Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Absolut relativt sa Bill, relativt absolut sa Bull Fattigdom i Sverige – är det ett problem? Björn Halleröd Sociologiska institutionen Göteborgs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Absolut relativt sa Bill, relativt absolut sa Bull Fattigdom i Sverige – är det ett problem? Björn Halleröd Sociologiska institutionen Göteborgs."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Absolut relativt sa Bill, relativt absolut sa Bull Fattigdom i Sverige – är det ett problem? Björn Halleröd Sociologiska institutionen Göteborgs universitet

2 www.gu.se BNP index (år 2005 = 100) och procentuell förändring av BNP 1994 – 2012. Talen för 2010 – 2012 är baserade på estimat Källa: SCB och 2011 års budgetpropostion.

3 www.gu.se Medelvärde och medianvärde för disponibel inkomst per konsumtionsenhet samt ginikoefficient för perioden 1975-2008. Källa: SCB

4 www.gu.se Medelinkomst fördelat efter inkomstdeciler för perioden 1995-2008

5 www.gu.se Fattiga enligt olika beräkningsgrunder under perioden 1991, 1993-2007

6 www.gu.se Vad är fattigdom? Fattigdom är att på grund av bristande ekonomiska inte kunna upprätthålla grundläggande funktioner såsom näringsintag, god hälsa, boende, sociala relationer, allmänt vedertagna sociala konventioner och ha möjlighet att vara integrerad i den allmänna livsstilen.

7 www.gu.se Är fattigdom ett absolut eller relativt fenomen Funktioner är absoluta Resurser är relativa Resurser är utan värde om de inte kan omsättas till ”capabilities” att upprätthålla de funktioner individen har ”reason” att värdera (A. Sen) Resources Capabilities Functions

8 www.gu.se Riksnormen för ekonomiskt bistånd avseende en ensamboende vuxen person under perioden 1998 till 2009 (2009 års penningvärde) Källa: Socialstyreslen

9 www.gu.se Procentuell utveckling av medianinkomst och riksnorm

10 www.gu.se Fattiga enligt olika beräkningsgrunder under perioden 1991, 1993-2007

11 www.gu.se Andel fattiga fördelade efter anknytning till arbetsmarknaden 1991, 1995-2008 (20- 64 år).

12 www.gu.se Andel fattiga i olika hushållskonstellationer

13 www.gu.se

14 Fattigdom från ett EU perspektiv Källa: Bradshaw 2010

15 www.gu.se Relativt i förhållande till vem? Källa: Bradshaw 2010

16 www.gu.se Hur fördelas krisens bördor – vem betalar? Källa: SCB och 2010 års budgetpropostion.


Ladda ner ppt "Www.gu.se Absolut relativt sa Bill, relativt absolut sa Bull Fattigdom i Sverige – är det ett problem? Björn Halleröd Sociologiska institutionen Göteborgs."

Liknande presentationer


Google-annonser