Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter om pågående forsknings- och utvecklingsarbeten i ett förskole- till högskoleperspektiv Learning och Lesson Studies i matematik och naturvetenskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter om pågående forsknings- och utvecklingsarbeten i ett förskole- till högskoleperspektiv Learning och Lesson Studies i matematik och naturvetenskap."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter om pågående forsknings- och utvecklingsarbeten i ett förskole- till högskoleperspektiv Learning och Lesson Studies i matematik och naturvetenskap i samarbete mellan Högskolan i Gävle och närliggande kommuner Iiris Attorps & Eva Kellner Högskolan i Gävle

2 BAKGRUND Under läsåret 2005/06 har arbetsgruppen bestående av lärare från Högskolan i Gävle och lärare från närliggande kommuner gjort en kartläggning av pågående projekt i matematik. Under ett antal möten har kommunens lärare fått presentera vad respektive kommun har för pågående projekt i matematik. Projektdeltagarna har också deltagit i Ference Martons seminarium om Learning study, som har inspirerat oss till våra projekt om Praxisnära forskning i matematik och naturvetenskap.

3 SYFTE Syftet med våra projekt är att utveckla metoder, som avser att förbättra lärande i matematik och naturvetenskap från förskola till högskolenivån. Vidare är syftet att utveckla en forskningsmiljö för lärande, som skall fungera som en plattform för lärarnas kompetensutveckling såväl i skola som högskola.

4 FORSKNINGSFRÅGA Hur lärarens sätt att behandla lärandeobjekt i samband med undervisning påverkar elevernas lärande?

5 FORSKNINGSPLAN VT-07 Pilotstudie (bråkbegrepp) HT-07 Studier i gymnasieskolan ( likhetstecknets betydelse och att tolka och förstå algebraiska uttryck) och förskolan (begreppen area och omkrets) ÅR 08-10 Utvidga projektet till högskolenivån –utveckla modeller för lärande i matematik såväl i reguljära som distans kurser i matematik

6 Tillfälle 3 Nu har det blivit dags för idrott. Jag ställde frågor som: Vilken area är störst? Vad kan det bero på att den är störst resp. minst?

7 Tillfälle 6 Nu var det dags att gå till skogen.

8 Naturvetenskaplig och matematisk begreppsbildning i förskola/skola Eva Kellner (projektledare), Iiris Attorps, Annika Elm Högskolan i Gävle Eva Johansson Sandviken Minna Jumisko Bollnäs

9 Barns uppfattningar om djurbegreppet Begreppsutveckling med sagans hjälp Lesson study/Learning study Del 1 (5 åringar) * Intervju Bilder visas. Det här är (en fjäril). Tycker du att (en fjäril) är ett djur? Berätta varför du tycker att (en fjäril) är/inte är ett djur. * Kategorisering av svar. Varför barn uppfattar /inte uppfattar objektet som ett djur. * En saga skrivs, berättas och konkretiseras * Intervju utförs * Kategorisering av svar

10 Del 2 (4-åringar) * Intervju Bilder visas. Det här är (en groda). Tycker du att (en groda) är ett djur? Berätta varför du tycker att (en groda) är/inte är ett djur. * Kategorisering av svar * En omarbetad saga, videoinspelning * Intervju * Kategorisering av svar/ analys av videoinspelning Ej färdigbearbetat

11 Erfarenheter av studierna Diskussioner, som uppstod vid planering och analys av lektionsplanering gav upphov till fördjupade kunskaper hos alla deltagande Learning Study modellen är en utmärk arbetsmodell för att undersöka hur lärandeobjekt behandlas i skola/förskola Studier har gett oss lärare och forskare praxisnära kunskap om ämnesspecifik undervisning Learning Study modellen kan användas i samband med kompetensutveckling av lärare (LLU-kurs för gymnasielärare) Den kan även användas när man introducerar såväl nyexaminerade lärare och lärarstudenter i skolverksamhet (Vfu- uppgift) Svårigheter med finansiering för lärare i Learning/Lesson Studies


Ladda ner ppt "Erfarenheter om pågående forsknings- och utvecklingsarbeten i ett förskole- till högskoleperspektiv Learning och Lesson Studies i matematik och naturvetenskap."

Liknande presentationer


Google-annonser