Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2020 Keili Saluveer 2011-11-11 Göteborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2020 Keili Saluveer 2011-11-11 Göteborg."— Presentationens avskrift:

1 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2020 Keili Saluveer 2011-11-11 Göteborg

2 Förutsättningar för kompetensförsörjning Branschstrukturens förändring Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur Utbildningsnivå Yrkesstruktur

3 Prognos över branschstrukturens förändring 2008 och 2020 Källa: WSP

4 Utbildningsgrupper med störst antal i åldersgruppen 55+ år, Västra Götaland

5 Arbetskraftsutbudets utbildningsnivå

6 Efterfrågeförändring, utbildningsnivå Källa: SCB, Västra Götalandsregionen

7 Starkast efterfrågetillväxt på tekniker och samhällsvetare Källa: SCB, WSP

8 Förvärvsarbetande 2000 och 2009 samt beräknad efterfrågan på arbetskraft 2020 Källa: SCB, WSP

9 Yrkesinriktad gymnasieutbildning - Göteborgsregionen Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020 05 00010 00015 00020 00025 000 Handel och administration Naturv/matematik/data Tekniskt gymnasium (2-3 år) Byggutbildning Elektro- och datateknisk utbildning Fordons- och farkostutbildning Industriutbildade Livsmedelsutbildning Energi- & VVS-utbildning Naturbruksutbildning Gymnasial utbildning, barn och ungdom Omvårdnadsutbildade Tandsköterskautbildning Hotell- och restaurangutbildning Transportutbildning Efterfrågan Tillgång

10 Störst brist på personer med följande utbildning, år 2020: Utbildningsgrupp Antal personer % av efterfr å gan 2020 Omv å rdnadsutbildade (gymn)-6 000-20% Tekniskt gymnasium (2-3 å r)-5 500-46% Handel och administration (gymn)-2 800-7% Gymnasial utbildning, barn och ungdom-2 100-12% Transportutbildning (gymn)-2 100-19% Ö vrig gymn utb inom tj ä nsteomr å det-1 700-13% Hotell- och restaurangutbildning (gymn)-1 400-8% Industriutbildade (gymn)-1 400-4% Yrkesl ä rare-900-36% L ä rare, tidigare å r-800-6% Källa: SCB, WSP

11 Störst överskott på personer med följande utbildning, år 2020: St ö rst ö verskottAntal personer % av efterfr å gan 2020 Grundskola10 55216% Samh ä llsv. gymnasium9 67413% Estetisk gymnasial utb7 02667% Elektro- och datateknisk utbildning (gymn)5 84319% Byggutbildning (gymn)4 63920% Gymnasial utb. medieproduktion2 44837% Ekonomer (efetrgymn)2 32812% Naturbruksutb, gymnasial1 92220% Eftergymn humaniora/konst1 58914% Medieproduktion, eftergymn utb1 410100%

12 Gymnasial omvårdnadsutbildning Källa: SCB, Västra Götalandsregionen

13 Balans i Västra Götaland men obalanser på delregional nivå Högskoleingenjörer: elektroteknik, teknisk fysik, data Bed ö mning 2020 Andel av efterfr å gan 2020 V ä stra G ö taland Balans -1 % (-140 personer) G ö teborgsregionen Brist -12 % ( -800 personer) Skaraborg Ö verskott 49 % ( 420 personer) Sjuh ä rad Balans 0 % ( 0 personer) Fyrbodal Ö verskott 24 % (230 personer) Källa: SCB, Västra Götalandsregionen

14 Rekryteringsbehovet för olika lärargrupper i Västra Götaland, 2010-2020

15 Några observationer Efterfrågan på högutbildade fortsätter att öka inom alla utbildningsgrupper… …men ökad tillgång medför risk för överskott inom många utbildningsgrupper Brist på gymnasieutbildade med yrkesinriktning Störst brist inom hälso- och sjukvård och omsorg Brist på pedagoger/lärare

16 Gymnasial nivå: Omvårdnadsutbildning Transportutbildning Barn o fritidsutbildning Eftergymnasial nivå: Lärarutbildningar Biomedicinska analytiker Civilingenjörer (maskin o farkost) Underskott på arbetsmarknaden 2020 Överskott på arbetsmarknaden 2020 Gymnasial nivå: Estetiska utb Elektroteknik o data Medieproduktion Eftergymnasial nivå: Ekonomer Socionomer Biologer

17 TACK!


Ladda ner ppt "Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2020 Keili Saluveer 2011-11-11 Göteborg."

Liknande presentationer


Google-annonser