Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OLU Omvärld och strategi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OLU Omvärld och strategi"— Presentationens avskrift:

1 OLU Omvärld och strategi
Omvärldsanalys Det entreprenöriella perspektivet Nya organisationsformer – Nätverk Metodtillämpning OLU ht03

2 Disposition Föreläsning Tillämpning Omvärldsanalys
Strategi Ledning Kontext Det entreprenöriella perspektivet (Hamrefors) Tillämpning Metoder för framtidsstudier Hinder/möjligheter SWOT som beslutsstöd Historik Nuläge Framtid OLU ht03

3 Vad ser Du? OLU ht03

4 Några förutsättningar:
Överlevnadsfråga Föregå strategisk planering och visioner Viktig del i organisationens lärande Viktig del i den kreativa processen Förutsätter förankring hos ledning och personal Relativt outnyttjade resurser Yttersta målet är nytänkande OLU ht03

5 Strategisk utveckling Nya system, arbetsformer och Omvärldsanalys
arbetsmetoder Omvärldsanalys Ständiga förbättringar OLU ht03

6 3 Organisationsform och omvärlden
Coopetition – samverka och konkurrera Drivkrafter – utvecklingsfaktorer Sociala dimensionen i kommersiella relationer OLU ht03

7 Långsiktighet - Ständiga förbättringar
OLU ht03

8 Organisationer är öppna system
Situationsteori och avgränsning Tre huvudproblem Systemteori i flera varianter Burns & Stalker Organisation och intressekonflikter OLU ht03

9 Tänk på... Öppenhet och tillit Inga patentlösningar OLU ht03

10 Mintzberg Grundmodellen Fyra omvärldsvariabler
Stabilitet Komplexitet Heterogenitet Fientlighet Organisationsformer och omvärldsfaktorer OLU ht03

11 Nätverk som omvärldsbegrepp
Handling Instrumentella/Kommersiella – Sociala relationer Ensamhet Utbyte Tillit Lyhördhet Uppmärksamhet OLU ht03

12 Kritik Är organisationen öppen? Krav och utmaningar = olika inriktning
Strategiska beslut – utifrån vad/vem? Beroende och dominans OLU ht03

13 8 Öresundsbron Produkt? Beslutsprocess ?
Kulturella-Finansiella-Sociala-Politiska aspekter OLU ht03

14 Beslut som process Organisation i rörelse
Två grundläggande förutsättningar OLU ht03

15 Rationalitet som faktor
Rationellt beteende som idealtyp ”Fullständig konkurrens” Rationalitet som variabel The ”Economic man” vs. the ”Administrative man” OLU ht03

16 Fyra beslutsmodeller Rationell Byråkratisk Anarkistisk Politisk modell
Samtliga kan ses som politiska processer Psykologiska mekanismer OLU ht03

17 10 Strategi och strategiska processer
Strategibegreppet Förändringsarbete och strategiarbete Omvärldsfrågor – strategiska frågor intimt förknippade OLU ht03

18 Planerad vs Realiserad strategi
Framväxande strategi Medveten strategi Realiserad strategi Ej realiserad strategi OLU ht03

19 Mintzbergs perspektiv på strategi
Som en plan Som en list Som ett mönster Som en position Som ett perspektiv OLU ht03

20 Organiserad anarki och politiska processer
Osäkerhet nyckelvariabel ”Garbage can” –modellen Politiska processer OLU ht03

21 Famtidsbedömningar är svårt…
”Allt som kan uppfinnas har redan uppfunnits” (Duell, chef amerikanska patentverket, 1899) ”Det finns ingen anledning för någon individ att ha en dator i sitt hem” (Olsen, grundare av Digital , 1977) ”Internet bör vi betrakta som en tillfällig fluga” (Ines Uusman ”TV:n kommer inte att kunna ta någon marknad. Folk blir snart trötta på att stirra på en plywoodlåda kväll efter kväll” (Zanuck, chef 20th Century Fox, 1946) OLU ht03

22 Är framtidsbedömningar över- huvudtaget möjliga?
Hinder för framtidsbedömningar Förändringar – allt tätare och med allt större hastighet Förändringar inom alltfler områden samtidigt Förändringar allt mer genomgripande och omstörtande OLU ht03

23 Metoder för framtidsstudier
Några exempel: Prognoser Delfitekniken Scenariotekniken OLU ht03

24 S W O T OLU ht03

25 Vad bestämmer möjligheterna att göra korrekta framtidsanalyser?
Graden av stabilitet Påverkansmöjligheter Analogier Bench marking OLU ht03

26 En fråga om ledarskap… Nya och förändrade krav Tradition – nytänkande
”Mjuka” faktor alltmer i fokus Beroende och situationsanpassat Ej glömma bort vision och strategi i det operativa/taktiska OLU ht03

27 Jonas Christensen Hälsa och samhälle/Teknik och Samhälle
Universitetsadjunkt Civilekonom fil kand / OLU ht03

28 Välkommen! OLU ht03


Ladda ner ppt "OLU Omvärld och strategi"

Liknande presentationer


Google-annonser