Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fortum – ett ledande energibolag Göran Hult, Senior Advisor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fortum – ett ledande energibolag Göran Hult, Senior Advisor"— Presentationens avskrift:

1 Fortum – ett ledande energibolag Göran Hult, Senior Advisor
4/17/2017 Fortum – ett ledande energibolag Göran Hult, Senior Advisor Fortum Generation AB 5 november 2009

2 Dagens upplägg Kort om Fortum – vad vi gör och vilka marknader vi är verksamma på Hur går det för energisektorn? Hur går det för Fortum? Frågor?

3 Dagens upplägg Kort om Fortum – vad vi gör och vilka marknader vi är verksamma på Hur går det för energisektorn? Hur går det för Fortum? Frågor?

4 Fortum är en stark aktör i Norden och Ryssland
4/17/2017 Nr 1 Nr 2 Heat Elhandel Distribution Kraft-produktion Nordiska länderna Kraftproduktion ,6 TWh Elhandel ,1 TWh Värme ,0 TWh Elnätskunder 1,6 miljoner Elhandelskunder 1,3 miljoner Ryssland TGC-1 (~25%) Kraftproduktion ~7 TWh Värme, förs ~7 TWh Polen Värme, förs ,6 TWh Elhandel GWh OAO Fortum* Produktion ,6 TWh Värme, förs ,7 TWh *pro forma Baltiska länderna Värme, förs ,3 TWh Elnätskunder 2008 data 4

5 Flexibel och klimatvänlig produktionsportfölj i Europa
4/17/2017 Värmeproduktion 25,0 TWh (Produktionskapacitet MW) Fortums europeiska värmeproduktion under 2008 Olja 4% Torv 7% Värmepumpar, el 13% Avfall 7% Biobränsle 20% Naturgas 16% Övrigt 10% Kol 23% Fortums europeiska kraftproduktion under 2008 Vattenkraft 44% Övrigt 2% Torv 1% Biobränsle 2% Naturgas 2% Kol 4% Kärnkraft 45% Kraftproduktion 52,6 TWh (Total kapacitet MW)

6 Vår produktionskapacitet Kärnkraften
Fortum äger och driver Lovisa kraftverk och har andelar i Industrins Kraft Ab:s (TVO) befintliga kärnkraftverksenheter i Olkiluoto den kärnkraftverksenhet som byggs i Olkiluoto. i de svenska kärnkraftverken i Forsmark och Oskarshamn.    Reaktorerna i Lovisa kraftverks nuvarande enheter (Lovisa 1 och Lovisa 2) är tryckvattenreaktorer Reaktorerna i TVO:s befintliga kärnkraftverksenheter (Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2) är kokvattenreaktorer. Reaktorn i TVO:s nya kraftverksenhet (Olkiluoto 3) är en tryckvattenreaktor.

7 Vår produktionskapacitet Vattenkraften
Cirka 44% av Fortums europeiska elproduktion kommer från vattenkraften Fortum äger helt eller delvis 260 kraftverk i Sverige och Finland Vattenkraften har en nyckelroll: den skapar balans mellan produktion och förbrukning Vattenkraften är förmånlig och vattenkraftanläggningarna har lång livslängd

8 Fortums strategi Att bygga det ledande kraft- och värmebolaget
4/17/2017 Fortum fokuserar på energimarknaden i Norden, Ryssland och Östersjöområdet som en plattform för lönsam tillväxt Att bygga det ledande kraft- och värmebolaget Att bli kundernas naturliga val av energileverantör Förstklassiga resultat

9 Strategin i praktiken Fortums koldioxidutsläpp bland de lägsta i Europa
4/17/2017 g CO2/kWh elektricitet, 2007 Genomsnitt 373 g/kWh 64 Source: PWC & Enerpresse, 2008, Changement climatique et Électricité

10 Strategin i praktiken Förvärv, avyttringar och nya marknader
4/17/2017 Stockholm Energi Gullspång Birka Energi 50% Fortum 50% Stockholm Østfold Aktier i Hafslund Aktier i Lenenergo Påbörjas TGC-1 Fjärrvärme i Polen 2003 → Aktier i Lenenergo avyttras TGC-10 Länsivoima →100% E.ON Finland Oljeverksamheten avyttras Skandinaviska Elverk 50% → 100% Stora Kraft 45% → 65% Elnova 1996 2007 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2005 2008 IVO Neste

11 Dagens upplägg Kort om Fortum – vad vi gör och vilka marknader vi är verksamma på Hur går det för energisektorn? Hur går det för Fortum? Frågor?

12 Utveckling efterfrågan elektricitet
4/17/2017 Chelyabinsk Ryssland Uralområdet Finland Sverige Danmark Norden Tyumen Ryssland Norge 5 5 -1% -5 -5 -10 -10 -8% -8% -10% -12% -15 -15 -20 -20 -25 -25 % -30 % -30 Q vs Q1 2008 Q vs Q2 2008 Q vs Q3 2008

13 Grossistpris el Spotpris Terminspris Tyska Nordiska Ryska* EUR/MWh 110
4/17/2017 EUR/MWh Spotpris Terminspris 110 100 90 80 Holländska Tyska Nordiska Ryska* 70 60 50 40 30 20 10 19 oktober 2009 * Inklusive kapacitetstariff-uppskattning (capacity tariff estimate). Tex €/MWh 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source: , ATS

14 Tillväxttakten i efterfrågan på el återställs – 2009 vänder det
4/17/2017 Efterfrågan el nordiska marknaden Illustration för att åskådliggöra Lågkonjunkturen påverkar elkonsumtionen på nordiska och ryska marknaderna Fortum förväntar återställd tillväxttakt för elkonsumtion efter konjunkturvändning Verklig 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

15 Framtidens energimarknad ger ökad konkurrens
SVerigepresentation 2008 Framtidens energimarknad ger ökad konkurrens 4/17/2017 I går I dag I morgon Nationell 1990-talet Nordisk 2000- Europeisk 2010-talet Till nytta för kunderna och samhället Större marknad – mer konkurrens – ökar servicenivåerna Ökad användning av befintlig energiproduktion Ökad trygghet i energiförsörjning och mindre känslig prisutveckling Fortum 15

16 Dagens upplägg Kort om Fortum – vad vi gör och vilka marknader vi är verksamma på Hur går det för energisektorn? Hur går det för Fortum? Frågor?

17 Starka resultat i en utmanande omvärld
4/17/2017 Utmanande omvärld Nordiska elförbrukningen under januari – september ligger 7% lägre än motsvarande period föregående år Nyckelvalutor markant svagare än föregående år Jämförbart rörelseresultat ändå mycket nära föregående års nivåer Stabila priser för kraftproduktionen (Power Generation) tack vare terminssäkringar Förbättringar i elhandelsverksamheten (Markets) och ryska verksamheten (Russia) Efterfrågan på den nordiska elmarknaden vänder under 2009

18 Starka resultat i Markets och Russia
4/17/2017 Jämförbart rörelseresultat EUR million -7 44 -3 -75 1318 1337 39 -17 Markets – Tydlig förbättring genom "turnaround"-program Power Generation – lägre kraftvolymer, svagare krona Heat – svagare krona och zloty, högre bränsle-kostnader Verksamhetsförbättringar i Ryssland Power I-III 2008 Heat Distribution Markets Russia Övrigt I-III 2009 Generation

19 Nyckeltal 4/17/2017 under Q3 '09 *2007 justerat för vinster från REC och Lenenergo

20 Utdelning Utdelning per aktie EUR Totalt ~5 965 miljoner euro
4/17/2017 Utdelning per aktie EUR Totalt ~5 965 miljoner euro 1999 2001 2003 2000 2002 2004 0,18 0,23 0,26 0,31 0,42 0,58 2005 1,12 0,13 1998 0.54 2006 1,26 0,73 0.53 2007 1,35 0,77 0.58 2008 1,00 72% 103% 78% 58% Utdelning 2008: 1,00 EUR per aktie, sammanlagt ca 0,9 miljarder EUR Utdelningspolicyn är att i genomsnitt dela ut mellan 50 och 60 procent av föregående års resultat

21 FoU – fokus för program idag
Hållbara energisystem Avskiljning och lagring av koldioxid Ny bioenergi- teknik 21

22 I jakt på framtiden energi – ett exempel Vågkraften
Fortum är delägare i AW Energy Oy, som utvecklar WaveRoller – tekniken för bottenvågor relativt nära stranden Fortum är också medfinansiärer till Uppsala Universitets projekt utanför Lysekil, som utvecklar den linjära generatortekniken för ytvågor. 22

23 I jakt på framtiden energi – ett exempel Elbilen – infrastruktur och utveckling
100 nya laddplatser i Stockholm under 2009 Verkar för en enhetlig standard för laddstolpar och infrastruktur Byter ut egen bilflotta 23 23

24 Fortums investeringsprogram Norden, Polen och de baltiska länderna
4/17/2017 Olkiluoto 3, Finland, kärnkraft Svensk kärnkraft Suomenoja, Finland (gas, kraftvärmeverk) Brista, Sverige (avfall, kraftvärmeverk) Restaurering befintliga vattenkraftverk Czestochowa, Polen (kol/biobränsle, kraftvärmeverk) Tartu, Estland (biobränsle/torv, kraftvärmeverk), klart mars '09 Pärnu, Estland (biobränsle/torv, kraftvärmeverk) Utveckling av vindkraftsprojekt Kapacitet el: ~1 200 MW ~80% CO2-fritt

25 Terminssäkring av Power Generations nordiska kraftproduktion
4/17/2017 Andelen säkrat Terminspris 2009 cirka, % Euro per MWh Läget vid utgången Jun Sep Jun Sep 2009 ut

26 Fortum står starkt 4/17/2017 Flexibel, kostnadseffektiv och klimatvänlig kraftproduktion Omreglering av ryska elmarknaden och integrationen av OAO Fortum fortlöper enligt plan Stark position vad avser säkring av terminer Stark finansierings- och likviditetsposition Investeringar i framtiden

27 Dagens upplägg Kort om Fortum – vad vi gör och vilka marknader vi är verksamma på Hur går det för energisektorn? Hur går det för Fortum? Frågor?

28 4/17/2017

29 Fortum – kärnkraften Pricipbeslut rörande ansökan för Loviisa3
Ett principbeslut har tagits för att uppföra ett nytt kärnkraftverk med kapacitet om 1000 – 1800 MW i Loviisa Planerad livslängd: minst 60 år Anläggningen kommer att vara anpassad för kraftvärmeproduktion Finns fem alternativ till reaktortyper Investerings kostnaden är EUR 4 – 6 miljarder per enhet I satden finns redan kärnkraftverk – grundläggande infrastruktur för verksamheten finns på plats redan

30 Viktigaste målsättningarna för EU år 2020
4/17/2017 De inre energi-marknaderna genomförda Energieffektiviseringar har ökat med 20% Ökade resurser för teknikutveckling Minst 20-procentig sänkning av CO2-utsläppen Förnybara bränslen står för minst 20% (2020) CCS-tekniken utvecklad (Carbon Capture and Storage) Konkurrenskraft Hållbarhet Leverans- säkerhet Kraftförbindelser över nationsgränser utvecklade Egen kapacitet ökad

31 Ny kapacitet som inte är kärnkraft kommer kräva ett elpris på över 60 EUR/MWh
4/17/2017 Källa: Nord Pool 1995 -97 -99 -01 -05 -07 -09 -11 -13 -03 Euro/MWh Terminer 20 oktober 2009 Övrigt ( variation) CO2 kostnad Kol Gas Kärn Vatten Vind Clean coal Euro/MWh 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Uppskattad livscykelkostnad, nominellt enl villkor 2014* Stora variationer i kostnaden för ny vatten- och vindkraft beroende av placering och villkor

32 Tydliga delmål på vägen
För kraftproduktion i EU 5-årigt medel lägre än 80 gram CO2/kWh senast 2020 För värmeproduktion i EU Utsläppen (gCO2/kWh) ska ha minskat med minst 10 % i varje värmeområde senast 2020 Internt, i "vardagen" 10 % färre flygresor Kompensera kvarvarande CO2-utsläpp från flygresor Lägre utsläpp från fordonsparken Byte till lågenergilampor Utbildning av alla anställda CO2-fri el till alla kontor Ett CO2-fritt kraft- och värmeföretag 32

33 Konsekvent arbete för CO2-fri energiproduktion
Fortums elproduktion i Norden TWh CO2 -fri produktion (kärnkraft, vattenkraft och biomassa) 60 50 Övrig produktion (torv, gas, kol, annan) 40 30 20 10 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Efter investerings- programmet Mars 2009 33

34 Fortums koldioxidutsläpp bland de lägsta i Europa
Kraftproduktion gCO2/kWh, 2007 Medeltal 373 g CO2/kWh Källa:PWC & Enerpresse, 2008 Changement climatique et Électricité 34

35 Forskning och utveckling – fokusområden
Förstklassiga resultat inom nuvarande verksamhet Utveckla långsiktigt utsläppsfria energisystem Skapa tillväxt-möjligheter Motverka klimat-förändringen I dag 0 – 20 år 30 år 50+ år Samarbete och nätverk med ledande partnerorganisationer på området Eget internt utvecklingsarbete på nyckelområden Göran Hult, Fortum 2009 35 35

36 Avskiljning och lagring av koldioxid, CCS
Avskiljning och lagring av koldioxid är på sikt en stor del av lösningen på klimatproblemet Fortum har genomfört försök med koldioxidinfångning vid Värtaverket i Stockholm En storskalig pilot förbereds vid Meri-Pori i Finland 36

37 Fortums arbete uppmärksammas
Ett av de 100 mest hållbara företagen i världen Dow Jones Sustainability Indexes "Best in Class" Storebrand Climate Disclosure Leadership Index 37

38 Ny organisationsstruktur sedan 1 oktober 2009
4/17/2017 President and CEO Tapio Kuula Affärsdivisioner Stabsfunktioner Power (Espoo) Executive Vice President Matti Ruotsala Finance Executive Vice President, CFO Juha Laaksonen Heat (Stockholm) Executive Vice President Per Langer Corporate Relations and Sustainability Executive Vice President Anne Brunila Russia (Chelyabinsk) Executive Vice President Alexander Chuvaev Corporate Human Resources Senior Vice President Mikael Frisk Electricity Solutions and Distribution (Espoo) Executive Vice President Timo Karttinen Corporate Strategy and R&D Senior Vice President Maria Paatero-Kaarnakari Landsansvariga: Timo Karttinen/Finland, Norge; Per Langer/Sverige, Polen, Baltikum; Alexander Chuvaev/Ryssland Ökad effektivitet, tydligare ansvarsfördelning, förenkling

39 Ryssland är världens fjärde största elmarknad
4/17/2017 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 USA Kina Japan Ryssland Indien Kanada Tyskland Frankrike Brasilien Norden Storbritannien Sydkorea TWh Källa: IEA, 2008, data 2006

40 Avregleringen av ryska grossistmarknaden fortskrider
4/17/2017 5% 10% 15% 25% 30% 50% 60% 80% 100 % 1/1 7/1 1/1/ 100% Andel av total kapacitet som säljs på avreglerad marknad* * Baserad på 2007 år energibalans 2007 2008 2009 2010 2011 Andel av handel på grossistmarknaden som skedde till marknadspris gick från 30% i januari till 50% i juli 2009 All ny kapacitet säljs till marknadspris

41 Prisutvecklingen i Ryssland
4/17/2017 Utveckling nyckelpriser för el, kapacitet och gas i Fortums OAO-område Ural: elprisutveckling Q3/ 2009 Q3/ 2008 Förändr., % El, spotpris (marknadspris), Ural-hubben, RUB/MWh 700 809 -13 Genomsnittligt reglerat elpris OAO Fortum, RUB/MWh 529 473 +12 Genomsnittligt reglerat kapacitetspris, RUB/MW/mån +3 Genomsnittligt pristak gas i Uralregionen, RUB/1000 m3 1 837 1 560 +18

42 OAO Fortum – investeringsprogrammet
4/17/2017 Ryska regeringen gör nu en översyn av investerings-program för kraftproduktion mot bakgrund av den sjunkande efterfrågan på el De potentiella förseningar som några av OAO Fortums projekt står inför är 1 – 3 år. De ingår i översynen och har gynsamma utsikter Chelyabinsk Kurgan Tyumen Nyagan Tobolsk Moskva 2007 2013 MW +73% +2,270 MW 3,020 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 5,290 Kraftproduktionskapacitet (MW) Plant Bränsletyp Befintlig Planerad Total Tyumen CHP-2 Gas 755 450 1,205 Tyumen CHP-1 472 190 662 Tobolsk CHP 452 210 Chelyabinsk CHP-3 360 220 580 Chelyabinsk CHP-2 Kol, gas 320 Argayash CHP 195 Chelyabinsk CHP-1 149 Chelyabinsk GRES 82 Nyagan GRES 3x400 1 200 Boilers - 3 020 2 270 5 290 Kurgan Generation (49%) 235

43 OAO Fortums årliga effektivitetsökningar...
4/17/2017 ... uppskattas till 100 miljoner EUR år 2011 Inköp Handel – Portfolio Management and Trading (PMT) Förordningar för värmeverksamheten Tekniska och verksamhetsmässiga förbättringar för värmeverksamheten Produktion – tekniska förbättringar Övrigt


Ladda ner ppt "Fortum – ett ledande energibolag Göran Hult, Senior Advisor"

Liknande presentationer


Google-annonser