Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 Datastrukturer och algoritmer Föreläsning 16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 Datastrukturer och algoritmer Föreläsning 16."— Presentationens avskrift:

1 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 Datastrukturer och algoritmer Föreläsning 16

2 Datastrukturer och algoritmer VT 2005 2 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 2 Kursutvärdering …  Finns på webben…  Några frågor ändå här och nu…

3 Datastrukturer och algoritmer VT 2005 3 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 3 Laborationer  Tre stycken  Implementera tabeller (individuell)  Implementera en router (2 och 2)  Analysera tre algoritmer oExperimentellt (individuell) oAsymptotiskt (gruppövning)

4 Datastrukturer och algoritmer VT 2005 4 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 4 Mina målsättningar  En Topp-3 kurs  Alla ska höja sig ett par snäpp som programmerare, och inse att man har gjort det  Förstå komplexitetsbegreppet  Tid och rum  Rolig kurs

5 Datastrukturer och algoritmer VT 2005 5 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 5 Liten undersökning om programmering  Sätt er efter programtillhörighet  Hur roligt är programmering, gradera er efter en skala: oDet roligaste som finns oRoligare än det mesta oAceptabelt oTråkigare än det mesta oDet tråkigaste som finns  Flytta om er inom programtillhörighet

6 Datastrukturer och algoritmer VT 2005 6 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 6 Liten undersökning om programmering fortsättning  Vad är det som gör att ni känner det ni gör?  Vad är det som gör det så roligt?  Varför är det så himla tråkigt?

7 Datastrukturer och algoritmer VT 2005 7 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 7 Era målsättningar          

8 Datastrukturer och algoritmer VT 2005 8 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 8 Vad krävs för att nå dit?  Ge kursen en ärlig chans  Kom i tid till föreläsningarna  Läs boken, förstå vad som står där  Gör övningar  Börja med laborationerna i tid  Utnyttja handledningen  Säg till om det är något som inte funkar

9 Datastrukturer och algoritmer VT 2005 9 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 9 Förkunskaper  Kunna implementera en godtycklig algoritmbeskrivning i JAVA/C

10 Datastrukturer och algoritmer VT 2005 10 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 10 Tentan  Tvådelad tentamen (Måste vara godkänd på båda delarna).  En begreppsdel oFörstå kortfattade beskrivningar av ett antal begrepp (korsord)  En förståelsedel oFrågor där man får visa att man förstått kursen – ”hur saker och ting hänger ihop”

11 Datastrukturer och algoritmer VT 2005 11 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 11 Datastrukturer & Algoritmer

12 Datastrukturer och algoritmer VT 2005 12 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 12 Tänket viktigt!

13 Datastrukturer och algoritmer VT 2005 13 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 13 Innehållsöversikt  Algoritmer  Komplexitetsanalys, mm  Designprinciper  Abstrakta datatyper  Stack, Kö, Listor, Träd, Graf, P-kö. Heap. Tabell, Sträng, Mängd, Sökträd, Tries, mm  Sökning  Olika metoder och hur dom passar i olika lägen  Sortering  5-6 olika algoritmer, analys

14 Datastrukturer och algoritmer VT 2005 14 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 14 Algoritmer  Tids och rumsfrågor  Exekvering, implementering, underhåll  Tid vs rumskomplexitet  Analys av exekveringstider oOlika sätt, vad de står för och +/- –Experimentell –Asymptotisk oT(n) för em alg => O(n) –Primitiva operationer –Okulärbesiktning oAtt beskriva algoritmer

15 Datastrukturer och algoritmer VT 2005 15 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 15 Abstrakta DataTyper  Beskrivningssätt  Organisation, Modell  Gränsytan (formell, informell)  Grundbegrepp  Vad är en organisation, sorterad ADT, mm  Primär vs. sekundär struktur  Absolut vs. relativ komplexitet  Sätt att implementera  +/-, när var hur  Komplexitet för de viktigaste operationerna  Vart hittar vi ADT typiskt  Hur olika ADT hänger ihop med varandra  Algoritmer på ADT

16 Datastrukturer och algoritmer VT 2005 16 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 16 Sökning (traversering)  Vad är traversering  Olika metoder för sökning i sekvenser  Linjär & Binär  +/-  Ställer de några krav på implementationen av ADTn

17 Datastrukturer och algoritmer VT 2005 17 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 17 Sortering  Varför sorterar vi?  Sorterad ADT vs sortering av data  Sökningen blir snabbare…ibland  Hur kan vi sortera (olika former)  +/-  När passar dom?  Känna till någon bra alg. Bra  Stabil sortering

18 Datastrukturer och algoritmer VT 2005 18 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 18 Design av algoritmer  Idéer till 4 olika algoritmtyper  Brute force, D&C, Greedy och dynamisk programmering  Exempel på varje  +/-  Typiska användningar


Ladda ner ppt "© Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 Datastrukturer och algoritmer Föreläsning 16."

Liknande presentationer


Google-annonser