Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdera – hur gör man praktiskt? Metoder och verktyg Presentation för Göta Styrgrupp, 2015-05-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdera – hur gör man praktiskt? Metoder och verktyg Presentation för Göta Styrgrupp, 2015-05-19."— Presentationens avskrift:

1 Utvärdera – hur gör man praktiskt? Metoder och verktyg Presentation för Göta Styrgrupp, 2015-05-19

2 1.För vem? 2.För vad? 3. Vilken aspekt? 3. Från fråga till indikator… 4. … och från indikator till metoder 5. Några ofta använda metoder för att samla in data - hur gör man? 2015-05-19Metoder och verktyg2 Utvärderingstänk

3 2015-05-19Metoder och verktyg Vilka aktiviteter gjordes? Projektansvarig Styrgruppen Metadatagruppen Bibliotekschefen Andra folkbibliotek För vem? Veta mer om sin egen insats Planera nästa göta-samverkan- steg Lösa de mest förekommande problemen Stöd med egen övergång Besluta om fortsättning av tjänster Syfte?Vad behöver de veta? Hur upplevdes processen? Måluppfyllelse Hur väl fungerar tjänsten? Känner biblioteken delaktighet Var finns frågetecken kring rutiner Fallgropar Skapa medvetenhet och delaktighet bland personalen

4  Måluppfyllelse: ofta intressant för externa målgrupper som inte är så insatta, och/eller om man behöver besluta om att fortsätta alt avbryta en aktivitet  Styrkor och svagheter: ofta intressant för interna målgrupper som vill fortsätta och utveckla arbetet  Ibland är vägen viktig(are)… 2015-05-19Metoder och verktyg4 Tänk på:

5 När har övergången till Libris lyckats? 2015-05-19Metoder och verktyg5 Götabiblioteken ska känna sig trygga med att vara Librisbibliotek Katalogiseringspersonal har utbildats i Libris Alla bibliotek registrerar sina nyförvärv i Libris Personalen kan använda Libris Känsla, attityd Genomförd aktivitet Handling, beteende Kunskap, färdighet

6 Från fråga till indikator 2015-05-19Metoder och verktyg6 Götabiblioteken ska känna sig trygga med att vara Librisbibliotek Personalen kan använda Libris Minst 80% av cheferna uttrycker att de känner sig trygga Katalogisatörer och inköpare vet hur de ska göra Det finns allt färre frågor eller klagomål Alla i personalen vet vem de kan vända sig till om de undrar något kring Libris övergången

7 … och från indikator till metod 2015-05-19Metoder och verktyg7 Minst 80% av cheferna uttrycker att de känner sig trygga Katalogisatörer och inköpare vet hur de ska göra Alla bibliotek registrerar sina nyförvärv i Libris Katalogiseringspersonal har utbildats i Libris

8 ! Fokusera på vad som är allra viktigast, och samla in så lite information som möjligt, men som ändå berättar vad ni vill veta! 2015-05-19Metoder och verktyg8

9  Observera  Fråga  Studera dokument eller andra källor 2015-05-19Metoder och verktyg9 Metoder

10  Men många tips  T ex: Karin Pettersson och Tobias Pernler (2014) VERKTYGSLÅDA. Metoder och verktyg för utvärdering av kursinslag i informationskompetens. www.kb.se/Dokument/Bibliotek/Verktygslåda.pdf www.kb.se/Dokument/Bibliotek/Verktygslåda.pdf  Sharon Markless och David Streatfield (2013). Evaluating the impact of your library (2nd ed). 2015-05-19Metoder och verktyg10 Inte en modell som passar alla…

11 2015-05-19Metoder och verktyg11

12  Identifiera en viktig aspekt (t ex hur mycket tid användare av olika kön får vid informationsdisken – eller hur lång tid ett nyförvärv tar med de nya rutinerna)  Utse en rimlig tidsperiod för observationen  Be all personal att notera den aspekten (skriftligt) varje gång de arbetar med dem  Sammanställ, och reflektera (tillsammans) 2015-05-19Metoder och verktyg12 Informella observationer

13  Både självreflektion och kan användas för utvärdering  Från KUB-projektet:  Vilka tankar har du om projektet i stort?  Vad händer i projektet för din del?  Vilka möjligheter/problem ser du med projektet? Varför?  Vilka eventuella motgångar har du stött på?  Hur funderar du kring din egen projektmedverkan?  Vad har du lärt dig senaste veckan?  Vad har du för planer för kommande vecka?  Har KUB inneburit att du förändrat ditt arbetssätt? 2015-05-19Metoder och verktyg13 Dokument: loggböcker

14  Ha mycket precisa frågor och alternativ! Svårare än man kan tro…  Ta inte med onödiga frågor  Undvik bias  Testa innan  Tänk över målgrupp och urval…  Bäst för stora grupper 2015-05-19Metoder och verktyg14 Fråga: enkäter

15  Lära av varandra och granskning  Blir bättre om sammanställningen är bred…  Och frågorna är tydliga och väl förberedda 2015-05-19Metoder och verktyg15 Fråga: audit


Ladda ner ppt "Utvärdera – hur gör man praktiskt? Metoder och verktyg Presentation för Göta Styrgrupp, 2015-05-19."

Liknande presentationer


Google-annonser