Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OLU ht03 OLU Omvärld och strategi Omvärldsanalys Det entreprenöriella perspektivet Nya organisationsformer – Nätverk Metodtillämpning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OLU ht03 OLU Omvärld och strategi Omvärldsanalys Det entreprenöriella perspektivet Nya organisationsformer – Nätverk Metodtillämpning."— Presentationens avskrift:

1 OLU ht03 OLU Omvärld och strategi Omvärldsanalys Det entreprenöriella perspektivet Nya organisationsformer – Nätverk Metodtillämpning

2 OLU ht03 Disposition Föreläsning Omvärldsanalys –Strategi –Ledning –Kontext Det entreprenöriella perspektivet (Hamrefors) Tillämpning Metoder för framtidsstudier –Hinder/möjligheter SWOT som beslutsstöd –Historik –Nuläge –Framtid

3 OLU ht03 Vad ser Du?

4 OLU ht03 Några förutsättningar: Överlevnadsfråga Föregå strategisk planering och visioner Viktig del i organisationens lärande Viktig del i den kreativa processen Förutsätter förankring hos ledning och personal Relativt outnyttjade resurser Yttersta målet är nytänkande

5 OLU ht03 Omvärldsanalys Strategisk utveckling Ständiga förbättringar Nya system, arbetsformer och arbetsmetoder

6 OLU ht03 3 Organisationsform och omvärlden Coopetition – samverka och konkurrera Drivkrafter – utvecklingsfaktorer Sociala dimensionen i kommersiella relationer

7 OLU ht03 Långsiktighet - Ständiga förbättringar

8 OLU ht03 Organisationer är öppna system Situationsteori och avgränsning Tre huvudproblem Systemteori i flera varianter Burns & Stalker Organisation och intressekonflikter

9 OLU ht03 Tänk på... Öppenhet och tillit Inga patentlösningar

10 OLU ht03 Mintzberg Grundmodellen Fyra omvärldsvariabler –Stabilitet –Komplexitet –Heterogenitet –Fientlighet Organisationsformer och omvärldsfaktorer

11 OLU ht03 Nätverk som omvärldsbegrepp Handling Instrumentella/Kommersiella – Sociala relationer Ensamhet Utbyte Tillit Lyhördhet Uppmärksamhet

12 OLU ht03 Kritik Är organisationen öppen? Krav och utmaningar = olika inriktning Strategiska beslut – utifrån vad/vem? Beroende och dominans

13 OLU ht03 8 Öresundsbron Produkt? Beslutsprocess ? Kulturella-Finansiella-Sociala-Politiska aspekter

14 OLU ht03 Beslut som process Organisation i rörelse Två grundläggande förutsättningar

15 OLU ht03 Rationalitet som faktor Rationellt beteende som idealtyp ”Fullständig konkurrens” Rationalitet som variabel The ”Economic man” vs. the ”Administrative man”

16 OLU ht03 Fyra beslutsmodeller –Rationell –Byråkratisk –Anarkistisk –Politisk modell Samtliga kan ses som politiska processer Psykologiska mekanismer

17 OLU ht03 10 Strategi och strategiska processer Strategibegreppet Förändringsarbete och strategiarbete Omvärldsfrågor – strategiska frågor intimt förknippade

18 OLU ht03 Planerad vs Realiserad strategi Planerad strategi Medveten strategi Realiserad strategi Ej realiserad strategi Framväxande strategi

19 OLU ht03 Mintzbergs perspektiv på strategi Som en plan Som en list Som ett mönster Som en position Som ett perspektiv

20 OLU ht03 Organiserad anarki och politiska processer Osäkerhet nyckelvariabel ”Garbage can” –modellen Politiska processer

21 OLU ht03 Famtidsbedömningar är svårt… ”Allt som kan uppfinnas har redan uppfunnits” (Duell, chef amerikanska patentverket, 1899) ”Det finns ingen anledning för någon individ att ha en dator i sitt hem” (Olsen, grundare av Digital, 1977) ”Internet bör vi betrakta som en tillfällig fluga” (Ines Uusman ”TV:n kommer inte att kunna ta någon marknad. Folk blir snart trötta på att stirra på en plywoodlåda kväll efter kväll” (Zanuck, chef 20th Century Fox, 1946)

22 OLU ht03 Är framtidsbedömningar över- huvudtaget möjliga? Hinder för framtidsbedömningar –Förändringar – allt tätare och med allt större hastighet –Förändringar inom alltfler områden samtidigt –Förändringar allt mer genomgripande och omstörtande

23 OLU ht03 Metoder för framtidsstudier Några exempel: –Prognoser –Delfitekniken –Scenariotekniken

24 OLU ht03 S W O T

25 OLU ht03 Vad bestämmer möjligheterna att göra korrekta framtidsanalyser? Graden av stabilitet Påverkansmöjligheter Analogier Bench marking

26 OLU ht03 En fråga om ledarskap… Nya och förändrade krav Tradition – nytänkande ”Mjuka” faktor alltmer i fokus Beroende och situationsanpassat Ej glömma bort vision och strategi i det operativa/taktiska

27 OLU ht03 Jonas Christensen Hälsa och samhälle/Teknik och Samhälle Universitetsadjunkt Civilekonom fil kand jonas.christensen@hs.mah.se 040-665 74 08 / 070-753 0935

28 OLU ht03 Välkommen!


Ladda ner ppt "OLU ht03 OLU Omvärld och strategi Omvärldsanalys Det entreprenöriella perspektivet Nya organisationsformer – Nätverk Metodtillämpning."

Liknande presentationer


Google-annonser