Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Blackebergsskolan, förskoleklasserna och Rävlyan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Blackebergsskolan, förskoleklasserna och Rävlyan."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Blackebergsskolan, förskoleklasserna och Rävlyan

2 Blackebergsskolan F – 6 skola Cirka 340 elever 70 anställda
En liten skola som vill vara i världens centrum! Flerlärarsystem – en årskurs, flera grupper. ”Hemlagad” mat i världsklass – Restaurang gott och nyttigt Tre pedagoger/grupp i förskoleklass

3 Kunskap – Glädje – Trygghet - Ansvar

4

5 Framtiden? Ni är föräldrar till den…

6 Viktiga personer på skolan

7 Förskoleklasserna och Fritidshemmet Rävlyan
Förskoleklassens uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande för att förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap (Lgr11).

8 Förskoleklassens mål Att utveckla barnens nyfikenhet och lust att lära. Att barnen utvecklar ansvar och tillit till sin egna förmåga. Att barnen utvecklar kunskaper och värden. Att barnet utvecklar ett eget sätt att lära sig på. Att barnen känner en trygghet, lär sig ta hänsyn och visar respekt i samspel med andra. Att barnen känner glädje och delaktighet.

9 Hur ser en dag ut i förskoleklassen?
6.30 Öppnar fritids på Bläckfisken (en trappa ner!) 7.30 Går de tidiga fritidsbarnen ut/lek inne på sin avdelning (Rävlyan) 8.15 Skoldagen börjar - Samling 8.40 Jobbstund – T.ex. matteboken, Alfabetssagan, ASL, rimboken, läsfixarna, skogen, gymnastik, sifferboken, årsboken o.s.v Fruktstund 9.50 Lekstund Delade grupper – Bornholmsmodellen och olika aktiviteter som t.ex. skapande, biblioteket och massage Äter vi lunch i matsalen Sagostund och olika lugna aktiviteter Samling - Förskoleklassen slutar Fritidsbarnen går ut på rast Serveras mellanmål för fritidsbarnen nere i matsalen Innelek och olika aktiviteter Lämnar vi över sena barn till Bläckfisken Stänger fritidshemmet!

10 Vi tränar på... Att hitta på skolan
Att sitta stilla när det är samling och jobbstund Att ha rast Att äta mat i matsalen Att ha gymnastik Att lära sig skolans regler Hur vi ska vara mot varandra (trivselregler, konflikthantering och hur man är en bra kompis) Att ta ansvar för sig sjäv och för sina saker t.ex. böcker och kläder Att skola in er föräldrar i ”skoltänket”

11 Vi tränar också på... MATEMATIK SVENSKA Siffrorna 1-10
Sortering och klassificering Additon och subtraktion Räkneord, uppräkning och taluppfattning Rumsuppfattning (lägesord) och konstruktion (bygglek) Former och mönster Almanackan Matematiska begrepp Klockan Diagram SVENSKA Bornholmsmodellen – språklig medvetenhet ASL – Att skriva sig till läsning Sagostund Berättande Alfabetssagan Bokstavskunskap Rimboken Årsboken Namnsdag Ordförråd

12 Gymnastik Byta om Motorisk träning Prova på olika redskap
Leka lekar, tävla och öva på regler Avslappning Duscha Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället (Lgr11).

13 Socialt samspel Att bli en del i en helhet – gemenskap.
Konflikter (naturligt inslag i den sociala träningen) Från egocentrisk till att bli mer empatisk och social. Kunna förstå sig på regler, turtagning och samspel.

14 ASL – Att Skriva sig till Läsning
Att tidigt lägga grunden för läsinlärning – lättare att lära sig läsa än skriva Främjar berättandet och skrivglädjen Ipad och tangentbord, ett motoriskt verktyg – lättare med Ipad än penna Lära sig hur tangentbordet fungerar. Höra ljudet, koppla ljud till bokstaven och hitta bokstäverna på tangentbordet. Talsyntes Två och två – samarbeta Teknik – maila, hur man hanterar Ipadsen. Motorisk träning - Rita, klippa och klistra. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att skriva och läsa ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Lgr11),

15 Vad kan föräldrarna hjälpa till med?
Att komma i tid – skolan börjar 8.15. Ha kläder efter väder – bra om kläderna är namnade. Sjukanmälan och annan ledighet meddelas senast (samma dag!) på Ta ansvar för att lämna in lovlappar, samt uppdatera scheman och kontaktuppgifter, saker som är viktigt för personalen att veta, saker som rör fritids t.ex. ledigheter, vem som hämtar, följa med kompisar och så vidare. Följa med barnen in vid lämning och hämta vid hämtning – Hej och hejdå! Hjälpa barnen så att de får med sig saker till skolan och hem, t.ex. gymnastikläder och lappar.

16 Fritids - Rävlyan Morgonfritids öppnar på Bläckfisken under oss 6.30.
7.30 går vi till Rävlyan – antingen går vi ut eller så leker vi inne på Rävlyan beroende på väder. Ca: går vi över till kvällsfritids på Bläckfisken.. Kontaktuppgifter, scheman och ändrade tider. Lovlappar Vi utgår från barnens intressen och önskemål i den mån det är möjligt. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap (Lgr11).

17 Blackebergsskolan Telefonnummer Förskoleklasserna och fritidshemmet Rävlyan Expedition Mail rektor Henrik & bitr. rektor Annika:

18 Besök, inskolning, upprop, samtal…


Ladda ner ppt "Välkomna till Blackebergsskolan, förskoleklasserna och Rävlyan."

Liknande presentationer


Google-annonser