Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Buller? Icke önskvärt ljud, eventuellt Störande ljud.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Buller? Icke önskvärt ljud, eventuellt Störande ljud."— Presentationens avskrift:

1 Buller? Icke önskvärt ljud, eventuellt Störande ljud

2 Ljud Tryckvågor som fortplantar sig i ett medium Vibrationer i mediet
Ljud uppkommer från vibrerande ytor luft- och vätskeströmning, särskilt vid turbulens Frekvensområde Hz anses hörbart

3 Decibelbegreppet dB är en logaritmisk enhet och anger förhållandet mellan två effekter, som i vårt fall representeras av ljudstyrkor. Ett värde i dB anger alltså ett logaritmiskt värde för en faktor. Om vi använder ljudintensiteten (i W/m2) kan vi använda grundformeln för dB: Li =10lg(I/I0) där I och I0 representerar de två ljudintensiteterna, och Li anger decibeltalet (här ljudintensitetsnivån). Li =10lg(I/I0) Lp=10lg(P2/P02)  Lp =20lg(P/P0)

4 Decibelbegreppet Li =10lg(I/I0) Lp=10lg(P2/P02)  Lp =20lg(P/P0)
0 dB Hörtröskeln 3 dB Energimässig linjär faktor 2 (10lg 2 = ca 3) 6 dB Energimässig linjär faktor 4 (6=3+3, som motsvarar 22=4) (tryckmässig faktor 2) 9 dB Energimässig linjär faktor 8 (9=3+3+3, 222=8) 10 dB Energimässig linjär faktor 10 (10lg 10 = 10) (8-10 dB Upplevs subjektivt som en fördubbling av ljudets styrka) 20 dB Energimässig linjär faktor 100 (20=10+10, 1010=100) 23 dB Energimässig linjär faktor 200 (23= 10102=200) 30 dB Energimässig linjär faktor 1000 (30=  101010=1000)

5

6 Hörnivå och ljudnivå (i motsats till ljudtrycksnivå)

7 Oktavbandsanalys A-filter Utan filter Infraljud?

8 Ekvivalent ljudnivå Ett effekt- eller energibaserat medelvärde av ljudnivån under en viss (valfri) tid Det är den konstanta ljudnivå som under denna tid energimässigt svarar mot det varierande bullret

9 Bullers inverkan 1. Hörselskador 2. Stressreaktioner av höga ljud
3.    Maskering 4.    Irritation och koncentrationssvårigheter 5.    Sömnsvårigheter

10

11 Föreskrift om buller: AFS 1992:10
Riktlinjer för maximalt tillåten exponering i arbetslivet för hörselskadande buller: (Formellt inte gränsvärden, men betraktas ofta som sådana) Ekvivalent ljudnivå under en 8-timmars arbetsdag 85 dB(A) *)  Maximal ljudnivå (med undantag för impulsljud) 115 dB(A) *)  Impulstoppvärde 140 dB(C)**) *) Angivet värde för ekvivalent ljudnivå innefattar även eventuellt förekommande impulsljud. Ekvivalent och maximal ljudnivå avser A-vägd ljudtrycksnivå. **) Impulstoppvärdet avser maximal C-vägd ljudtrycksnivå, mätt med ett instrument med stigtid mindre än 50 mikrosek. Exponeringsvärdet skall ej tillämpas vid skjutning inom försvaret.

12 Maskering Normal röst 1m: talmaskeringsvärde dB(A) Vid telefonsamtal ej mer än dB(A)

13 Irritation och koncentrationssvårigheter
Detta är även ett viktigt stressmoment

14 Irritation mm Vi är inte alltid medvetna om ljudet, men kan påverkas ändå Värst vid uppgifter som är svåra och kräver koncentration Även trötthet, otrivsel mm. sänker toleransen Tal stör särskilt mycket – det är betydelsebärande Stressmoment – stress påverkar oss både fysiskt och psykiskt Individuell variation i känslighet

15

16 Ur AFS 1992:10

17 Bullerbekämpning Byte till tystare/mindre vibrerande utrustning/metod
Hindra vibrationerna att bli ljud Hindra ljudets utbredning Stänga in människan Hörselskydd

18 Byte av metod Långsamma förlopp ger mindre vibrationer
Minska resonanserna

19 Hindra vibrationer att bli ljud
Undvik stora sammanhängande ytor De flyttar mycket luft och ger högt ljud De ger svårdämpat lågfrekvent ljud Avståndet till kant eller hål avgör lägsta frekvens genom akustisk kortslutning Mindre avstånd till kant eller perforeringshål ger mindre låga frekvenser. Jfr högtalarlåda

20 Luft- och vätskeljud Stora hastighetsdifferenser ger turbulens, som ger buller Tryckluftsmunstycke Jetmotor (Dammsugarmunstycken ibland hög turbulens) Omge kärnstrålen med en ström med lägre hastighet

21 Hindra utbredning Högfrekvent ljud absorberas lättare än lågfrekvent, i alla medier Ljud går runt föremål som är klart mindre än våglängden, medan föremål som är längre än våglängden ger ljudskugga. Högfrekvent ljud kan skärmas av lätt Infraljud nästan hopplöst att bekämpa

22

23 Absorbenter Porösa material som luft kan pressas igenom – mineralull, filt, skumplast Tunt lager räcker för höga frekvenser Högsta verkan ¼ våglängd ut från reflekterande yta – här rör sig luftmolekylerna starkast En fristående skärm måste ha en tät och tung kärna, t ex plåt el spånplatta


Ladda ner ppt "Buller? Icke önskvärt ljud, eventuellt Störande ljud."

Liknande presentationer


Google-annonser