Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverka bör man – hur gör man?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverka bör man – hur gör man?"— Presentationens avskrift:

1 Samverka bör man – hur gör man?
Anna Pegelow, E-delegationen Lena Warstrand, E-delegationen

2 Varför samverka?

3 3 § Myndighetens ledning ansvarar inför
3 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. Myndighetsförordningen 3

4 6 § Myndigheten skall fortlöpande. utveckla verksamheten
6 § Myndigheten skall fortlöpande utveckla verksamheten. Myndigheten skall verka för att genom samarbete med myndigheter och andra ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet. 4

5 Möta medborgares och företagares behov
Skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar tillväxt

6 De vanligaste fallgroparna och hur du undviker dem

7 Vi pratar om fallgropar och svårigheter som finns:
Att vi inte identifierar samverkande aktörer eller väljer att avgränsa oss från dem Stöd för detta är att arbeta utifrån livshändelser och ett behovsdrivet utvecklingsperspektiv Nästa fallgrop handlar om när man bestämt sig att samverka men frågor dyker upp om styrning, finansering, resurser, nyttor, prioriteringar Stöd finns i forma samverkansöverenskommelser, vägledning och metoder som utformats för samverkanssituationen. Nästa fallgrop är den operativa nivån, när man kommer till teknikfrågor, juridik och informationssäkerhet. Stöd i forma v checklista för juridik, stöd avseende vilka lagar som gäller mm. Det finns principer, arkitekturella ramverk, metamodeller etc. Och till sist, utmaning när ett samverkansprojekt lämnar till drift och förvaltning, dvs fortsatt behålla ett bra samverkansklimat och fokus på medborgaren. Då kan vi bli i världsklass!

8 Gemensam Metod för Utveckling i Samverkan
Arkitektur Behovsdriven utveckling Finansiering Nyttorealisering Kommunikation Informationssäkerhet Förvaltning Rättsliga förutsättningar Organisation och förutsättningar 9 samordningsområden Vägledningar Metoder och verktyg

9 CHECKLISTA !

10 Vägledningar Metod för utveckling i samverkan Digital samverkan
Behovsdriven utveckling Nyttorealisering Checklista för jurister Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling Finansiering Organisering Sociala medier Direktåtkomst Webbutveckling Återanvändning av offentlig information (PSI) m.m. Delegationen tar fram en rad vägledningar inom olika områden. Några av de mest aktuella är Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier Vägledning för nyttorealisering Vägledning för behovsdriven utveckling Vägledning för webbutveckling (tidigare 24-timmarsvägledningen) Vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information (PSI-direktivet) Till några av dessa vägledningar finns nätverk och koncernstödsgrupper knutna som man kan ta stöd av. Kontakta E-delegationens kansli för mer information.

11 lena.warstrand@regeringskansliet.se anna.pegelow@regeringskansliet.se


Ladda ner ppt "Samverka bör man – hur gör man?"

Liknande presentationer


Google-annonser