Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programmering i.NET Farid Naisan, Universitetsadjunkt Datavetenskap, Teknik och samhälle, Malmö högskola Versioning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programmering i.NET Farid Naisan, Universitetsadjunkt Datavetenskap, Teknik och samhälle, Malmö högskola Versioning."— Presentationens avskrift:

1 Programmering i.NET Farid Naisan, Universitetsadjunkt Datavetenskap, Teknik och samhälle, Malmö högskola farid.naisan@ts.mah.se.NET Versioning

2 2.Net Versioning En Assembly:  Är fil representation av.Net typer och resurser.  Kan ha många komponenter  Har inbyggd versioning, (slut på Dll-älende)  Har metadata, självbeskrivande

3 3.Net Versioning  Composite Assembly  Assembly genererings verktyget ”al.exe” kan användas för att generera en DLL från många andra. al /out:myComposit.dll A.dll B.dll c.Dll

4 4.Net Versioning Placeras i applikationens bibliotek/under bibliotek Används bara av applikation Registreras i GAC, :%windir%\Assembly Måste ha unik signerat namn, ”Strong name” Används av multipel applikationer Innehåller endast resurser, inga IL kod Assembly Types Private Shared Satellite

5 5.Net Versioning Assembly identitet:  Name  Version  major.minor.build.revision 1.0.0.0  Culture  Strong name  Assembly attributen konfigureras i AssemblyInfo.cs som genereras automatiskt när man skapar sitt projekt.

6 6.Net Versioning

7 7  Strong name:  Är ett publik/privat nyckel par som kan sparas i en fil.  Genereras via verktyget sn.exe på följande sätt: sn –k App.snk  Adderas till en assembly genom följande attribut: [assembly:AssemblyKeyFile(”app.snk”)]

8 8.Net Versioning Verktyget sn.exe används för att skapa ”strong name”. sn –k helloworld.snkSkapa signerad namn sn –t helloworld.snkVisa skapade public key token sn ? Visar en detaljerad hjälp

9 9.Net Versioning

10 10.Net Versioning Global Assembly Cache (GAC)  Genom att placera en assambly med ”Strong name” i GAC blir den Shared, tillgänglig för mer än en applikation.  GAC kan innehålla multipel version av samma assembly.

11 11.Net Versioning Verktyget gacutil.exe används för att installera en assembly i GAC. gacutil –i helloworldInstall assembly gacutil –u helloworld, ver=1.0.0.0Uninstal assembly gacutil –lLista ut registrerad assembly gacutil ? Visar en detaljerad hjälp

12 12.Net Versioning.Net administrativs verktyg

13 13.Net Versioning

14 14.Net Versioning

15 15 Viktiga namnrymder: System.Diagnostics System.Reflection.Net Namespaces

16 16  The End Frågor & Svar


Ladda ner ppt "Programmering i.NET Farid Naisan, Universitetsadjunkt Datavetenskap, Teknik och samhälle, Malmö högskola Versioning."

Liknande presentationer


Google-annonser