Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppenhet – från vision till verklighet. E-tjänst barnomsorg Bakgrund Ett av Sambruks första projekt Volym E-tjänst Rätt i tiden Stark inlåsning Oligopolmarknad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppenhet – från vision till verklighet. E-tjänst barnomsorg Bakgrund Ett av Sambruks första projekt Volym E-tjänst Rätt i tiden Stark inlåsning Oligopolmarknad."— Presentationens avskrift:

1 Öppenhet – från vision till verklighet

2 E-tjänst barnomsorg Bakgrund Ett av Sambruks första projekt Volym E-tjänst Rätt i tiden Stark inlåsning Oligopolmarknad – IST Tieto Enator Några små nya aktörer Flera aktörer vill in på ny marknad – E-tjänster

3 E-tjänst barnomsorg Bakgrund Projektet byggs upp kring handläggare som kan barnomsorg IT representerad i liten utsträckning – behov och inte teknik ska styra Hänsyn ska tas till alla kommuners behov IT och upphandlingskompetens köps in till projektet För Sambruk en unik problembild – delad marknad Verksamhetssystemens slutenhet uppmärksammas

4 E-tjänst barnomsorg Historik 2004-2005 Kravspecifikation tas fram av verksamhetskunniga Målsättning; Högre/bättre funktionalitet än marknadens produkter Tillgodose många kommuners regler och önskemål Uppnå öppenhet så att vi kan använda den produkt som är ”bäst i klassen” Nio nyttomeddelanden och öppen teknisk plattform

5 E-tjänst barnomsorg Historik 2004-2005 Arbetet leds av Sandviken Några kommuner inleder arbetet med kravspecifikationen med extern hjälp Arbetet med kravspecifikationen presenteras och vidarearbetas tillsammans med de då deltagande kommunerna (13 kommuner) Initialt deltog även en leverantör i arbetet Projektet prövar sig fram

6 E-tjänst barnomsorg Historik 2005 Kravspecifikation färdigställs enligt tidplan och är färdig den 30 april 2005 Del ett av projektet är färdigt Malmö ger bort sin egenutvecklade E-tjänst för barnomsorg till Sambruk Sambruk utreder hur man ska ställa sig till en sådan gåva Ny projektledare utses från Malmö Arbetet med E-tjänsten stannar av och återupptas först i november

7 E-tjänst barnomsorg Historik 2006 Sambruk tackar nej till gåvan från Malmö stad Projektledaren slutar Projektet träffas i Sollentuna i april för att söka en nystart Ny projektledare utses Marknadsföring av projektet bland Sambruks medlemskommuner inleds 26 kommuner motsvarande 1,1 miljoner invånare är med i projektet

8 E-tjänst barnomsorg Historik 2006 En uppdatering av kravspecifikationen genomförs under hösten Syftet är att alla medlemmar ska känna sig delaktiga samt att nya önskemål ska tas in Fokus på de nio nyttomeddelandena som kräva för att olika leverantörer ska kunna bygga tjänsten och koppla in den om befintliga verksamhetssystem

9 E-tjänst barnomsorg Historik 2007 Förhandlingar om nyttomeddelanden med IST och Tieto Enator Förhandsanmälan från 14 intresserade företag ej IST och Tieto Enator Företagen hävdar att vår lösning kräver egen produktlinje och mycket stora kostnader som vi får stå för. Sambruk diskuterar frågan med näringsdepartementet och skriver om teknisk, semantisk och affärsmässig inlåsning Frågan får massmedial uppmärksamhet Projektet väljer ut fem företag till upphandlingen Förhandlingarna med IST och Tieto Enator strandar slutligt sommaren 2007

10 E-tjänst barnomsorg Händelser hösten 2007 Ny strategi väljs för att nå framgång Fokus på funktionaliteten enligt kravspecifikationen Öppenheten fortfarande önskvärt, dock sekundärt IST och TietoEnator redovisar i hur hög grad de kan uppfylla önskad funktionalitet och öppenhet

11 E-tjänst barnomsorg In i kaklet IST har utvecklat en ny e-tjänst för barnomsorg utifrån var kravspecifikation ISTs tjänst möter vår kravspecifikation till 95 procent IST jobbar med och erbjuder sina öppna API:er Tieto Enator har påbörjat arbetet med öppna API:er Tieto Enator är öppna för fler leverantörer

12 E-tjänst barnomsorg Händelser våren 2008 En förenklad upphandling genomförs Tre företag ”budar”, ett företag godkänns Efter ytterligare förhandlingar får vi: 40-65 procents rabatt på ISTs priser 20 procents rabatt på Tieto Enators priser 17 kommuner tecknar ramavtal med IST och Tieto Enator Öppenhet med API:er har uppnåtts

13 E-tjänst barnomsorg Fakta IST erbjuder mycket hög funktionalitet och hankontakt (öppna API:er) och har byggt sin e- tjänst utifrån vår kravspecifikation Tieto erbjuder från i höst bra funktionalitet och hankontakt (öppna API:er) Inget av företagen har tidigare erbjudit sådan öppenhet

14 E-tjänst barnomsorg Vad säger leverantörerna? TietoEnator: Vi är ett integrationsföretag. Vi bygger ett öppet system med öppna API:er med första leverans i höst IST: Vi har en ny teknisk plattform för våra e- tjänster med öppna API:er. Vi kan integrera med många andra aktörer

15 E-tjänst barnomsorg Kommunikation Vi presenterar leverantörernas välvilja Vi gläds åt den nya öppenheten Massmedia Computer sweden Kommunal ekonomi Dagens samhälle Konferenser Offentliga rummet KommEK

16 E-tjänst barnomsorg Skapa Kontakt IST och Tieto Enator vill sälja ”hanarna” till kommunen Detta är enligt leverantörerna möjligt genom ny teknik för e-tjänsterna Verksamhetssystemen (honan) är dock byggda på ”gammal” teknik varför leverantörerna menar att det inte ännu är möjligt att redovisa öppna API:er för dessa. IST OCH TIETO EJ DEFINERAT AV LEVERANTÖRERNA

17 E-tjänst barnomsorg Uppnådda resultat Högre/bättre funktionalitet än marknadens produkter Tillgodose många kommuners regler och önskemål Uppnå öppenhet så att vi kan använda den produkt som är ”bäst i klassen” Nio nyttomeddelanden och öppen teknisk plattform

18 E-tjänst barnomsorg Lärdomar Det tar tid – tålamod krävs Engagemang och tydlighet om syftet med projektet krävs Långsiktigt fokus mot målet krävs – det är lätt att gå vilse när det händer saker Externt expertstöd krävs (IT, upphandling) Fel projekt – fel ingång Viktigt att börja från botten Många vardagskämpar i projektet!

19 E-tjänst barnomsorg Vilka har deltagit i arbetet? Mellan 13-26 kommuner Handläggare inom barnomsorg Handläggare inom barn- och utbildningsförvaltningarna Forskare Inga beslutsfattare Medveten strategi från Sambruk

20 Verksamhetssystem förskola och skola Förslag till nytt projekt Sambruk driver ett projekt där vi tar fram kravspecifikation för definition av ”honkontakterna” Mål: Öka takten på öppnandet av verksamhetssystemen Få ner priset för öppenhet Vi ska styra öppenheten – inte leverantörerna SKA DEFINERAS!

21 Verksamhetssystem förskola och skola Öppna verksamhetssystem - start Projektet bör starta under hösten 2008 IST och Tieto Enator jobbar bägge aktivt för att öka öppenheten Räkna med att projektet kommer att kräva både tid och tålamod Bred verksamhetskunskap och inte minst kunskap om verklig öppenhet är väsentligt för deltagande kommuner Beslutsfattare måste tidigt vara med i processen


Ladda ner ppt "Öppenhet – från vision till verklighet. E-tjänst barnomsorg Bakgrund Ett av Sambruks första projekt Volym E-tjänst Rätt i tiden Stark inlåsning Oligopolmarknad."

Liknande presentationer


Google-annonser