Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomi i balans på äldre dar. Regleringsbrev En god betalningsvilja ska upprätthållas i samhället och företeelser som kan leda till överskuldsättning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomi i balans på äldre dar. Regleringsbrev En god betalningsvilja ska upprätthållas i samhället och företeelser som kan leda till överskuldsättning."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomi i balans på äldre dar

2 Regleringsbrev En god betalningsvilja ska upprätthållas i samhället och företeelser som kan leda till överskuldsättning ska motverkas. Medborgare och företag ska ha förtroende för Krono- fogdemyndighetens verksamhet och det ska vara lätt för medborgare och företag att göra rätt för sig. Utdrag ur Kronofogdens regleringsbrev. EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

3 Vad gör Kronofogden? Kundservice. Betalningsföreläggande. Konkurstillsyn. EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

4 Vad gör Kronofogden? Verkställighet/indrivning. Skuldsanering. Förebyggande verksamhet. EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

5 Så här ser det ut idag Cirka 20 % av medborgarna 18–64 år har problem med sin ekonomi, dvs. antingen: har svårt att betala sina räkningar, tvingas ta korta krediter. har obetalda skulder hos inkasso och/eller kronofogden. är överskuldsatta, dvs. har ständigt återkommande problem med att inte kunna betala alla sina räkningar. Alla löper risk att någon gång hamna i en ”ekonomisk svacka”. Det som avgör om svackan blir tillfällig eller permanent beror på ett antal faktorer. EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

6 Åldersfördelning – antal skuldsatta i Kronofogdens register EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

7 Inställning till pengar. Kunskap. Socialt nätverk. Inkomst. Buffert. Hälsa. EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR Faktorer som ökar eller minskar riskerna för överskuldsättning

8 Inställningen till pengar ”Mina pengar har alltid runnit genom fingrarna.” ”Köper saker för att göra sig själv glad.” ”Pengar är vägen till lycka.” EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR Kunskap ”Jag kan inte ens räkna ut räntan.” ”Amortering och ränta har jag ingen aning om.” ”Jag kan alldeles för lite om ekonomi.”

9 Socialt nätverk ”Min enda kontakt med omvärlden är Kronofogden.” ”Man pratar inte med någon annan om pengar. Det är fult.” ”Det är mitt ansvar att fixa.” EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR Inkomst ”Mina boendekostnader och övriga utgifter är i stort sett samma före som efter det att jag gick i pension, men inkomsten minskade med 35 %.”

10 Buffert ”Jag borde börja spela schack.” ”Inga sparade pengar. Skulder på 400 000 kronor.” EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR Hälsa ”Skulderna tar alla ens krafter.” ”Det började med en långtidssjukskrivning.” ”En annan sorts ångest när det gäller pengar. Det gräver som en hand i magen och hjärtat slår.”

11 Liten skuld kan bli stor Hälsoprodukter 398 kr Påminnelse 60 kr Inkassokrav 180 kr Ombudskostnader380 kr Dröjsmålsränta x kr Betalningsföreläggande300 kr Grundavgift hos Kronofogden600 kr Totalt 1 918 kr EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

12 Om du behöver låna EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

13 6 000 kr lån hos snabblåneföretag. Kostnad 545 kr 30 dagars kredit. Totalt 6 545 kr att betala. EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR Snabblån

14 Seniorlån FÖRDELAR Möjlighet att upprätthålla levnadsstandard, förverkliga drömmar (”guldkant”). Möjlighet att bo kvar i sin bostad (även som ensamstående). Kan vara svårt att få andra lån när man är äldre. NACKDELAR Dyrare än ”vanliga” fastighetslån. Ingen buffert kvar om man konsumerat pengarna. Svårt att överblicka framtiden och konsekvenserna. EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

15 Att tänka på – seniorlån 1.Hur mycket behöver jag låna? 2.Läs villkoren noga och var säker på att förstå dessa. 3.Kostnader/avgifter utöver ränta, värdering, pantbrev m.m. 4.Jämför! 5.Låna inte för att spekulera i aktier eller andra värdepapper. 6.Har jag pengar om fastigheten behöver repareras? 7.Vad händer om/när lånet förfaller? 8.Vad händer om fastighetens värde sjunker? EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

16 9.Vad händer om jag säljer fastigheten? 10.Blir det pengar över till reavinstskatten? 11.Blir det pengar över till att investera i en ny bostad? 12.Hur påverkas bostadsbidrag, bostadstillägg etc? 13.Kan jag göra ränteavdrag varje år eller först när lånet ska lösas? 14. Kan jag utnyttja ränteavdraget? 15.Hur ska lånet betalas ut, engångsbelopp eller periodiskt (till exempel månadsvis)? EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR Att tänka på – seniorlån

17 Ärver man skulder? Ett dödsbo består av den avlidnes tillgångar och skulder. Tillgångarna ska användas till att reglera skulderna. Resterande tillgångar tillfaller arvingarna. Om tillgångarna inte räcker till alla skulder, ansvarar arvingarna inte för dessa skulder. Om arvingarna disponerar tillgångarna innan skulderna betalats, ansvarar de för skulderna intill tillgångarnas (verkliga värde). Tips: Bevaka taxeringen för dödsfallsåret och året innan. EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

18 Om du har skulder och flyttar utomlands Med stöd av internationella överenskommelser kan Sverige låta driva in skulder till stat och kommun i andra länder. Det innebär att den som flyttar utomlands kan bli aktuell för indrivning av skulder som har uppkommit i Sverige. Sverige kan för närvarande begära indrivning inom Norden, i alla EU-länder och i ett par stater utanför Europa. EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

19 Bra hjälpmedel Kronofogdens webbplats, www.kronofogden.se Kundservice: 0771-73 73 00 kronofogdemyndigheten@kronofogden.se I pärmen: Broschyr: Allt du inte visste om Kronofogden. Broschyr: Budget Betala. Motkraftssnurran EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR

20


Ladda ner ppt "Ekonomi i balans på äldre dar. Regleringsbrev En god betalningsvilja ska upprätthållas i samhället och företeelser som kan leda till överskuldsättning."

Liknande presentationer


Google-annonser