Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Buller? Icke önskvärt ljud, eventuellt Störande ljud.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Buller? Icke önskvärt ljud, eventuellt Störande ljud."— Presentationens avskrift:

1 Buller? Icke önskvärt ljud, eventuellt Störande ljud

2 Ljud Tryckvågor som fortplantar sig i ett medium Vibrationer i mediet
Ljud uppkommer från vibrerande ytor luft- och vätskeströmning, särskilt vid turbulens Frekvensområde Hz anses hörbart

3 Decibelbegreppet dB är en logaritmisk enhet och anger förhållandet mellan två effekter, som i vårt fall representeras av ljudstyrkor. Ett värde i dB anger alltså ett logaritmiskt värde för en faktor. Om vi använder ljudintensiteten (i W/m2) kan vi använda grundformeln för dB: Li =10lg(I/I0) där I och I0 representerar de två ljudintensiteterna, och Li anger decibeltalet (här ljudintensitetsnivån). Li =10lg(I/I0) Lp=10lg(P2/P02)  Lp =20lg(P/P0)

4 Decibelbegreppet Li =10lg(I/I0) Lp=10lg(P2/P02)  Lp =20lg(P/P0)
0 dB Hörtröskeln 3 dB Energimässig linjär faktor 2 (10lg 2 = ca 3) 6 dB Energimässig linjär faktor 4 (6=3+3, som motsvarar 22=4) (tryckmässig faktor 2) 9 dB Energimässig linjär faktor 8 (9=3+3+3, 222=8) 10 dB Energimässig linjär faktor 10 (10lg 10 = 10) (8-10 dB Upplevs subjektivt som en fördubbling av ljudets styrka) 20 dB Energimässig linjär faktor 100 (20=10+10, 1010=100) 23 dB Energimässig linjär faktor 200 (23= 10102=200) 30 dB Energimässig linjär faktor 1000 (30=  101010=1000)

5

6

7 Hörnivå och ljudnivå (i motsats till ljudtrycksnivå)

8 Ekvivalent ljudnivå Ett effekt- eller energibaserat medelvärde av ljudnivån under en viss (valfri) tid Det är den konstanta ljudnivå som under denna tid energimässigt svarar mot det varierande bullret

9 Bullers inverkan 1. Hörselskador 2. Stressreaktioner av höga ljud
3.             Maskering 4.             Irritation 5.             Sömnsvårigheter

10

11 Maskering Normal röst 1m: talmaskeringsvärde dB(A) Vid telefonsamtal ej mer än dB(A)

12 Bullerbekämpning Byte till tystare/mindre vibrerande utrustning/metod
Hindra vibrationerna att bli ljud Hindra ljudets utbredning Stänga in människan Hörselskydd

13 Byte av metod Långsamma förlopp ger mindre vibrationer
Minska resonanserna

14 Hindra vibrationer att bli ljud
Undvik stora sammanhängande ytor De flyttar mycket luft och ger högt ljud De ger svårdämpat lågfrekvent ljud Avståndet till kant eller hål avgör lägsta frekvens genom akustisk kortslutning Mindre avstånd till kant eller perforeringshål ger mindre låga frekvenser. Jfr högtalarlåda

15 Luft- och vätskeljud Stora hastighetsdifferenser ger turbulens, som ger buller Tryckluftsmunstycke Jetmotor (Dammsugarmunstycken ibland hög turbulens) Omge kärnstrålen med en ström med lägre hastighet

16 Hindra utbredning Högfrekvent ljud absorberas lättare än lågfrekvent, i alla medier Ljud går runt föremål som är klart mindre än våglängden, medan föremål som är längre än våglängden ger ljudskugga. Högfrekvent ljud kan skärmas av lätt Infraljud nästan hopplöst att bekämpa

17 Absorbenter Porösa material som luft kan pressas igenom – mineralull, filt, skumplast Tunt lager räcker för höga frekvenser Högsta verkan ¼ våglängd ut från reflekterande yta – här rör sig luftmolekylerna starkast En fristående skärm måste ha en tät och tung kärna, t ex plåt el spånplatta


Ladda ner ppt "Buller? Icke önskvärt ljud, eventuellt Störande ljud."

Liknande presentationer


Google-annonser