Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lägesrapport Trygghetstjänster Trygghetslarm  Planering/beslut i kommunerna  SKL - Vägledning - Stöd till kommunerna (två regioner avböjt, fem kvarstår)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lägesrapport Trygghetstjänster Trygghetslarm  Planering/beslut i kommunerna  SKL - Vägledning - Stöd till kommunerna (två regioner avböjt, fem kvarstår)"— Presentationens avskrift:

1 Lägesrapport Trygghetstjänster Trygghetslarm  Planering/beslut i kommunerna  SKL - Vägledning - Stöd till kommunerna (två regioner avböjt, fem kvarstår)  Hinder - Infrastruktur - Brister i den tekniska leveransen - Ej tillräckligt praktiskt/teoretiskt stöd - Kompetensbrist/utbildningsbehov  Komplext teknikskifte anna-greta.brodin@skl.se

2 Lägesrapport Trygghetstjänster Forts. trygghetslarm  Upphandling /SKL Kommentus Inköpscentral - Ca 103 kommuner avser att nyttja alt. nyttjar ramavtalet - Ca 50/50 två leverantörer(hela larmkedjan) - Granskning 8 kommuner, två rapporter sept-14 - Fördjupad kontroll om avtal åtföljs (fem kommuner+ två larmmott.) - Telefon möten/informationsmöten med kommunrepresentanter - Besked återrapport inom november månad - Åtgärdsplan anna-greta.brodin@skl.se

3 Lägesrapport Trygghetstjänster Nästa steg:  Nätverk/grupper- framtagande av riktlinjer och rutiner  Utbildning?  Kommunikation med leverantörer  Samordna kommunikation med teleoperatörer  Ramverk för standards, Continua?  Mobila larm  Samverkan larmmottagning?  Uppföljning anna-greta.brodin@skl.se

4 Lägesrapport Trygghetstjänster Samverkan  Myndigheten för delaktighets regeringsuppdrag, digitala tjänster inom socialtjänst och hemsjukvård - Projektplan - Tidsplan - Informationssäkerhet (MSB)  Socialstyrelsens regeringsuppdrag, vägledning om ledningssystem för trygghetslarm - Kompetensstöd från SKL - Socialstyrelsens rapport /pressmeddelande anna-greta.brodin@skl.se

5 Arbetsgrupper  Checklista, tekniskt införande trygghetslarm  Drift och förvaltning samt förslag till riktlinjer och rutiner, trygghetslarm  Vägledning/checklista för införande av (övrig) trygghetstjänster Gemensamt uppstarts möte den 10/12 Anna-Greta Brodin anna- greta.brodin@skl.se


Ladda ner ppt "Lägesrapport Trygghetstjänster Trygghetslarm  Planering/beslut i kommunerna  SKL - Vägledning - Stöd till kommunerna (två regioner avböjt, fem kvarstår)"

Liknande presentationer


Google-annonser