Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsprogressiva glas

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsprogressiva glas"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsprogressiva glas
Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet, KI

2 Innehåll Olika typer av arbetsprogressiva glas
Vikten av att ha kunskap om glasets optiska design Fall

3 ARBETSPROGRESSIVA GLAS Tre huvudtyper
Närprogressivt Reduktion/överlappning Närprogressivt Reduktion Rumsprogressivt Progression Office© Interview© Nexyma 40© SOLA Access© mfl Tact© ID WorkStyle© Varilux Computer 3V© Nexyma 80© Gradal RD© mfl Varilux Computer 2V© Addpower© Business© Extenso© mfl Man kan dela in alla progressiva arbetsglas i 3 olika grupper. Den första gruppen (A) är tillverkad som ett överlappningsglas. Dvs, att man inte har en progressiv kanal i glasen. Vi kallar detta Office. Grupp B är en glastyp som är uppbyggt som ett progressivt glas med när, en progressiv korridor och ett mellanavståndsområde. Grupp C är en grupp med fullt progressiva glas. Man beställer avståndsstyrka och addition och får då ett fullt progressivt glas Bilder från Hoya Lens AB

4 Närprogressiva med överlappning
Beställes enligt närstyrka Monteras oftast efter när-PD med monteringskorset placerat ett antal mm under uppmätt pupillhöjd Halvbåge; placera korset i centrumlinjen Mellanavstånd Reduktion Näravstånd ”Styrkereduktion” ex; 0,8D 1,00D 1,30D Bild från Hoya Lens AB

5 Närprogressiva - överlappning - Optisk design
Optiskt centrum Korridorlängden på reduktionen anges från monteringskors/punkt till full reduktion (uppåt)… samt från monteringskors/punkt till full närstyrka (nedåt) Full reduktion Tex 5mm Att tänka på! Bågens skivhöjd och Det valda glasets monteringsanvisning Tex 5mm Full närstyrka (= beställd närstyrka) Ett annat ex att ange: ”övergång mellan övre och nedre styrkeområde sker över en 14 mm lång sträcka. Korset placeras 10 mm under under uppmätt pupillhöjd – minimihöjd 10 mm”.

6 Närprogressiva Reduktion (-) Beställes enligt närstyrka
Bild från Hoya Lens AB Beställes enligt närstyrka Monteras oftast efter när-PD med monteringskorset placerat ett antal mm under pupillen Reduktion (-) Styrkereduktion ex; 0,55D 0,75D 1,00D 1,50D Är en progressionskanal Har oftast en horisontalassymetrisk design Med en asfärisk design

7 Närprogressiva - Optisk design
Optiskt centrum Korridorlängden på reduktionen anges från monteringskors/punkt till full reduktion (uppåt)… samt från monteringskors/punkt till full närstyrka (nedåt) Full reduktion Tex 16mm Att tänka på ännu mer! Bågens skivhöjd och det Valda glasets monterings- anvisning samt dess totala korridorlängd (uppåt och nedåt) Tex 8mm Här anges XX% av reduktionen Full närstyrka (= beställd närstyrka) Om skivhöjd ej räcker till – ta hänsyn till prioriterat seende Mellanavstånd eller näravstånd…ni bestämmer monteringshöjd!

8 Bilder från Hoya Lens AB
Rumsprogressiva Bilder från Hoya Lens AB Beställes enligt avståndstyrka och add Monteras efter avstånds-PD med monteringskorset placerat mitt pupill Korridorlängden på progressionen anges från monteringskors/punkt till full reduktion (uppåt) Samt från monteringskors/punkt till full närstyrka (nedåt) Är ett vanligt progressivt glas som man styrt designen till bredare kanal genom att förlänga korridoren och att add en del av styrkan på avståndsdelen (vissa glas) Designen bygger på att mellan- och närdelen är bredare än i vanliga progressiva

9 Rumsprogressiva -Optisk design
Avståndsstyrkan Prismapunkten Här anges XX% av additionen Tex 12mm Att tänka på igen! Bågens skivhöjd och det valda glasets totala korridorlängd (uppåt och nedåt) Tex 18mm Full addition Om skivhöjd ej räcker till – ta hänsyn till prioriterat seende Avstånds- ,Mellan- eller näravstånd…ni bestämmer monteringshöjd!


Ladda ner ppt "Arbetsprogressiva glas"

Liknande presentationer


Google-annonser