Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Ett hållbart transportsystem - vad bör göras i Örebro? Per Elvingson, Programkansli samhällsbyggnad Örebro kommun, 019-21 17 92,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Ett hållbart transportsystem - vad bör göras i Örebro? Per Elvingson, Programkansli samhällsbyggnad Örebro kommun, 019-21 17 92,"— Presentationens avskrift:

1 1 www.orebro.se Ett hållbart transportsystem - vad bör göras i Örebro? Per Elvingson, Programkansli samhällsbyggnad Örebro kommun, 019-21 17 92, per.elvingson@orebro.seper.elvingson@orebro.se

2 2 www.orebro.se Hur reser vi idag jämfört med 50-talet? Då 1 mil om dagen, idag ca 5 mil. Bilresandet har tiodubblats. Kollektivt resande har fördubblats, men andelen har minskat från 50% till 20%. Vi antas vilja resa allt mer framgent! Örebro kommun: 50% av bilresorna kortare än 5 km 30% av bilresorna kortare än 3 km

3 3 www.orebro.se Resande inom Örebro kommun Ganska stabilt över tiden – men inte hugget i sten! 5%2%7%82% Andel transportarbetet 5%12%24%56% Andel av antalet resor bussgångcykelBil

4 4 www.orebro.se

5 5 Örebro är en bilvänlig stad!

6 6 www.orebro.se Omlokalisering av alla bostadsfastigheter byggda i Örebro tätort efter 1960

7 7 www.orebro.se Räcker det att “älska bilen och hata bensinen”? Vissa utmaningar är generella: Utsläppen av växthusgaser måste minska rejält. Olyckor dödar. Allt fler blir sjuka av brist på vardagsmotion. Andra utmaningar är främst knutna till stadsmiljön: Staden ser inte ut som invånarna vill ha den. Buller och luftföroreningar medför ohälsa. Var tredje vuxen örebroare saknar regelbunden tillgång till bil! Trängsel kan vara ett problem (men knappast i Örebro).

8 8 www.orebro.se Vad vill örebroarna med staden? Källa: Invånarna i Örebro och trafiken i innerstaden. VTI 2005.

9 9 www.orebro.se

10 10 www.orebro.se Vad bör göras? Till en del kan trafiken bli mer hållbar genom teknisk utveckling av fordon och drivmedel. Men även en helt ”ren” bil kräver tillförsel av energi, orsakar buller och olyckor, virvlar upp partiklar, bidrar till att vi rör oss för lite, glesar ut bebyggelsen och korkar igen stadens gator. SLUTSATS 1: Mängden fordon är ett problem i sig, särskilt i stadsmiljön. SLUTSATS 2: Den förnybara energin är också en begränsad resurs som vi måste hushålla med.

11 11 www.orebro.se Exempel på mål förslag till transportplan Örebro kommun: Andel resor med gång, cykel och kollektiv trafik ska öka från under 50% år 2000 till 60% år 2020.

12 12 www.orebro.se Fyrstegsprincipen vägledande: 1. påverka efterfrågan på resande/transporter, 2. effektivisera den trafik man redan har, 3. förbättra den infrastruktur man redan har, 4. bygga ny infrastruktur. Att prioritera rätt åtgärder

13 13 www.orebro.se Åtgärder som är på gång eller snart ska påbörjas 30 km/tim som ny bashastighet Effektivare kollektivtrafik – flera åtgärder Påverka anställdas resande (egna organisationen) ‏ Påverka resande i företag och organisationer Hållbara resor till och från skolan Ökad produktion och användning av biogas Minska användningen av dubbdäck Upphandla tillgång till bil istället för fordon Förtätning för minskat transportbehov

14 14 www.orebro.se Exempel på viktiga åtgärder utanför kommunens kontroll... Tvinga fram effektivare fordon (EU) Höj skatten på koldioxid istället för att subventionera köp av ”miljöbilar” (det är bra med dyrare drivmedel!) Samma reseavdrag oberoende av färdsätt Ändra inrikting på investeringarna i infrastruktur Kilometerskatt för tunga fordon

15 15 www.orebro.se Klimat- och trafik-utmaningarna kan inte lösas enbart genom att vi ber individer att ändra sitt beteende. Viktig politisk uppgift att göra det rationellt för individen att agera på ett sätt som är lönsamt för samhället!

16 16 www.orebro.se Vad kan jag göra? 1.Gör din röst hörd - arbeta politiskt, uttala stöd för en effektiv miljöpolitik! 2.Cykla! (tid, hälsa, pengar - och bättre miljö!) 3.Gå/cykla med barnen till skolan. 4.”Källsortera resandet” - det finns ofta alternativ, t.ex. kollektivtrafik, samåkning (bilpool!) 5.Köp en ”miljöbil”, kör bilen energieffektivt! 6.(undvik flygresor, spara el, ät mindre kött etc...)


Ladda ner ppt "1 Ett hållbart transportsystem - vad bör göras i Örebro? Per Elvingson, Programkansli samhällsbyggnad Örebro kommun, 019-21 17 92,"

Liknande presentationer


Google-annonser