Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Traumatiserade flyktingbarn och ungdomar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Traumatiserade flyktingbarn och ungdomar"— Presentationens avskrift:

1 Traumatiserade flyktingbarn och ungdomar

2 Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP Malmö
Ensamkommande flyktingbarn Psykiska följdverkningar av krig och tortyr med fokus på posttraumatisk stress. Påverkan på inlärning. Barn till svårt traumatiserade föräldrar Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP Malmö

3 ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

4

5 Tendenser: de ensamkommande barnen blir yngre och mer traumatiserade
Majoriteten (84%) är pojkar år, från Afghanistan*, Somalia, Syrien, Marocko, Algeriet (m.fl.) 2014 är den genomsnittliga handläggningstiden för ensamkommande barn 8 månader (2011 upp till 10 månader) Tendenser: de ensamkommande barnen blir yngre och mer traumatiserade

6 Vad vet vi om dem? Ensamma – asylsökande - barn eller ungdomar.
Många har traumatiserande erfarenheter från sina hemländer och i vissa fall även från ursprungssläkten. De har flytt under en längre tid, från 3 mån upp till flera år. De har ofta utsatts för traumatiserande händelser under flykten i form av frihetsberövande, misshandel/sexuella övergrepp av smugglare och/eller militär och polis samt i vissa fall blivit utnyttjade för illegalt/obetalt arbete. Många har, innan flykten, arbetat för familjens försörjning. Vissa har varit stridande/burit vapen. Vissa har missbrukat/missbrukar.

7

8

9

10

11 Posttraumatiskt stressyndrom
Den traumatiska händelsen återupplevs om och om igen på ett eller fler av följande sätt: återkommande, påträngande och plågsamma minnesbilder, tankar eller perceptioner relaterade till händelsen. Obs: Hos barn kan teman eller aspekter av traumat ta sig uttryck i återkommande lekar. återkommande mardrömmar om händelsen. Obs: Hos barn kan mardrömmar förekomma utan att innehållet klart uttrycker händelsen. handlingar eller känslor som om den traumatiska händelsen inträffar på nytt (en känsla av att återuppleva händelsen, illusioner, hallucinationer och dissociativa flashbackupplevelser). Personer som dissocierar verkar ”dagdrömma” eller vara ouppmärksamma. intensivt psykiskt obehag inför inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen fysiologiska reaktioner på inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen

12 Där mördade de min mamma och sa att jag måste gå med dem
                    . ”Jag höll på att plocka tomater. Plötsligt omringades jag av RUF rebeller. De tog tomater och åt sedan tvingade de mig att föra dem till vårt hus. Där mördade de min mamma och sa att jag måste gå med dem fast jag sa att mina tre syskon inte skulle överleva utan mig.” Christiana 15 år (Sierra Leone)

13 Posttraumatiskt stressyndrom
Ständigt undvikande av stimuli som associeras med traumat och allmänt nedsatt själslig vitalitet (som inte funnits innan traumat) enligt tre eller fler av följande kriterier: aktivt undvikande av tankar, känslor eller samtal som förknippas med traumat aktivt undvikande av aktiviteter, platser eller personer som framkallar minnen av traumat oförmåga att minnas någon viktig del av händelsen klart minskat intresse för eller delaktighet i viktiga aktiviteter känsla av likgiltighet eller främlingskap inför andra människor begränsade affekter (alexitymi, somatiseringstendenser) känsla av att sakna framtid (t ex inga särskilda förväntningar på yrkeskarriär, äktenskap, barn, eller på att få leva och åldras som andra)

14 Posttraumatiskt stressyndrom
Ihållande symtom på överspändhet (som inte funnits före traumat), vilket indikeras av två eller fler av följande kriterier: svårt att somna eller orolig sömn irritabilitet eller vredesutbrott Obs: Hos barn kan hyperaktivitet också förekomma. koncentrationssvårigheter (problem med närminnet/inlärning)  förvirringstillstånd överdriven vaksamhet lättskrämdhet Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP Malmö

15 Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP Malmö
Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP Malmö

16 Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP Malmö
0-2 år: äter dåligt, rastlösa, skriker mycket, svårtröstade, sover lite/oroligt, utvecklas inte i normal takt. Barn över 2-3 år uppvisar en symtombild som liknar den vuxnes men symtomen tar sig annorlunda uttryck beroende på barnets utvecklingsnivå. Ängsliga och lättskrämda. Klängiga och uppvisar separationsångest. Regredierat beteende ex. sängvätning, tumsugning mm. Regredierade kognitiva, fin- och grovmotoriska funktioner. Irritabla och olydiga (märkbart annorlunda beteende än innan traumat). Klagar på huvud- och magont. Orolig sömn med mardrömmar (nattskräck förekommer). Koncentrationssvårigheter. Impulsstyrda (hos tonåringar förekommer missbruk) Hyperaktivitet och rastlöshet. Nedstämdhet, uppgivenhet, brist på framtidstro. Tenderar att isolera sig. Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP Malmö

17 Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP Malmö
LIMBISKA SYSTEMET Många studier har visat abnormaliteter i limbiska systemet i samband med PTSD. I det limbiska systemet är det två områden, amygdala och hippocampus, som är inblandade i hanterandet av känslomässiga minnen. Amygdala: kopplar relevanta känslor till det sensoriska inflödet (känslor till minnen). Hippocampus: Ordnar minnen tidsmässigt och rumsmässigt. Hippocampus viktigt för kortidsminnet och INLÄRNING! Vid stimulering av amygdala begränsas hippocampus. J.D. Brenner PTSD patienter har minskad hippocampus volym! Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP Malmö

18 Barn till svårt traumatiserade föräldrar
Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP Malmö

19 Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP Malmö
Hur traumatiserande upplevelser tar sig uttryck i nästa generation (resultat från forskning 80, 90 & 2000-tal) Överdrivet vaksamma (hypervigilant) Somatiseringstendenser Utagerande Aggressiva med dålig impulskontroll Hyperaktiva Inlärningssvårigheter Problem med affektreglering Predisponerade för PTSD vid traumatisering Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP Malmö

20 Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP Malmö
Kontaktinformation: Marie-Louise Lundberg, Enhetschef Leg. psykolog, Fil.dr. Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP Per Albin Hanssons väg 41 Malmö Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP Malmö

21


Ladda ner ppt "Traumatiserade flyktingbarn och ungdomar"

Liknande presentationer


Google-annonser