Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Radiologiska metoder i diagnostik av Parkinsons sjukdom -SPECT Röntgenveckan i Karlstad 2014 Susanna Jakobson Mo, M.D. överläkare Bild- och funktionsmedicin,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Radiologiska metoder i diagnostik av Parkinsons sjukdom -SPECT Röntgenveckan i Karlstad 2014 Susanna Jakobson Mo, M.D. överläkare Bild- och funktionsmedicin,"— Presentationens avskrift:

1 Radiologiska metoder i diagnostik av Parkinsons sjukdom -SPECT Röntgenveckan i Karlstad 2014 Susanna Jakobson Mo, M.D. överläkare Bild- och funktionsmedicin, Norrlands Universitetssjukhus

2 Nucleus Caudatus Putamen Substantia Nigra Dopamin och Parkinsons 2014-09-11S Jakobson Mo DAT Dopaminreceptor Sir William Richard Gowers sketch 1886 Medium Spiny neuron Dopamin-producerande nervcells-terminal

3 Medium Spiny neuron Dopamin-producerande nervcells-terminal DAT  Dopamin- producerande nervcellers funktion ”Presynaptisk” funktion 123 I-FP-Cit: DaTSCAN™ ”Dopamin-SPECT” 2014-09-11S Jakobson Mo ”Postsynaptisk” funktion  Dopamin D2-receptorernas funktion 123 I-IBZM D2R

4 Varför Dopamintransporter SPECT? 123 I-FP-Cit (DaTSCAN™)  För att skilja idiopatiska parkinsonsyndrom (PD, MSA, PSP) från essentiell tremor  Diagnostik av Lewybodydemens Kan inte skilja mellan Parkinsons sjukdom och atypiska parkinsonsyndrom Kliniskt svårbedömda patienter... Inför ställningstagande till kirurgi... 2014-09-11S Jakobson Mo

5 Undersökning med DaTSCAN™ Thyroideablockad före och efter (200 mg kaliumperchlorat p.o.) 123 I-FP-CIT: 185 MBq iv - 0,175-0,325 µg Ioflupane Effektiv dos 4,3 mSv + 0,1 mSv (lågdos-CT) SPECT 3 – 6 timmar efter injektion Ca 30 minuter i kameran 2014-09-11S Jakobson Mo

6 Bildutvärdering ROI-metod - Region Of Interest 2014-09-10 Upptagskvot= Upptag i striatum* Upptag i bakgrund S Jakobson Mo6 VOI-metod - Volume Of Interest

7 Bildutvärdering Visuell bedömning Transversella snitt genom striatum Upptaget utanför striatum är lågt och att betrakta som ospecifikt Normalt upptag i striatum Nedsatt upptag i striatum S Jakobson Mo 2014-09-11

8

9 DAT-SPECT: semikvantitativ utvärdering Upptaget av 123 I-FP-Cit är signifikant reducerat både i putamen och nc. caudatus hos patienter redan vid baseline Lägre upptag i putamen hos PD-patienter med PIGD jmf. PD- patienter med tremordominant parkinsonism 2014-09-11S Jakobson Mo FP-Cit Infinia Hwk: Sensitivitet >85% Specificitet >96% FP-Cit Neurocam: Sensitivitet >88% Specificitet >91% Mo SJ et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2010

10 Striatum 123 I-FP-Cit upptag: 1 år: MSA>PD, PSP (p<0.05) 123 I-FP-Cit-upptag i striatum signifikant lägre hos patienter jämfört med kontroller ca 30-40% lägre vid baseline, ca 40-50% efter 3 år Friska: Ingen signifikant skillnad efter 3 år. Relativ reduktion 0,5-1%/år Jakobson Mo et.al. BioMed Research International 2013. 2014-09-11S Jakobson Mo DAT-SPECT: semikvantitativ utvärdering MSA PSP PD Friska

11 DAT-SPECT: visuell utvärdering Accuracy of visual assessment of dopamine transporter imaging in early idiopathic parkinsonism. Jakobson Mo et al. 2014 in press: Movement Disorders Clinical Practice Visuell utvärdering av 2 specialister i nuklearmedicin Baseline SPECT: Symptomduration 2.1 (±1.7) år Median 1.6 171 patienter (varav 104 us på Infinia) +37 HC Ålder:71.3 (±9.3) år UPDRS-III: Medel: 27.1(±11) Median 26 ”Slutliga” diagnoser efter 4.6 (±1.7) år 2014-09-11

12 DAT SPECT: Sensitivitet och specificitet Visuellt (utvärdering utan tillgång till kliniska data) –Umeå (upptag i putamen) : sensitivitet 94% specificitet 92%* –John O´Brien et al ( 4 poolade kliniska prövningar ): sensitivitet 90% specificitet 93,7% ** ROI-metod (kvot putamen/bakgrund) –sensitivitet 98% NC, 91% Infinia  medel 96%*** –specificitet 92% NC, 96% Infinia  medel 94%*** *Jakobson Mo et al. Movement Disorders Clinical Practice 2014 in press **O´Brien et al BMJ Open 2014;4:e005122 *** Mo SJ et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2010 2014-09-11S Jakobson Mo

13 Dopaminreceptor-SPECT med 123 I-IBZM? Dopaminreceptor scintigrafi med IBZM: För att skilja Mb Parkinson från MSA och PSP i tidigt skede? normal 2014-09-11S Jakobson Mo

14 IBZMFP-Cit Postsynaptisk dopaminreceptor SPECT S Jakobson Mo Normalt upptag Nedsatt upptag Normalt upptag Nedsatt upptag + + +  Ej Parkinsons sjukdom eller atypisk parkinsonistisk sjukdom  Parkinsons sjukdom  Atypisk parkinsonistisk sjukdom – även i tidigt sjukdomsskede?

15 IBZM vid tidig idiopatisk parkinsonism och vid uppföljning Baseline: Ingen signifikant skillnad mellan diagnosgrupper eller jämfört med friska. Efter 3 år: genomsnittligt högre upptag hos MSA- patienter jämfört med PSP (p< 0.05)och jämfört med PD patienter och friska kontroller, p< 0.01 Pre- and Postsynaptic Dopamine SPECT in Idiopathic Parkinsonian Diseases: A Follow-Up Study. Jakobson Mo et.al. BioMed Research International 2013. 2014-09-11S Jakobson Mo Baseline1 år 3 år MSA PSP PD Friska 123 I-IBZM upptag Striatum

16 IBZM vid tidig idiopatisk parkinsonism och vid uppföljning Baseline  1 år: Ingen statistiskt signifikant relativ förändring av IBZM-upptaget vid PD, MSA och PSP. Baseline jämfört med 3 år: IBZM-upptaget var signifikant lägre hos PD-patienter, p< 0.01 och friska kontroller p<0.05, men inte signifikant förändrat hos MSA och PSP-patienter Pre- and Postsynaptic Dopamine SPECT in Idiopathic Parkinsonian Diseases: A Follow-Up Study. Jakobson Mo et.al. BioMed Research International 2013. 2014-09-11S Jakobson Mo Baseline1 år 3 år MSA PSP PD Friska 123 I-IBZM upptag Striatum

17 www.avhandlingar.se umu.diva-portal.org 2014-09-11S Jakobson Mo

18 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Radiologiska metoder i diagnostik av Parkinsons sjukdom -SPECT Röntgenveckan i Karlstad 2014 Susanna Jakobson Mo, M.D. överläkare Bild- och funktionsmedicin,"

Liknande presentationer


Google-annonser