Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till kursen Humankapitalteori. Vad händer nu …?  17.15 – 18.00 –Vilka är vi? –Vilka är ni – dvs upprop … –Om kursen, upplägg, schema, litteratur,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till kursen Humankapitalteori. Vad händer nu …?  17.15 – 18.00 –Vilka är vi? –Vilka är ni – dvs upprop … –Om kursen, upplägg, schema, litteratur,"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till kursen Humankapitalteori

2 Vad händer nu …?  17.15 – 18.00 –Vilka är vi? –Vilka är ni – dvs upprop … –Om kursen, upplägg, schema, litteratur, obligatoriskt mm –Frågor  18.15 Praktiskt om passerkort, data mm

3 Vilka är vi?

4 Ulf Lindberg  Tdr Arbetsvetenskap  7 år lärare/forskare Högskolan i Luleå  4 år som bTD vid YI/AMI  3 år utvecklingsprojekt inom FHV  5 år VD för Esculapen  5 år utvecklingsprojekt i statliga verk/bolag  6 år verksamhets- utvecklare www.kvalita.se www.kvalita.se  MAH + egen företagare  Pappa till 3 barn, seglare, körsångare  Kontakt: ulf.lindber@ts.mah.se ulf.lindber@ts.mah.se

5 Rickard Uicic  Fil. Kand i Arbetsvetenskap med inriktning mot kompetensutveckling. Läser magisterkursen nu och skriver D-uppsats parallellt  Gästlärare på den här kursen för fjärde året  Beachvolleyfanatiker på sommaren och numera även på vintern …  Har för övrigt arbetslivserfarenhet som: vårdbiträde, bitr.nattchef tidningsbärarna, butikssäljare, konsult, telefonsäljare, amanuens + en massa ideellt arbete för kåren samt KiM  Kontakt: rickard.uicic@ts.mah.serickard.uicic@ts.mah.se

6 Janet Stridh  Kurssekreterare  janet.stridh@ts.mah.se janet.stridh@ts.mah.se

7 Hemsida - insida www.ts.mah.se/utbild/ck2142

8 Vilka är ni?

9 Om kursen …

10 Humankapital  Kapital - fabrik, (kontors)maskiner, ägodelar, hus, lager, omsättningstillgångar  Intellektuellt kapital - det samlade värdet av strukturkapital + humankapital  Humankapital - det ackumulerade värdet av investeringar i medarbetarnas utbildning, kompetens och deras framtidsutsikter, sätt att arbeta, effektivisera m h a t ex strukturkapitalet  Strukturkapital - värdet av det som finns kvar när humankapitalet, medarbetarna, gått hem, t ex varumärke, affärsidé, rutiner, IT-system  Kundkapital - värdet av kundbas, kundrelationer och kundpotential - en del av strukturkapitalet, resultat/kund

11 Kommunikation Humankapital Strukturkapital Kundkapital

12 ”JKLs strukturkapital är utvecklat för att möta våra kunders behov. Vår kunskap och kompetens är organiserad i practices och tack vare JKL Groups nordiska räckvidd kan vi skräddarsy lösningar för kunder i alla nordiska länder.” http://www.jklgroup.com/se/kommunikationslosningar/strukturkapital.asp

13 ”JKLs humankapital består av medarbetarnas samlade begåvning, erfarenhet och kompetens. Framåtanda och ödmjukhet, kreativitet och analytiskt tänkande är utmärkande för JKLs medarbetare, liksom god stilisk förmåga och ett intresse för språket. JKLs konsulter har akademisk utbildning inom områden som ekonomi, statsvetenskap, juridik, information och media. JKLs konsulter har en helhetssyn och ett generalistperspektiv på kommunikation. För att skapa kreativa lösningar och uppnå största möjliga värde för kunden är det avgörande att alla medarbetare delar samma grundinställning till kommunikation.” http://www.jklgroup.com/se/kommunikationslosningar/kreativaochkomm.asp

14 ”Vad är ute och vad är inne i dagens arbetsliv – vem är ute och vem är inne? Orkar vi, kan vi, vill vi? Är vi produktiva nog? Finns incitament för utbildning och arbete? Har människor tillgång till arbetsmarknaden på rättvisa villkor, eller stängs vissa grupper ute av fördomar och diskriminering? Varför är sjukskrivningstalen så höga? Är heltidsarbete förenligt med balans i livet? Ser vi tecken på kollektiva eller enskilda protester? Kort sagt: Är Sveriges arbetsliv hållbart på längre sikt? Det finns många frågor som rör sig kring en särskilt svårtydd motsägelse i beskrivningarna av svenskt arbetsliv. Å ena sidan har vi en jämförelsevis frisk befolkning, en fungerande ekonomi, relativt hög sysselsättning. Vi har starka partsorganisationer och ett väl utvecklat system för att säkerställa balansen mellan olika intressen. Å den andra, har vi mycket höga sjukskrivningstal och en betydande utslagning från arbetsmarknaden. Folk upplever ökad oro för sin och allas framtid. Det finns tydliga indikationer på att många vill minska eller hoppa av förvärvsarbetet i förtid. Ironiskt säger man: Aldrig har vi haft det så bra och mått så dåligt! Hur skall detta förstås?” Arbetsliv i omvandling 2003:08 Ute och inne i svenskt arbetsliv Forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbete Casten von Otter (red) Aldrig har vi haft det så bra och mått så dåligt! Hur skall detta förstås?”

15

16 Schema

17 VDatumTemaInnehållLitteraturKommentarA 401-19IntroduktionUpprop och kurspresentationU/R 501-26Humankapital – vad är det? En konceptualisering av och bakgrund till humankapitalteorin Wolvén 1 Trendrapporten 1 och 3 Upprop mmU 602-02UtvecklingslinjerKlassiska modeller för organisation och utveckling av humankapital Wolvén 2.1 – 2.6Välj bok för B1U 702-09Organisations- kultur Grundläggande värderingar, hjältar, sedvänjor och symboler Wolvén 2.7 – 2.8 Trendrapporten 9 R 802-16KompetensKompetensförsörjning och kompetensutveckling Wolvén 5Gäst: Magnus Anttila. Skicka in boklogg 1!! R 902-23Bokperspektiv 1Bokperspektiv 1 (se instruktion)BokgrupperU/R 1003-01FörändringVillkor för förändring och utvecklingWolvén 8 Trendrapporten 7, 14 Se bl a www.fresh.sewww.fresh.seU 1103-08Uppsatsa)Att skriva uppsats b)professionalisering Backman (artikel)Välj ämne för uppsats.R 1203-15GrupputvecklingGruppens utveckling i FIRO-perspektivWolvén 7Gäst: Lars Wide Välj bok för B2 R 1303-22LedarskapAtt leda humankapital – föreställningar och utvecklingstrender i teori och praktik Wolvén 4, 9 Trendrapporten 16, 17 Uppsatsidé - reflektion Artiklar för B2 U 1403-29GenusperspektivGenusperspektiv på humankapitalet – mångfald eller enfald Wolvén 10 Trendrapporten 4 Gäst: Giesele AsplundR 1704-19DrivkrafterMotivation, resultat och belöning. Arbeta – varför det? Wolvén 3, 6Skicka in boklogg 2!!U 1804-26Bokperspektiv 2Bokperspektiv 2 (se instruktion)Vald bok 2Case-grupperR/U 1905-03Kompetensens miljö Arbete och hälsa – hur mår humankapitalet i våra arbetsmiljöer Hälsofrämjande som affärsstrategi Trendrapporten 2, 19 Utse opponenterU 2105-17ExaminationUppsatsseminarium (se instruktion)R/U 2205-24ExaminationUppsatsseminarium (se instruktion)R/U

18 Obligatoriska moment  Bokperspektiv 1 – där vi läser vald bok, skriver läslogg, diskuterar och drar slutsatser  Bokperspektiv 2 – där vi kompletterar med aktuell artikel som tolkas med hjälp av vald litteratur  Uppsats – skriven utifrån vald frågeställning

19 Litteraturen Wolvén, L-E. (2000). Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. Studentlitteratur. Tillvalslitteratur (två av de nedanstående böckerna - en ur varje grupp) Grupp 1 – mer ”lättläst”: Semler, R. (1995). Historien om världens ovanligaste arbetsplats. Liber-Hermods. Läs mer >> Läs mer >> Furman, B & Ahola, T (2003) Dubbelstjärnan: Konsten Att Skapa Arbetsglädje Bokförlaget Natur och Kultur, Sverige Läs mer >>Läs mer >> Nordström, K & Riddarstråle, J. (2003) Karaoke Capitalism. Bookhouse Publishing AB, Sverige Läs mer >>Läs mer >> Carlzon, J & Lagerström, T. (1985). Riv pyramiderna. En bok om den nya människan, chefen och ledaren. Bonniers, Sverige Grupp 2 – lite “tyngre“ Senge, P. M. (1995). Den femte disciplinen. Den lärande organisationens konst. Nerenius & Santérus förlag. Läs mer >>Läs mer >> Pfeffer,J., Sutton, R. I. (2001). Att veta men inte göra. Svenska Förlaget. Läs mer>>Läs mer>> Sandberg, Å (2003) Ledning för alla. SNS förlag, Sverige Läs mer >>Läs mer >> Johnsson, J & Lugn A & Rexed, B. (2003) Långtidsfrisk – Så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet. Ekerlids Förlag, Sverige Läs mer >>Läs mer >>

20 Arbetsliv i omvandling 2003:08 Ute och inne i svenskt arbetsliv Forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbete Casten von Otter (red) Innehåll 1.Casten von Otter: Inledning – arbetslivet i kris?Casten von Otter: Inledning – arbetslivet i kris? 2.Anders Wikman och Staffan Marklund: Tolkningar av arbetssjuklighetens utveckling i SverigeAnders Wikman och Staffan Marklund: Tolkningar av arbetssjuklighetens utveckling i Sverige 3.Lars Magnusson och Jan Ottosson: Den tredje industriella revolutionen och ”den nya ekonomin” – mellan sken och verklighetLars Magnusson och Jan Ottosson: Den tredje industriella revolutionen och ”den nya ekonomin” – mellan sken och verklighet 4.Anita Nyberg: Tillväxt i obalans. Om kvinnors och mäns sysselsättning, löner och hushållsarbeteAnita Nyberg: Tillväxt i obalans. Om kvinnors och mäns sysselsättning, löner och hushållsarbete 5.Niklas Bruun: Aktuella trender i arbetsrätten – reflektioner med anledning av en remissNiklas Bruun: Aktuella trender i arbetsrätten – reflektioner med anledning av en remiss 6.Ulla Arnell Gustafsson: Ungdomars inträde i arbetslivetUlla Arnell Gustafsson: Ungdomars inträde i arbetslivet 7.Peter Docherty och Tony Huzzard: Marknads-, management- och medarbetartrender 1985– 2005Peter Docherty och Tony Huzzard: Marknads-, management- och medarbetartrender 1985– 2005 8.Olle Nygren, Lage Burström, Kjell Hansson Mild och Ulf Landström: Riskutvecklingen i arbetsmiljön och behovet av ny arbetsmiljöteknikOlle Nygren, Lage Burström, Kjell Hansson Mild och Ulf Landström: Riskutvecklingen i arbetsmiljön och behovet av ny arbetsmiljöteknik 9.Fredrik Augustsson och Åke Sandberg: IT i omvandlingen av arbetsorganisationerFredrik Augustsson och Åke Sandberg: IT i omvandlingen av arbetsorganisationer 10.Marita Christmansson och Kathe Nonås: Trender och förändringar i fordonsindustrinMarita Christmansson och Kathe Nonås: Trender och förändringar i fordonsindustrin 11.Bo Melin: ”Mentala löpande band” och risken för kognitiv överbelastningBo Melin: ”Mentala löpande band” och risken för kognitiv överbelastning 12.Elisabeth Sundin: Små företag – lösning på vad och för vem?Elisabeth Sundin: Små företag – lösning på vad och för vem? 13.Klas Gustavsson: Invandrarna och den svenska arbetsmarknadenKlas Gustavsson: Invandrarna och den svenska arbetsmarknaden 14.Ann-Mari Sätre Åhlander: Kollektivt entreprenörskap: Om utveckling som trotsar den ekonomiska klokhetenAnn-Mari Sätre Åhlander: Kollektivt entreprenörskap: Om utveckling som trotsar den ekonomiska klokheten 15.Jan Wallenberg: Rollen som arbetsgivare i morgondagens kommunerJan Wallenberg: Rollen som arbetsgivare i morgondagens kommuner 16.Bo Hagström: Ett ledarskap för hela organisationen – mellanchefernas återkomstBo Hagström: Ett ledarskap för hela organisationen – mellanchefernas återkomst 17.Marianne Döös och Lena Wilhelmson: Delat ledarskap – en trend i vardande?Marianne Döös och Lena Wilhelmson: Delat ledarskap – en trend i vardande? 18.Anders Kjellberg: Arbetsgivarorganisationer och fackföreningar i ett föränderligt arbetslivAnders Kjellberg: Arbetsgivarorganisationer och fackföreningar i ett föränderligt arbetsliv 19.Göran Brulin och Eskil Ekstedt: Ett hållbart arbetsliv kräver legitimitet – dags för ett nytt arbetsorganisatoriskt kontraktGöran Brulin och Eskil Ekstedt: Ett hållbart arbetsliv kräver legitimitet – dags för ett nytt arbetsorganisatoriskt kontrakt

21 Att tänka på …  Ju mer du läser och funderar innan … ju mer ökar vi tillsammans vårt humankapital ”Ibland tror vi att det vi gör bara är en droppe i havet. Men havet skulle vara mindre utan den droppen.” Moder Teresa

22 Frågor ….?

23 Disken på Gäddan 8 har öppet följande tider: Måndag 19 – onsdag 21 08.00 – 20.00 Måndag 26 - torsdag 29 17.00 – 19.00 I disken kan du köpa passagekort och aktivera ditt gamla kort. Du kan också få en datoridentitet på andra tider än vad som sägs nedan. Du kan också få svar på många frågor i disken! Datoridentiteter Bibliotek och IT finns på plats i sal G8:405 och kan hjälpa dig att få din nya datoridentitet! Måndag 19 januari kl 11.00–13.00 och efter kvällsuppropen till strax efter 19.00 Tisdag 20 januari kl 11.00–13.00 och efter kvällsuppropen till strax efter 19.00 Onsdag 21 januari kl 11.00–13.00 och efter kvällsuppropen till strax efter 19.00 Du kan på andra tider få din datoridentitet vid disken på Gäddan 8 (se ovan!) eller på Biblioteket, Beijerskajen 12. Information Teknik och samhälle och studentkår har information för dig som inte tidigare läst vid Malmö högskola på följande tider: Måndag 19 januari kl 12.15 samt kl 18.15 Tisdag 20 januari kl 12.15 samt kl 18.15 Onsdag 21 januari kl 12.15 samt kl 18.15 Samtliga informationer äger rum i G8:125 Du får då veta allt om hur verksamheten fungerar på Teknik och samhälle och om kårens aktiviteter, kåravgifter osv. Efteranmälningar och sånt Du som precis har efteranmält dig eller fått krångel med nånting i samband med att du påbörjat dina studier och inte vet vart du skall vända dig kan kontakta Caroline Spannel via e-post caroline.spannel.brnelic@ts.mah.se via eller telefon 040-66 57 256 måndag den 19 januari eller telefon 040-66 57 741 från och med tisdag den 20 januari. Caroline sitter på andra våningen på Gäddan 8.


Ladda ner ppt "Välkomna till kursen Humankapitalteori. Vad händer nu …?  17.15 – 18.00 –Vilka är vi? –Vilka är ni – dvs upprop … –Om kursen, upplägg, schema, litteratur,"

Liknande presentationer


Google-annonser