Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sabotage, förfalskningar och säkerhet i en hållbar produktionskedja LTHs forskningsportal för livs- och läkemedelsproduktion 8 juni 2009 Sten Wandel och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sabotage, förfalskningar och säkerhet i en hållbar produktionskedja LTHs forskningsportal för livs- och läkemedelsproduktion 8 juni 2009 Sten Wandel och."— Presentationens avskrift:

1 Sabotage, förfalskningar och säkerhet i en hållbar produktionskedja LTHs forskningsportal för livs- och läkemedelsproduktion 8 juni 2009 Sten Wandel och Luca Urciuoli, Teknisk ekonomi och logistik, LTH Christina Skjöldebrand, Förpackningslogistik och Livsmedelsteknik, LTH

2 NGIL, Next Generation Innovative Logistics NGIL - Next Generation Innovative Logistics  Nationellt kompetenscenter  19 industripartners som bestämmer  3 logistikavdelningar vid LTH  20 miljoner/år 2006-2016 1/3 VINNOVA, 1/3 Industri, 1/3 LTH

3 NGIL, Next Generation Innovative Logistics Partner organizations  Alfa Laval  ALRIFAI NUTISAL AB  CeLIT  DSV  Ericsson  Frigoscandia Distribution AB  Helsingborgs Hamn Aktiebolag  ICA Sweden AB  MA-System AB, in cooperation with PipeChain,  MECA AB  Odette Sweden  Region Skåne  SAAB  SonyEricsson  Swedish Customs  Tetra Pak  Trelleborg port AB and  UBQ AB  Volvo Car Corporation in cooperation with Volvo Logistics

4 NGIL, Next Generation Innovative Logistics Research projects Flexible logistics Visibility Risk sharing Focus areas Traceability Humitarian logistics Secure logistics

5 This was the start in Europe Belgium – June 1999 A dioxin scandal in Belgium Total stop of poultry products and egg BRUSSELS Belgian egg and poultry products contain cancer-causing poison dioxin. Minister of agriculture Karel Pinxten and minister of health Marcel Colla resigned yesterday evening. During a month they had known about the dioxin scandal before the results were published

6 Snow Brand – What happened ? Snow Brand, The biggest dairy in Japan lost 103 million USD in April to June 2000 due to that 8000 consumers were poisoned Snow Brand was forced to close 21 productions units during 40 days. Example

7 De blev offer för religionskriget Boycott strikes hard on Arla Foods 2006-01-27 The sales of Arla Foods products in Saudi Arabia decreases since the consumers in the country has been told to boycott Danish products. This boycott comes after the Danish paper Jyllands- Posten published drawings of the prophet Mohammed. In Saudi Arabia, Arla Foods has a sales of 2 billion Swedish Kronor ( 0,2 billion euros). Arla looses about 12 million SEK (about 1,3 million Euros) every day due to this political event. Examples Risk !!!!!

8 Black cod… What, risks??? Traceablity Sydsvenskan 060119 Example Traceability

9 They became victims through their trademark  16th of June 1999 –Some consumer complained of an irregular taste and odour in bottled products –More than 100 consumers became ill after reporting an unpleasant odour on the outside of canned products  Coca Cola identified two specific production and distribution problems –1. ”off-quality” carbon dioxide –2. An offensive odour outside the canned products

10 Coca-Cola 1999/Why did it happen ?  It took several days to get the event to ”top priority”.  The company admitted that they had a production failure  It took over a week to apologized the consumers  The company did not have enough tools to identify, find and see where the problem was Exempels

11 Coca-Cola 1999/What happened?  31 % less profit  A lot of costs for advertisement and marketing afterwards  The competitors took over the shelves  Total cost of 103 million USD  5 200 jobs totally gone globally  Chairman and managing director had to leave  Media focused on a company that fight for its survival and to re install trust Examepls

12 Lagstiftade krav på spårbarhet (EG/178/2002, Artikel 18) spårbarhet ”Livsmedel, foder, livsmedelsproducerande djur och alla andra ämnen som är avsedda för eller kan antas ingå i ett livsmedel eller ett foder skall kunna spåras på alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan ”

13 Vilken nivå av säkerhet skall man välja? ”Mat som förs ut på marknaden ska vara säker. Ett spårbarhetssystem där spårbarhet saknas på batch/lot nivå leder till tillbakadragandet av alla tillverkade enheter av en viss produkt vid en incident eller kris. Nivån på spårbarhet sätts av respektive företag längs värdekedjan och definieras av företaget utifrån batch/lot nummer och storleken på en batch/lot” (EG/178/2002, Artikel 14)

14 Recall during 2002,2003, 2005 (Data gained from the retailers) The recall issueAimSwedenNorth Europe Recall from store OL04 /12/2010/32/46 Recall from store other brands020/38/5547/104/156 Totally024/50/7557/136/212 Aspects on economy

15 Syftet med vår forskning  Att ha en verktygslåda (metoder och modeller och strategier som kan hjälpa företag (stora som små) att bli mer lönsamma och skydda deras varumärken.  Detta görs genom att addera värden (t.ex. ge mindre produktionskostnader, mindre risker och mindre sårbarhet, skydda marknadspositionen, skydda varumärket, attrahera nya kunder och leverantörer ) genom att arbeta på ett proaktivt sätt genom att använda spårbarhet och riskhantering/risk delning.

16 Resurser LTH  Christina Skjöldebrand, projektledare/ansvarig och handledare  Anders Lareke, Fil lic och resurs  Helena Lindh doktorand på förpackningar och märkning  Pia Lundberg PACE jurist och specialist på riskhantering  Fredrik Nilsson LTH Logistiker LTH  Annika Olsson LTH Logistiker och livsmedelstekniker handledare NGIL  Henrik Ringsberg, Doktorand GIS, fisk, datakvalitet  Daniel Lundin, Tor Blomdell och Erik Ekström TM studenter Simuleringsplattformen  Kaj Ringsberg Expert i bl.a projektet IFL  Fyra examensarbetare hittills

17 Status 20090601  Startade så kallade effektivitetsplattform (IFL = Innovative Food Logsitics) baserat på risk hantering och spårbarhet (deltagare sex företag ICA, Schenker, Coop, Dagab, Tetra Pak Procordia) Start 2007 slut 2010  “GIS fisk - en förstudie om förbättrad spårbarhet inom fiskeindustrin”gjord av Henrik Ringsberg numera doktorand LTH fd SMHI samverkan med, Chalmers och Fiskeriverket  Fiskeriverket/EU om Spårbarhet för säkerställt konsumentförtroende, kommunikation och logistisk effektivitet. 2008  Innovativ logistik och distribution för närproducerat 2009  Simuleringsplattform, etc.  Livsmedel och klimat del av LUs klimatstimuleringsmedel  Studier om spårbarhet kring ekologisk produktion kopplat till glassföretag  Partnerskap Alnarp Spårbarhet och kvalitetssäkring 2009

18 Food Waste Overview Production Consumption Food waste is defined as any edible waste material or by-product generated in the production, processing, transportation, distribution, or consumption of food. Distribution Retail Field Recycle Source: Ungerth et al 2008; Ventour L 2007; Karlberg M & Klevås J 2002; Rytterstedt M, Leander L & Karlsvärd J 2007 Food Waste Lifecycle (30-40%) (5%)(20-35%)(3%)

19 Estimated Avoidable Food Waste Top 10 food items by weight Source: numbers estimated upon WRAP/EUROSTAT data

20 Food Waste Europe - Key Facts Weight Food produced (inkluding 622 million tonnes animal feed (220 million tonnes) Food waste 245 million tonnes Household food waste 71 million tonnes Cost We pay but don’t eat EUR 90 billion Avoidable food wasteEUR 500/household Environmental impact¹ At least 157 mt CO2 equivalents Plus methane emissions from landfill CO2 emission = 1 in 5 cars on the roads Source : Awarenet handbook 2007, confirmed by WTO numbers ¹Assuming 50% could have been eaten, avoidable food waste equates to effects above

21 Where Are We Wasting? 6.5 Million tonnes per year 13 Million tonnes per year 71 Million tonnes per year SupermarketsRestaurantsHouseholds Households throw out more than supermarkets, restaurants and the food processing industry combined Source: Food Waste Reduction and Recycling Market Study (2002)

22 Why is Food that Could Have Been Eaten Thrown Away ? Source: WasteWorks 2006

23 Slutsatser  Förpackningar som medför mindre förluster av livsmedel kan förväntas ge nöjdare kunder och mindre miljöpåverkan.  Det finns utrymme för att öka miljöbelastningen av förpackningar om nya lösningar leder till minskade förluster av livsmedel.

24 Några observationer i litteraturen  Livsmedelskedjan svarar för 14 % av transportvolymen och 21 % av emissionerna från fordon  Maten idag reser 25 % mer än vad den gjorde för 20 år sedan  Kostnaden för logistiken I livsmedelskedjan beräknas bestå av omkring 1/3 av den totala kostnaden för produkten. Enligt flera indikationer, förpackningen kan, i sin tur påverka 2/3 av logistik kostnaden.

25 Exempel mejeri: Kostnader1989 (i %) Löner 19.4 Emballage18.8 Transporter18.7 Ingredienser 2.3 Energi och vatten 5.4 Diverse kostnader 3.0 Kapitalkostnader16.3(fast kostnad) Gemensamma kostnader16.3( - ” ” ” -) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summa: 100

26 Vad menas med antagonistiska risker?

27 Introduction SmugglingContaminationCounterfeitingHijackingTheft

28 Säkerhetsåtgärder: Innan svåra konsekvenser uppstår passeras ett antal barriärer... Förebygg avvikelse Detektera avvikelse Korrigera avvikelse Detektera olycka Kontrollera förloppet Mildra konsekvenserna Olycka Säkerhetsåtgärder (Reducera konsekvens) Säkerhetsåtgärder (Förebyggande; minska sannolikhet) Källa: Daniel Ekwall

29 Regulations drive Market Development  Theft in retail 2-3% sold $100 billion per year  Theft during transport 0.5% shipped $30 billion per year  Counterfeit goods account for 8% of world trade, Pharma loss $ 40 Billion & kills >100 000  Sabotage as anthrax, poison or glass in food and pharma  Terrorists threaten to place bombs in transport packages.  Retailers demand secure packaging, Theft tags, Video, Guards  Goods owner demand security certification, e.g. TAPA 1, 2, 3 for transport  Legislators in US & EU propose seals and unique numbers for securing the chain of custody for pharma  FDA in US requires tamper evident seals on lids  Governments mandate inspections at ports and airports or tamper evident seals at origin

30 Large shares are counterfeit

31 Swedish Project to stop Counterfeit Pharma  KTH, Karolinska, LTH, SIDA, L ä kemedelsverket, WHO, Tanzania etc  Trace active substance source to blood of patient  Trace packages  Tamper resistant packaging  Counterfeiters 200% margin, no cost for research or marketing,  Counterfeiters have global supply chains infiltrating legal logistics systems  Loss of lives - Fake pharmaceuticals –1 of 5 death South of Sahara due to fake medicine –kills at least 100 000 persons annually –may kill another 1.5 million because of too little active substance (malaria drugs)  EU customs seized 2.7 million counterfeit medicinal products 2006


Ladda ner ppt "Sabotage, förfalskningar och säkerhet i en hållbar produktionskedja LTHs forskningsportal för livs- och läkemedelsproduktion 8 juni 2009 Sten Wandel och."

Liknande presentationer


Google-annonser