Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Radiologiska metoder i diagnostik av Parkinsons sjukdom -SPECT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Radiologiska metoder i diagnostik av Parkinsons sjukdom -SPECT"— Presentationens avskrift:

1 Radiologiska metoder i diagnostik av Parkinsons sjukdom -SPECT
Röntgenveckan i Karlstad 2014 Susanna Jakobson Mo, M.D. överläkare Bild- och funktionsmedicin, Norrlands Universitetssjukhus

2 Dopamin och Parkinsons
Dopamin och Parkinsons Substantia Nigra Medium Spiny neuron Dopamin-producerande nervcells-terminal Nucleus Caudatus Putamen Sir William Richard Gowers sketch 1886 DAT Dopaminreceptor >6 dagar <3 mån. mellan 123I -FP-Cit och 123I -IBZM SPECT interagerande medicinering utsatt 6 T½ före SPECT S Jakobson Mo

3 Dopamin-producerande nervcells-terminal
”Dopamin-SPECT”  Dopamin-producerande nervcellers funktion ”Presynaptisk” funktion 123I-FP-Cit:DaTSCAN™ Dopamin-producerande nervcells-terminal DAT ”Postsynaptisk” funktion Dopamin D2-receptorernas funktion 123I-IBZM D2R Medium Spiny neuron >6 dagar <3 mån. mellan 123I -FP-Cit och 123I -IBZM SPECT interagerande medicinering utsatt 6 T½ före SPECT S Jakobson Mo

4 Varför Dopamintransporter SPECT?
123I-FP-Cit (DaTSCAN™) För att skilja idiopatiska parkinsonsyndrom (PD, MSA, PSP) från essentiell tremor Diagnostik av Lewybodydemens Kan inte skilja mellan Parkinsons sjukdom och atypiska parkinsonsyndrom Kliniskt svårbedömda patienter... Inför ställningstagande till kirurgi... S Jakobson Mo

5 Undersökning med DaTSCAN™
Thyroideablockad före och efter (200 mg kaliumperchlorat p.o.) 123I-FP-CIT: 185 MBq iv - 0,175-0,325 µg Ioflupane Effektiv dos 4,3 mSv + 0,1 mSv (lågdos-CT) SPECT 3 – 6 timmar efter injektion Ca 30 minuter i kameran S Jakobson Mo

6 ROI-metod -Region Of Interest VOI-metod -Volume Of Interest
Bildutvärdering ROI-metod -Region Of Interest VOI-metod -Volume Of Interest caudatus putamen referensområde Caudatus Putamen referensområde Upptagskvot= Upptag i striatum* Upptag i bakgrund S Jakobson Mo

7 Upptaget utanför striatum är lågt och att betrakta som ospecifikt
Bildutvärdering Normalt upptag i striatum Visuell bedömning Transversella snitt genom striatum Upptaget utanför striatum är lågt och att betrakta som ospecifikt Nedsatt upptag i striatum S Jakobson Mo

8

9 DAT-SPECT: semikvantitativ utvärdering
Upptaget av 123I-FP-Cit är signifikant reducerat både i putamen och nc. caudatus hos patienter redan vid baseline Lägre upptag i putamen hos PD-patienter med PIGD jmf. PD- patienter med tremordominant parkinsonism FP-Cit Infinia Hwk: Sensitivitet >85% Specificitet >96% FP-Cit Neurocam: Sensitivitet >88% Specificitet >91% Mo SJ et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2010 S Jakobson Mo

10 DAT-SPECT: semikvantitativ utvärdering
DAT-SPECT: semikvantitativ utvärdering 123I-FP-Cit upptag: Striatum 123I-FP-Cit-upptag i striatum signifikant lägre hos patienter jämfört med kontroller ca 30-40% lägre vid baseline, ca 40-50% efter 3 år Friska MSA Friska: Ingen signifikant skillnad efter 3 år. Relativ reduktion 0,5-1%/år PSP 123I-FP-Cit upptag jämfört med baseline: Kontroller: Ingen signifikant skillnad efter 3 år. Relativ reduktion 0,5-1%/år PD: Signifikant lägre upptag i putamen efter 1 år efter 3 år. Relativ reduktion > kontroller (utom i kontralaterala putamen) MSA: Ingen skillnad efter 1 år. Signifikant lägre upptag i putamen efter 3 år. Ingen skillnad i relativ reduktion jämfört med kontroller. Relativ reduktion < PD i cau123I-FP-Citus och < PSP i cau123I-FP-Citus och striatum PSP: ingen signifikant skillnad vid uppföljning. Relativ reduktion i alla compartments > kontroller Hela APS gruppen: signifikant lägre upptag i alla compartments efter 3 år 123I-FP-Cit-upptag signifikant lägre hos patienter jämfört med kontroller (striatumupptag i medeltal ca 30-40% lägre vid baseline, ca 40 - knappt 50% efter 3 år) 123I-FP-Cit-upptag signifikant lägre hos patienter jämfört med kontroller (striatumupptag i medeltal ca 30-40% lägre vid baseline, ca 40 - knappt 50% efter 3 år) 123I-FP-Cit-upptag: patienter < kontroller vid baseline och 3 år p<0,001 ingen sign. skillnad mellan diagnosgrupperna vid baseline eller 3 år vid 1 årsuppföljning: PSP <MSA i alla compartments p<0,05-0,01 PD <MSA i nc cau123I-FP-Citus och striatum p<0,05 PD 1 år: MSA>PD, PSP (p<0.05) Jakobson Mo et.al. BioMed Research International 2013. S Jakobson Mo

11 DAT-SPECT: visuell utvärdering
Visuell utvärdering av 2 specialister i nuklearmedicin Baseline SPECT: Symptomduration 2.1 (±1.7) år Median 1.6 171 patienter (varav 104 us på Infinia) +37 HC Ålder:71.3 (±9.3) år UPDRS-III: Medel: 27.1(±11) Median 26 ”Slutliga” diagnoser efter 4.6 (±1.7) år Accuracy of visual assessment of dopamine transporter imaging in early idiopathic parkinsonism. Jakobson Mo et al. 2014 in press: Movement Disorders Clinical Practice

12 DAT SPECT: Sensitivitet och specificitet
Visuellt (utvärdering utan tillgång till kliniska data) Umeå (upptag i putamen): sensitivitet 94% specificitet 92%* John O´Brien et al (4 poolade kliniska prövningar): sensitivitet 90% specificitet 93,7% ** ROI-metod (kvot putamen/bakgrund) sensitivitet 98% NC, 91% Infinia  medel 96%*** specificitet 92% NC, 96% Infinia medel 94%*** *Jakobson Mo et al. Movement Disorders Clinical Practice 2014 in press **O´Brien et al BMJ Open 2014;4:e005122 *** Mo SJ et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2010 S Jakobson Mo

13 Dopaminreceptor-SPECT med 123I-IBZM?
Dopaminreceptor scintigrafi med IBZM: För att skilja Mb Parkinson från MSA och PSP i tidigt skede? DAT (FP-Cit) D2 (IBZM) Mb Parkinson MSA, PSP ?? normal S Jakobson Mo

14 Postsynaptisk dopaminreceptor SPECT
FP-Cit IBZM Normalt upptag  Ej Parkinsons sjukdom eller atypisk parkinsonistisk sjukdom + Nedsatt upptag Normalt upptag +  Parkinsons sjukdom Nedsatt upptag Atypisk parkinsonistisk sjukdom – även i tidigt sjukdomsskede? + S Jakobson Mo

15 IBZM vid tidig idiopatisk parkinsonism och vid uppföljning
123I-IBZM upptag Baseline: Ingen signifikant skillnad mellan diagnosgrupper eller jämfört med friska. Efter 3 år: genomsnittligt högre upptag hos MSA-patienter jämfört med PSP (p< 0.05)och jämfört med PD patienter och friska kontroller, p< 0.01 Striatum MSA PSP Friska PD Baseline 1 år 3 år Pre- and Postsynaptic Dopamine SPECT in Idiopathic Parkinsonian Diseases: A Follow-Up Study. Jakobson Mo et.al. BioMed Research International 2013. S Jakobson Mo

16 IBZM vid tidig idiopatisk parkinsonism och vid uppföljning
123I-IBZM upptag Baseline  1 år: Ingen statistiskt signifikant relativ förändring av IBZM-upptaget vid PD, MSA och PSP. Baseline jämfört med 3 år: IBZM-upptaget var signifikant lägre hos PD-patienter, p< 0.01 och friska kontroller p<0.05, men inte signifikant förändrat hos MSA och PSP-patienter Striatum MSA PSP Friska PD Baseline 1 år 3 år Pre- and Postsynaptic Dopamine SPECT in Idiopathic Parkinsonian Diseases: A Follow-Up Study. Jakobson Mo et.al. BioMed Research International 2013. S Jakobson Mo

17 umu.diva-portal.org S Jakobson Mo

18 Tack för uppmärksamheten!
Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Radiologiska metoder i diagnostik av Parkinsons sjukdom -SPECT"

Liknande presentationer


Google-annonser