Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DA7351 Programmering 1 Väsentliga delar i ett Javaprogram Input i paketet extra Variabler Parametrar Aritmetik Fel - errors Föreläsning 3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DA7351 Programmering 1 Väsentliga delar i ett Javaprogram Input i paketet extra Variabler Parametrar Aritmetik Fel - errors Föreläsning 3."— Presentationens avskrift:

1 DA7351 Programmering 1 Väsentliga delar i ett Javaprogram Input i paketet extra Variabler Parametrar Aritmetik Fel - errors Föreläsning 3

2 DA7351 Programmering 1 Ett program om ålder och civilstånd F2.java

3 DA7351 Programmering 1 Väsentliga delar i ett Javaprogram Importera paket som används i programmet. Här importeras endast paketet extra. En eller flera klasser vars namn börjar med stor bokstav. Här heter klasserna Welcome resp StartWelcome. Blockparenteser som markerar start och slut på klassen, { - start på klassen } - slut på klassen En metod med namnet main i vilken programkörningen startar.

4 DA7351 Programmering 1 Hur källkoden ska skrivas Startparentesen, {, ska stå på samma rad som (efter) eller rakt under klassnamn, metodhuvud, styrstruktur etc Efter startparentes (eller underförstådd startparentes) ska koden indenteras två steg. Indenteras = flyttas åt höger. Slutparentesen, }, ska stå rakt under klassnamn, metodnamn, styrstruktur el.dyl.

5 DA7351 Programmering 1 Hur källkoden ska skrivas Klassens namn ska alltid börja med stor bokstav Paketets namn ska alltid börja med liten bokstav Metodnamn ska alltid börja med liten bokstav Variabelnamn ska alltid börja med liten bokstav Ovanstående namn kallas för identifierare. En identifierare får bl.a. innehålla bokstäver, siffror och _. Identifierare ska vara beskrivande, t.ex. skatt och inte s.

6 DA7351 Programmering 1 Input och Output i paketet extra ExtraEx.java StartExtraEx.java

7 DA7351 Programmering 1 Variabler

8 DA7351 Programmering 1 Lokala variabler Variabler.java

9 DA7351 Programmering 1 Tilldelning

10 DA7351 Programmering 1 Parametrar Parametrar.java

11 DA7351 Programmering 1 Parametrar

12 DA7351 Programmering 1 Metod En metod består av en sekvens av kod som utförs då metoden anropas. En metod kan anropas flera gånger varvid koden som tillhör metoden utförs flera gånger. Än så länge deklareras de metoder vi skriver så här public void metod1() { // rader med kod } eller public void metod2(parameterlista) { // rader med kod } Anropet av metoden beror på hur metoden deklarerats, dvs om man ska skicka med några värden (parametrar) eller ej.

13 DA7351 Programmering 1 Metod utan parameterlista En metod utan parameterlista har ett tomt parentespar efter metodnamnet public class IngaParametrar { public void presentation() { System.out.println(”Programmet beräknar…”); System.out.println(”Mycket nöje!”); } } Vid anropet överförs ingen information till metoden. Metoden fungerar utan input från omvärlden och ger alltid samma körresultat. KODKÖRRESULTAT IngaParametrar prog = new IngaParametrar(); Programmet beräknar… prog.presentation(); Mycket nöje! IngaParametrar prog = new IngaParametrar(); Programmet beräknar… prog.presentation(); Mycket nöje! prog.presentation(); Programmet beräknar… Mycket nöje!

14 DA7351 Programmering 1 Metod med parameterlista En metod med parameterlista har en lista med en eller flera parametrar i en lista efter metodnamnet. Metodens beteende beror på de värden användaren levererar vid anropet till metoden. public class Parameterar { public void addera(int tal1, int tal2) { int summa = tal1+tal2; System.out.println( tal1 + "+" + tal2 + "=" + summa); } } Vid anropet måste man skicka med två heltal eftersom parameterlistan innehåller två heltal: vid anropet prog.addera(10,3); så överförs värdet 10 till tal1 och värdet 3 till tal2. KODKÖRRESULTAT Parametrar prog = new Parametrar(); 10+3=13 prog.addera(10,3); 3+10=13 prog.addera(3,10);

15 DA7351 Programmering 1 Aritmetik, räkneoperatorer

16 DA7351 Programmering 1 Addera och subtrahera

17 DA7351 Programmering 1 Addera och subtrahera - halvkod Deklarera variablerna tal1 och tal2 Inmatning av tal 1 Inmatning av tal 2 Utskrift av addition 1 Utskrift av addition 2 Utskrift av subtraktion 1 Utskrift av subtraktion 2 AddSub.java StartAddSub.java Inmatning 1 Inmatning 2 Utskrift addition 2 Utskrift subtraktion 1 Utskrift subtraktion 2 Utskrift addition 1 MulDiv.java StartMulDiv.java

18 DA7351 Programmering 1 1Uttryck inom parenteser 2Multiplikation, division och rest 3Addition och subtraktion Prioritet Vid lika prioritet sker beräkningar från vänster till höger.

19 DA7351 Programmering 1 Vanliga räkneoperationer

20 DA7351 Programmering 1 Vanliga räkneoperationer

21 DA7351 Programmering 1 Körresultat Sparande.java Hur ser programmet ut?

22 DA7351 Programmering 1 Kompileringsfel Dessa fel uppstår redan när man försöker att kompilera programmet, dvs. Javakompilatorn skriver ut ett felmeddelande. Ett vanligt exempel är att man han stavat fel på något ställe i källkoden eller glömt ett semikolon. Exekveringsfel Dessa fel uppstår när man exekverar (kör) programmet, dvs man får ett felmeddelande från Javainterpretatorn. Ett vanligt exempel är att man försöker dividera ett tal med noll (någonting delat med noll ger ett odefinierat resultat) Logiska fel Dessa fel visar sig genom att programmet inte gör det man hade tänkt, dvs. programmet kör utan felmeddelanden men resultatet blir inte det avsedda. Den här typen av fel är de som är svårast att hitta. Olika typer av fel - Error Fel.java

23 DA7351 Programmering 1 Deklarera två variabler, heltalet tal och heltalet paus Skriv "Tänk på ett tal.” Skriv "Fördubbla talet.” Skriv "Öka talet med 8.” Skriv "Fördubbla talet.” Skriv "Dividera talet med 4.” Låt användaren mata in resultatet av ovanstående operationer. Lagra resultatet i variabeln tal. Ledtext: "Ange resultatet efter ovanstående räkneoperationer: ” Skriv "Du tänkte på :"+(tal-4)); Halvkod


Ladda ner ppt "DA7351 Programmering 1 Väsentliga delar i ett Javaprogram Input i paketet extra Variabler Parametrar Aritmetik Fel - errors Föreläsning 3."

Liknande presentationer


Google-annonser