Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Våldsutsatta barn och barn som upplevt våld inom familjen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Våldsutsatta barn och barn som upplevt våld inom familjen"— Presentationens avskrift:

1 Våldsutsatta barn och barn som upplevt våld inom familjen
Åsa Källström Cater Socionom och fil.dr.

2 Vad är ”att uppleva föräldrars våld”?
att se, höra eller involveras i konstant, eskalerande eller enstaka händelser eller dess konsekvenser (Edleson 1999, Eriksson 2007) Åsa Källström Cater 2008

3 Exponering för föräldrars våld
… är en risk för beteendeproblem (t.ex. våldsbeteende, antisocialitet och hämningar) och emotionella problem (t.ex. depression, ångest, traumatisering och PTSD). Men… … skillnaden gentemot andra barn är liten … och symtommönstret inte så konsistent. (Edleson 1999; Sternberg 1996; Wolfe et al. 2003). Åsa Källström Cater 2008

4 Exponering för föräldrars våld
… ökar risken för att erfara våld i en relation som vuxen. Men… … de flesta barn erfar inte våld i sina vuxna relationer. (Jaffe et al. 1990; Stith et al. 2000). Åsa Källström Cater 2008

5 Det svåra sociala problemet
1. Risk för traumatisering och emotionella och beteendeproblem. 2. Offret och förövaren är föräldrarna 3. Svårt att få ‘Det är över nu.’ och rutiner i hemmet. 4. Olika offer-/förövarperspektiv, tabu och skam gör det svårt att förstå. (Cater 2004; Christensen 1988; Garbarino et al. 1991; Leira 2002) Åsa Källström Cater 2008

6 Barn reagerar på olika sätt
och till olika grad. Varför? Åsa Källström Cater 2008

7 Barns uppfattning om fäders våld
? (Ericksen & Hendersen 1992; Mc Gee 2000; Mullender et al. 2002; Peled 1998; Sternberg et al. 1994) Åsa Källström Cater 2008

8 Barns uppfattning om våldsamma fäder
,  eller + (Ericksen & Hendersen 1992; Mc Gee 2000; Mullender et al. 2002; Peled 1998; Sternberg et al. 1994) Åsa Källström Cater 2008

9 Använder alla pappor våld? ?
Hur förstår barn sin egen pappa och hans våld mot mamman i relation till fäder och våld generellt? Använder alla pappor våld? ? Är det han gör normalt? ? Är den egna pappan en våldsam avvikare? ? Är han inte en riktig pappa? ?  intervjuer med 10 barn 8-12 år på Kvinnohus Åsa Källström Cater 2008

10 1. “Min pappa är dum. Våldet han har använt i vår familj har resulterat i en svår situation för mamma och mig. Men han är inte helt avvikande, för det finns en grupp fäder som sånt dumt kan förväntas ifrån.” Åsa Källström Cater 2008

11 2. “Det finns många sidor hos min pappa
2. “Det finns många sidor hos min pappa. Våldet han har använt mot mamma är inte bra. Men det är bara en del av vem han är. Han är inte alltid så´n, har inte varit dum mot mig och det är viktigt för mig att tänka på honom som snäll.” Åsa Källström Cater 2008

12 3. “Min pappa är snäll, som fäder generellt är, eftersom han, som de, köper godis och saker och tittar på TV. Våld är att vara dum. Man är snäll om man inte är dum.” Åsa Källström Cater 2008

13 Vad vet vi om barnen? De förstår inte våldet. Många är rädda.
Många känner skam och skuld. Många känner ansvar. 5. Risk för mer utsatthet. 6. Några (pappa=våld?)  emotionella problem. 7. Några (pappa ‘vanlig’?)  våldsproblem. 8. Olika offerskap. Åsa Källström Cater 2008

14 ”One size does not fit all.”
Säkerhet och trygghet – att hotet upphör Traumabearbetning eller psykoterapi? Hjälp att förstå i grupp eller individuellt Rutiner i hemmiljön Mamma-relationen Pappa-relationen Lyft tabu och skam Åsa Källström Cater 2008

15 Våldsutsatta barn och barn som upplevt våld inom familjen Åsa Källström Cater Referenser Cater, Åsa Källström (2004) Negotiating normality and deviation – father’s violence against mother from children’s perspectives, Örebro universitet Edleson, Jeffrey (1999) Children’s witnessing of Adult Domestic Violence, Journal of Interpersonal Violence (8) 14: Ericksen, Janet R and Henderson, Angela D (1992) Witnessing family violence - the children’s experience, Journal of Advanced Nursing, 17: Eriksson, Maria (red.) (2007) Barn som upplevt våld- Nordisk forskning och praktik, Gothia Garbarino, James, Kostelny, Kathleen and Dubrow, Nancy (1991) What Children Can Tell Us About Living In Danger, American Psychologist, 46: 376–383 Giant, Carrie L and Vartanian, Lesa Rae (2003) Experiences with parental aggression during childhood and self-concept in adulthood: the importance of subjective perceptions, Journal of Family Violence (6) 18: McGee, Caroline (2000) Childhood experiences of domestic violence, London: Jessica Kingsley Mullender, Audrey, Hague, Gill, Imam, Umme, Kelly, Liz, Malos, Ellen and Regan, Linda (2002) Children's perspectives on domestic violence, London; Thousand Oaks, California: SAGE Peled, Einat (1998) The experience of living with violence for preadolescent children of battered women, Youth & Society (4) 29: Stith, Sandra M, Rosen, Karen H, Middleton, Kimberly A, Busch, Amy L, Lundenberg, Kirsten and Carlton, Russel P (2000) The intergenerational transmission of spouse abuse: A meta-analysis, Journal of Marriage and the Family (3) 62: 640- Wolfe, David A, Crooks, Claire V, Lee, Vivien, McIntyre-Smith, Alexandra and Jaffe, Peter G (2003) The effects of children’s exposure to domestic violence: a meta-analysis and critique, Clinical Child and Family Psychology Review (3) 6: SOU (2001) Barnmisshandel: Att förebygga och åtgärda, Slutbetänkande av Kommittén mot barnmisshandel, 2001: 72, Stockholm: Fritzes Sternberg, Kathleen J (1996) Fathers, the Missing Parents in Research on Family Violence in: Lamb, Michael E (ed.) The role of the father in child development (3rd ed.), Chichester: Wiley Sternberg, Kathleen J, Lamb, Michael E., Greenbaum, C., Dawud, S., Cortes, R. M., & Lorey, F. (1994) The effects of domestic violence on children's perceptions of their perpetrating and nonperpetrating parents. International Journal of Behavioral Development, 17: Åsa Källström Cater 2008


Ladda ner ppt "Våldsutsatta barn och barn som upplevt våld inom familjen"

Liknande presentationer


Google-annonser