Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-cigaretter och Vattenpipa - vad säger lagen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-cigaretter och Vattenpipa - vad säger lagen?"— Presentationens avskrift:

1 E-cigaretter och Vattenpipa - vad säger lagen?
Presentation Förebyggande tobaksarbete i skolan

2 Elektronisk cigarett

3 Vad är det för något? Ett rökdon Rökvätska som värms med ett batteri
Olika smakämnen, nikotin m.m Producerar ånga - ”rök” Olika former, färger och material

4 Syfte med en elektronisk cigarett
Avvänjning Möjliggöra rökning på platser med rökförbud

5 Reglering Omfattas inte av tobakslagen eftersom den inte innehåller tobak. (försäljning och rökfria miljöer) Nikotinfria e-cigaretter omfattas inte av läkemedelslagen, och får säljas i butik. Konsumentverkets regler gäller. E-cigaretter som innehåller nikotin klassificeras som läkemedel av livsmedelsverket. Får inte säljas om de inte har godkänts av Läkemedelsverket. EU:s tobaksproduktsdirektiv omfattar e-cigaretter

6 Tobaksproduktsdirektivet
Det är upp till varje medlemsstat att själva bestämma om e- cigaretter ska klassas som läkemedel eller tobaksprodukt. Krav på kvalitetssäkring, innehållsförteckning, varningstext, reklamförbud m.m. Medlemsstater kan reglera produkten med åldersgränser och förbud i rökfria miljöer. Sverige måste se över sin lagstiftning senast i maj 2016.

7 Vad vet vi om e-cigaretterna?
Fortfarande skrämmande lite! Ingen påvisad effekt för avvänjning I dagsläget är produkten i princip oreglerad Oklart innehåll (smakämnen, cannabis, cancerframkallande ämnen m.m) Oklart vilken påverkan produkten har när det gäller normalisering av rökning, social acceptans m.m Oklart vilken påverkan det har för personer som inte röker annars (ungdomar!)

8 Vattenpipa

9 Vad är det för något? Ett rökdon
Kolbit som värms upp läggs ovanför det man ska röka, vatten kyler ner röken som uppstår när man drar bloss Smaksatt tobak vanligast ”tobaksfri vattenpipstobak” förekommer Vanligt i mellanöstern och delar av Asien En social aktivitet Enkelt sätt att lära sig röka

10 Reglering Omfattas av tobakslagen om den innehåller tobak (försäljning och rökfria miljöer) Omfattas inte av tobakslagen om den inte innehåller tobak (även om det prövats av vissa kommuner) Liknande problematik som med e-cigaretten när det gäller att avgöra vad som röks i pipan Tobaksdirektivsutredningen uppmärksammar detta och förslaget pekar mot att tobakslagen även ska omfatta ”tobaksfri vattenpipstobak”

11 Vad vet vi om vattenpipsrökning?
Det är populärt både bland vuxna och ungdomar Konstaterade hälsoeffekter av rökning oavsett vad som röks Mer rök än vid vanlig tobaksrökning p.g.a. hög fukthalt och långa sessioner Många cancerframkallande ämnen bl.a. tjära, tungmetaller och kolmonoxid En inkörsport för rökning och narkotikaanvändning bland ungdomar

12 Förslag på förhållningssätt på skolorna i Västmanland
Folkhälsoinstitutet har tidigare rekommenderat att miljöer som är rökfria enligt tobakslagen, fortsättningsvis hålls rökfria från alla typer av rökverk – oavsett om de innehåller tobak eller inte. Det finns risk för att tobakslagens rökfria miljöer annars inte längre respekteras. Det finns vinster i att visa barn och ungdomar att rökning som företeelse, inte är ett alltid och överallt accepterat inslag i samhällslivet. Brasklapp! Tobaksdirektivsutredningens slutbetänkande i september 2015

13 Tack för mig! William Wikström 0221-258 04 william.wikstrom@koping.se
Tips på sidor med bra information om e-cigaretter: (sidan är på svenska)


Ladda ner ppt "E-cigaretter och Vattenpipa - vad säger lagen?"

Liknande presentationer


Google-annonser