Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverka bör man – hur gör man? Anna Pegelow, E-delegationen Lena Warstrand, E-delegationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverka bör man – hur gör man? Anna Pegelow, E-delegationen Lena Warstrand, E-delegationen."— Presentationens avskrift:

1 Samverka bör man – hur gör man? Anna Pegelow, E-delegationen Lena Warstrand, E-delegationen

2 Varför samverka?

3 3 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. Myndighetsförordningen

4 6 § Myndigheten skall fortlöpande utveckla verksamheten. Myndigheten skall verka för att genom samarbete med myndigheter och andra ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet.

5

6 De vanligaste fallgroparna och hur du undviker dem

7

8 Arkitektur Behovsdriven utveckling Finansiering Nyttorealisering Kommunikation Informationssäkerhet Förvaltning Rättsliga förutsättningar Organisation och förutsättningar 9 samordningsområden Gemensam Metod för Utveckling i Samverkan Vägledningar Metoder och verktyg

9 CHECKLISTA !

10 Metod för utveckling i samverkan Digital samverkan Behovsdriven utveckling Nyttorealisering Checklista för jurister Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling Finansiering Organisering Sociala medier Direktåtkomst Webbutveckling Återanvändning av offentlig information (PSI) m.m. Vägledningar

11 lena.warstrand@regeringskansliet.se anna.pegelow@regeringskansliet.se www.edelegationen.se


Ladda ner ppt "Samverka bör man – hur gör man? Anna Pegelow, E-delegationen Lena Warstrand, E-delegationen."

Liknande presentationer


Google-annonser