Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fiber till Himmeta-Bro

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fiber till Himmeta-Bro"— Presentationens avskrift:

1 Fiber till Himmeta-Bro
28 maj 2015

2 Innehåll Vad är fiber och varför är det viktigt Teknikperspektiv
Vårt projekt – vad är gjort och vad återstår Frågor

3 Bakgrund 2012 besökte Länsstyrelsen Köpings landsbygd, inte tillräckligt intresse Slutet 2014 började Lennart och Göran fundera Bygderådet kontaktades 10 februari allmänt möte och arbetsgruppen bildas

4

5 Korta fakta Fiberoptik är ljus genom plast eller glas
Enorma hastigheter Enorm kapacitet Väldigt få störningar Framtidssäkert

6 Fördelarna idag Telefoni, TV, bredband - fler tjänster till bättre kvalitet Driftsäkert Sänkta löpande kostnader (investeringen återbetalar sig på cirka 8 år) Ökar värdet på fastigheten

7 Internet + IP-telefoni + Tv basutbud
Kostnadsexempel Internet + IP-telefoni + Tv basutbud Leverantör Hastighet Pris IP-telefoni Tv basutbud/ lagom Kostnad per månad Köpings Kabel TV 10 Mbit/s 240 49 140 429 100 Mbit/s 290 479 Telia 6-8 Mbit/s 329 80 198 607 12-30 Mbit/s 359 637

8 Framtidsperspektivet
Hela samhället blir mer digitalt Det fasta telenätet avvecklas och mobil är inte ett fullgott alternativ Vi behöver få tillgång till grundläggande infrastruktur och ta del av framtidens utveckling Landsbygden får klara sig själv –inget kommer att ske ”uppifrån” Med fiber är vi trygga för framtiden!

9

10 ? Det är nu det gäller 53 miljoner 30 miljoner 2015 2018 2020
EU-bidrag

11 Förutsättningar EU-bidrag från Länsstyrelsen 60% av kostnaden per fastighet 50% anslutningsgrad för helheten Cirka 50% lokalt – du kan bli utan fiber om du är ensam i grannskapet

12 Sen anslutning? Sen anslutning i projektet inte möjlig
Kan ansluta när projektet är klart men till självkostnad

13 Ekonomi Vi tror att investeringen blir cirka 20 000 kronor
Anslutning till huset, inte bara tomtgräns Delbetalningar Vi undersöker möjlighet till lån

14 Vad händer nu? 31 maj behöver vi din anmälan Juni ser vi intresset
Gröna områden får fiber Gula områden – försök uppmuntra grannarna! Röda områden, tyvärr :-( Augusti projektering klar och ansökan går in till Länsstyrelsen

15 Fiber är allas angelägenhet
Arbetsgruppen kan inte göra jobbet Vill vi få hit fiber måste alla hjälpas åt Information – uppmuntra grannar att ansluta sig Senare – varje krona sparad är värdefull

16 Vilka nätalternativ har vi?
Teknikperspektiv Vilka nätalternativ har vi?

17 Ägare av Fiber-infrastruktur
Skanova (Telia) Köpings Kabel-TV – KTV Fibra (Mälarenergi Stadsnät) Svenska Kraftnät Trafikverket ICT Telenor IP-Only

18 Skanova / Telia Telefonstationerna i Ekebybro och Himmeta fick fiber 2004 för att kunna leverera ADSL. Infrastrukturaffär mellan Skanova och Västmanland och Örebro (Västerås avstod) Fiberdragning bekostades med bidrag. Skanova stod för aktiv utrustning.

19 Köpings Kabel-TV Drog fiber till Kolsva för Kabel-TV och bredband.
Fiber finns längs banvallen (KUJ-banan) Anslutningspunkter vid återvinningen i Strö och i Åsby. Vid vatten och avloppsdragning till Sundänge lade man även fiber dit.

20 Fibra (Mälarenergi) Har lagt rör till Medåker (ingen fiber än så länge) Kommunalt bolag (köping ej delägare) Får endast verka inom kommuner där kommunen är delägare enligt kommunallagen.

21 Svenska Kraftnät Har fiber där det finns kraftledningar.
Anslutningspunkter i större orter. Agerar enbart som nätgrossist.

22 Trafikverket ICT (Banverket)
Har fiber eller kanalisation längs de flesta järnvägssträckor. Nyttjas framförallt av Tele2 för mobilnät. Ligger inte i direkt anslutning till vårt område. Agerar enbart som nätgrossist.

23 Telenor / IP-Only Äger tillsammans det kanalisationsnät som Utfors grävde ner runt mälaren (mälarringen) och längs E18. Inga kända anslutningspunkter i vårt område. Agerar enbart som ”nätgrossist”

24 Telia Öppen Fiber Byggs fn. I Arboga, Kungsör, Fagersta, Katrineholm, Flen, Surahammar m.fl Har villaområden inom tätorter som främsta målgrupp. Hänvisar till Zitius för landsbygden.

25 Kommunikationsleverantörer
Köpings Kabel-TV Zitius (ägs av Skanova/Telia) (Fibra)

26 Mobilt Bredband (4G) Teoretiska kapaciteter som sällan uppnås
Begränsat antal radiofrekvenser Störningskänsligt Radioskuggor Begränsade datamängder som får överföras.

27 Vad är gjort och vad ska göras
Projektet

28 Tidplan

29 Förstudien - Vad har gjorts?
Diskussionsmöte i februari Arbetsgrupp bildades - möte varje söndag fm Vilka fastigheter skall omfattas (ca 500 fastigheter) Informationsmaterial (Hemsida –Folder) Förankring av projektet   Finansiering projektering Nulägesbeskrivning av befintliga fiberdragningar Projektadministration Drivning, Ekonomisk förening, Moms - ej moms, länsstyrelsens urvalskriterier Ansökan stöd

30 Förstudien - Vad återstår?
Intresseanmälan Finansieringslösning för de som vill låna Slutföra investeringskalkylen för medlemmar Uttalande lokal fastighetsförmedlare Beslut om drivningen av projektet ”Grovprojektering" Kontakta potentiella entreprenörer för grävning - information om projektet och när i tiden det ligger Lämna in ansökan om stöd Detaljplanering och projekteringen Organisation för projekteringen

31 Projekteringen Anbudsförfrågan/beställningar skickas ut till entreprenörer/leverantörer Informera om ledningsdragning Länsstyrelsen miljö "Trafikverket" berörda vägar Ta fram ”definitiva" kostnader för anslutning Ta fram/sluta avtal för: Medlemsanslutning (Bindande anmälan) Markavtal/ledningsrätt med berörda markägare Entreprenörer/Leverantörer Eventuellt drift underhållsavtal? Detaljplanering av genomförande Bilda organisation för genomförande

32 Genomförande Inköp av material
Grävning och kabelförläggning med tillhörande brunnar/kopplingsskåp Anslutning av fiber Driftsättning av nätet Avsluta projektet Slutrapport Avslutningsfest?

33 Ställ era frågor!


Ladda ner ppt "Fiber till Himmeta-Bro"

Liknande presentationer


Google-annonser