - Alla farter under löpträning - Träningstoleransen ökar gradvis med REGELBUNDEN träning - Allsidig-mångsidig-hinderbanor - Inslag av orienteringstekniska problem - Barnen skall trivas - Lekbanken FSI hemsida - NU görs grundarbete - Till 16 år Är grundarbetet gjort? - Träningstoleransen,-> tar KROPPEN emot, återhämtning-> ny träning 1. Alla underlag - Belastar på olika sätt-utvecklar helheten 2. Alla farter - Rörelserna försiktiga ”lugn löpning” och maximala ”snabb löpning” - Hållfastheten i ytterlägen tar tid att bygga upp - lugna förbereder kroppen för snabbare löpning 3. Träningstoleransen ökar gradvis - Regelbunden träning - Variera träningen mängd och innehåll - utifrån kroppens tillväxt – blir extra sköra när växer som snabbast - Vilken typ av träning kan man använda? - Glädje, utmaning, grupp

22 - Till 13 ”Man behöver inte var smidig som en katt, men man vill ju kunna hoppa över en bäck eller klättra uppför en brant” - Barn är rörliga - Olika lekar, gymnastik, hinderbana, lätt och svår terräng - Under löpning – titta långt - Rörlighet träning i pedagogisk syfte - För framtiden - Undvik forcerad rörlighetsträning - Du kan skada muskler, senor och muskelfästen lätt - Till 16 år - Skonsam rörlighetsträning kan smygas in i träningen - häckar, hinder, skog, Parkour, käppar, rep - Grundläggande rörlighetsträning med ideala vinklar - Ensidig träning förorsakar styvhet- vad skall man göra? - Fysiska begränsningar kan kräv specifika rörlighetsträningar - Undvik forcerade rörlighetsträningar - Kroppen är inte färdig - Känn igen kroppen signaler - Ser styvt ut, sjukt - Fundera träning – stretching för att få en bättre rörlighet?

23 - Centrala muskler och muskelgrupper för löprörelsen: - Iliopsoas - Djup höftböjare, - Rectus femoris - en del av vadmuskeln som är ytlig höftböjare och knäledssträckare - Hamstrings - baklårsmuskulatur böjer knäled och sträcker höftled - Gastrocnemius - ytlig vadmuskel, sträcker fotleden och böjer knäleden - Soleus - Djup vadmuskel som sträcker fotleden - Erector spinae, Rotatores med flera - Ryggsträckar- ryggroterarmuskulatur

24 - Centrala muskler och muskelgrupper för löprörelsen: - Iliopsoas - Djup höftböjare, stramhet försvårar höftens sträckning och kan ge ryggbesvär

25 - Centrala muskler och muskelgrupper för löprörelsen: - Rectus femoris, - en del av vadmuskeln som är ytlig höftböjare och knäledssträckare - Stramhet försvårar höftens sträckning, knäledens böjning och kan ge ryggbesvär samt i knäskålssenan

26 - Centrala muskler och muskelgrupper för löprörelsen: - Hamstrings - baklårsmuskulatur böjer knäled och sträcker höftled - Stramhet försvårar höftens böjning samt förmågan att ”klippa häckar” och kan ge problem i knäveck och ryggen

27 - Centrala muskler och muskelgrupper för löprörelsen: - Gastrocnemius - ytlig vadmuskel, sträcker fotleden och böjer knäleden - Stramhet kan ge problem i knäveck och hälsena

28 - Centrala muskler och muskelgrupper för löprörelsen: - Soleus - Djup vadmuskel som sträcker fotleden - Stramhet kan ge nedsatt rörlighet i fotled samt ge problem i hälsena

29 - Centrala muskler och muskelgrupper för löprörelsen: - Erector spinae, Rotatores med flera - Ryggsträckar- ryggroterarmuskulatur

30 - Till 13 - Behövs inte skilda träningar i unga åren - Tillräckligt långtids muskelarbete - Ordentliga uppvärmningar - Annan naturlig träning och lek - Vandring i skogen - Välförgrenat kapillärnät behövs för att muskelfibern skall nås av syrerikt blod - kroppens minsta blodkärl där utbytet av gaser och näringsämnen sker - Muskelcellernas förbränningsförmåga skall vara hög - Bränsle och syre + enzymer= energi till löpningen - Kapillärtäthet och förbränningsförmåga är färskvara - Till 16 år - Olika underlag-lokala träningseffekten - Vadmuskulaturen jobbar mera på hårt underlag - Framlårens djupa muskulatur jobbar mera vid löpning i sankmark - Träning i unga år innehåller distanslöpning - Utvecklar bland annat kapillärtetheten och förbränningsförmågan - Enstaka löpningspass (kartläsning, med ovanliga kartor roligt,) - Uppvärmning 15 -30 min stegrande intensitet +träning + Nedvarvning med lugn löpning= hög total dos - 16 åring skall klar upp till 90 min lugn löpning i skogen - Handlar om att bygga upp grunden och en vana för framtiden - Är färskvara - Hur kan du smyga in distanslöpning- så att det upplevs roligt?

31 - Till 13 - Maximala blodflödet/tidsenhet genom arbetande muskler beror på - centrala aeroba kapasiten - Musklernas totala genomsläpplighet - Ju grövre snittarean i muskulaturens blodkärl->lättare rinner blodet fram - Löpning av längre sträckor med relativt hård fart - Ökas denna förmåga - Musklernas genomsläpplighet trimmas med hjärtats pumpförmåga - Träning i lägre fart grundlägger möjligheten att utveckla - Snabb träningsorientering - Tävla - Övriga träningar i alla farter - Uppmuntra att tävla - Till 16 år - Nu är det lämpligt att inleda specifik träning av denna variabeln - Indirekt, med tävlingslik orientering på alla underlag - Ökar genomsläppligheten i all muskulatur som kan tänkas användas under tävlingen - Med olika o-tekniker och svårighetsgrad varierar man med farten – vilket är träning i olika hastigheter - Inleda mjölksyratröskelhöjande träning - Upp till c 15 min - Intervaller 2-4’ löpning 1’ vila eller tempoträning - Intensiteten ganska hög MEN - Löparna upplever behagligt, håller samma fart och behåller löptekniken - Inga större mängder av mjölksyra

32 - Till 13 - En orientrare måste emellan springa över sin aeroba förmåga - stark kuperat, uppför kort, …. - Små mängder mjölksyra reduceras genom att ta hand om av kroppen - Ett barn utvecklar mycket små mänger mjölksyra - Träning av kortidsåterhämtning ger låg effekt - Specifik träning av denna variabeln behövs inte - Korta träningar kan dock genomföras med korta serier - Då är tyngdpunkten i löptekniken och snabbheten - Till 16 år - Vuxna förbättrar korttidsåterhämtning med specifik intervallträning - Långa intervallserier i obanad terräng med kort återhämtning joggande - Korta intervaller på bana med kort vila - Ungdomarna utvecklar förhållandevis lite mjölksyra - Förberedande träning så man sen som äldre junior klarar av - Vana i att löpa hårdare än tävlingsfart -> löpteknik med hög puls - Träningstypen växer år för år till c 50% av vuxnas - 20 x 30’’ intensiv löpning/ 30’’ rask gående - 10x 200m/ 20 – 30’’ vila - Samma fart, hållningen stolt, bygger upp löpförmågan – inte mäter den

33 - Till 13 - Kanske den viktigaste variabeln i unga år - Bränslesnålhet och löpteknik handlar om kombination av koordination och av en vana ta sig fram på olika underlag och i ALLMÄNHET - Nu gäller det att hinna bygga upp löptekniken - När puberteten inträder skall löpvanan användas till tuffare träning, cementeras - I träning låt barnen bekanta sig- äventyr - Stolt hållning se långt – kontrollen är inte på kartan - Uppför - nedför - Sankmark – stenigskog ( - Tätskog – hyggen - beståndsgräns - Till 16 år - Nu kan träningarna bli lite tuffare-mera utmaning - Samtliga underlag - Integrera löpning på olika underlag med O- teknik och intervallträning - Du kan träna-låt barnen bekanta sig- äventyr - Löpning med stolt hållning, sträckta höft- och knäleder på snabba underlag - Tassande löpning på stenig och ojämnt underlag - Löpning på skrå och genom tät vegetation - ”våghalsig” löpning i utförbackar - Löpning på extremt tunga och sanka underlag - Motorik rörelser som stöder löpning (SSL video)

34 - Till 13 - Styrka = kraft x hastighet - Delade meningar om styrketräning för barn- under förändring - I löpning behövs olika styrka i olika muskler - Dynamiskt = hög effekt - Höftböjare och höftsträckare - Statisk; - Bålens muskulatur som stadgar upp kroppen så att den inte vacklar midjan under löpning - Träning med egen vikt kroppen som belastning - Statisk lugn – bålen - Cirkelövning tillsammans med äldre – känner sig duktig - Olika varianter utvecklar motoriken - Högbelastning + hög fart inte för oss (bänk- benpress) - Springa korta sträckor med mycket hård fart-> samma produkt - Effektutvecklingen - Till 16 år - Orienterarkroppens effektutveckling och statiska styrka 1. Nervssignaler rekryterar en hög andel av muskelfibrerna - Inte för att muskelns snittarea är stor - Då 2. många fiber rekryteras uppstår i förlängningen ett 3. Välförgrenat kapillärnät runt fibrerna (löpträning) 4. Muskeln blir ännu bättre på att arbeta aerobt - Om snittarean på muskeln är stor (större massa) ökar risken att få mjölksyra (sänkt m- tröskel) - Träning samma, men effekten-motståndet- kan var hårdare - Egen vikt, större snabbhet mindre effekt - Grundtekniker i gym, risken finns att de finns där ändå - Löpning sankmark, uppför backe, backdrag naturlig motstånd - Hopp träning i korta serier till en början

35 - Till 13 - Är inget som vi tränar - Styva ben försämrar tekniken, blir inte roligt - Att ta extra är bra - roligt - Det borde inte var ett träningsändamål att bli riktig trött - Till 16 år - Anaerob uthållighet utgör en mycket liten del vad orienteraren skall träna - Mjölksyra är inte skadligt men - Tecken på att man arbetar i hårdaste laget - Bildas under tävlingar eller tävlingslikträning - Skall inte vara ett träningsmål att tåla långa perioder hög nivå av m- syra orsakad av extrem anaerob förbränning

36 - Utveckla hållfasthet, träningstolerans, snabbhet, löpteknik och allmänstyrka - Integrera fysträningen med O-träning - Löpning på olika underlag - Undvik längre uppehåll så att effekten inte minskar - Också lätta O-banor ökar med tempo på alla underlag - All träning förbereder för tuffare träning - Bevaka utvecklingen - Samarbeta med friidrotsförening - Löpteknik i kartornas värsta områden - Håll kontakt med gruppen med alla och individer - Det är inte resultatet utan personlig utveckling

37 - Fysträning för unga genomtänkt och allsidig för att senare undvika skador orsakade av ökning i träningen - Olika underlag - Integrera O-träning med fysträning - Mängden på intervall- och distanslöpning ökar stegvist från 1 -> 4 gånger i veckan - Undvik längre uppehåll under träningen - Samkör träningar med andra åldersgrupper - Samarbeta med friidrotsförening - Bevaka utvecklingen - Löpteknik i kartornas värsta områden - Håll kontakt med gruppen med alla och individer - Löpteknikträning med äldre orienterare


Ladda ner ppt "Helheten avgör. 1330–1400Idrottarens motoriska och fysiska utveckling 1400–1430Idrottarens psykiska utveckling och grundläggande mentala färdigheter 1500-1700O-teknik."

Liknande presentationer


Google-annonser