Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Entreprenörsregionen AB Divisioner: Värdegrund? Vad står vi för? FlowPower Vårt erbjudande? Vad är varumärket laddat med? Service- och tjänsteavdelning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Entreprenörsregionen AB Divisioner: Värdegrund? Vad står vi för? FlowPower Vårt erbjudande? Vad är varumärket laddat med? Service- och tjänsteavdelning."— Presentationens avskrift:

1

2 Entreprenörsregionen AB

3 Divisioner: Värdegrund? Vad står vi för? FlowPower Vårt erbjudande? Vad är varumärket laddat med? Service- och tjänsteavdelning Produktionsenheter Kommunikationsavdelning Utvecklingsavdelning Entreprenörsregionen AB

4

5 Divisioner: Service- och tjänsteavdelning Produktionsenheter Kommunikationsavdelning Utvecklingsavdelning Värdegrund: Tolerans & Mångfald Vad står vi för: Innovationskraft FlowPower Vårt erbjudande!

6

7 Beskrivning och mål från verksamhetsplanen Entreprenörsregionen ska bidra till goda förutsättningar för flera arbetstillfällen och boende i regionen. Entreprenörsregionen är en attraktiv region där företag vill etablera sig och där invånarna trivs. Vi vill lyfta fram kraften som finns inom Entreprenörsregionen inom regional, nationella och internationella sammanhang. Vi arbetar också med matcha näringslivets behov av arbetskraft och marknadsför Entreprenörsregionen positiva framtidsutsikter, dess näringar och livsplatser. Mål Entreprenörsregionen känner till näringslivets behov och bidrar till nytta för näringslivet. Öka differentieringen på arbetsmarknaden Kompetensförsörjning som motsvarar näringslivets framtida behov Uppdrag En kartläggning för näringslivet i regionen skall göras. Analysen ska ta hänsyn till likheter, olikheter, möjliga framgångsvägar för samarbeten. Slutsatserna ska ge förslag till strategier och aktiviteter som bidrar till att uppfylla målen och som kan genomföras inom Entreprenörsregionen. Aktiviteterna ska delas upp för tidsrymden under andra halvåret 2015 samt aktiviteter resterande del av perioden, 2016-2018.

8

9 Arbetstänk Symbolvärde- betyder mycket -media Vi samarbetar Vi har kontakterna Känslan i det vi vill göra… Det är enkelt Det är roligt Det bidrar Våga ställ frågan: Vad leder detta till?

10 Fokus Fokusera på näringslivet - inte det offentliga (närmsta 2 åren) Första åren lära känna varandra Prioritera mål ett Entreprenörsregionen känner till näringslivets behov och bidrar till nytta för näringslivet. -Öka differentieringen på arbetsmarknaden -Kompetensförsörjning som motsvarar näringslivets framtida behov

11 Lära känna Framtidsspaning Aktiviteter Politik/tjänstemannanivå Strategier Företagsnivå Operativa aktiviteter

12 Frågor till alla kommunerna 1. Vilka spetsområden inom näringslivet vill Du lyfta fram i din kommun/? Välj 3-5 st 2.Vilka starka Varumärken inom näringslivet finns i din kommun? 3-5 st. Gärna kända utanför kommunen. 3.Vilka utvecklingsprojekt är startade eller är på gång? (ex EU projekt, industriprojekt, besöksnäringsprojekt, andra initiativ, kluster) 4.Vilka är näringslivets tre viktigaste utmaningar framöver? Vilka är de tre viktigaste åtgärderna till lösning på utmaningarna tror ni?

13 Analys Bisnode UC (Webselect) Budget? Vad vill vi få fram genom analysen?

14 Sammanfattning 1.Kartläggning Grundanalysen, faktakartläggning, framtidsbilder, Vad är kommunernas egna visionsbilder? Intervjuer. Företagarorganisationer & näringslivskontoren 2.Analys & Slutsatser Vilka är våra styrkeområden? (Bästa avdelningar) Vilka områden bör stärkas eller startas upp? 3.Arbetssätt Jobba i två spår; Politik/tjänstemannanivå Strategier Företagsnivå Operativa aktiviteter


Ladda ner ppt "Entreprenörsregionen AB Divisioner: Värdegrund? Vad står vi för? FlowPower Vårt erbjudande? Vad är varumärket laddat med? Service- och tjänsteavdelning."

Liknande presentationer


Google-annonser