Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syftet med att läsa biologi i åk 8: Genom undervisningen i biologi ska du sammanfattningsvis få förutsättningar att utveckla din förmåga att Använda kunskaper.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syftet med att läsa biologi i åk 8: Genom undervisningen i biologi ska du sammanfattningsvis få förutsättningar att utveckla din förmåga att Använda kunskaper."— Presentationens avskrift:

1 Syftet med att läsa biologi i åk 8: Genom undervisningen i biologi ska du sammanfattningsvis få förutsättningar att utveckla din förmåga att Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet Genomföra systematiska undersökningar i biologi Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället Läroplanens centrala innehåll: Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. Kropp och hälsa Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv. Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik. De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet. Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi. Bedömningen Sker genom laborationer, muntliga förhör, skriftligt prov och eget arbete. (Till läraren: strömmande video: cellstaden, VHS graviditet, LAB dissektion av hjärtslag, blodgruppering, lungvolym och korven) Det historiska, etiska och internationella samt miljö perspektivet skall alltid beaktas! Undervisningen: Lärarledda genomgångar Laborationer Demonstrationer med teorigenomgångar efteråt. Hemläxor Genomföra ett eget arbete Bedömningssätt: Läxförhör Teoretiska prov. Laborationer och laborationsrapporter. Diskussioner i grupp, bedömning efter matris. PEDAGOGISKPLANERING BIOLOGI ÅK 8

2 VECKADAGVECKOPLANERING I BIOLOGI 5TisdagMänniskokroppens celler hur hänger det ihop med fotosyntesen/cellandningen? s TorsdagCellsystemet och kroppens arbetsenheter s FredagFödan och matspjälkningen s , bildspel 6TisdagMatspjälkningen s TorsdagMatspjälkningen s FredagMatspjälkningssjukdomar s TisdagLungorna och luftvägarna s laboration 7TorsdagLuftvägssjukdomar s 225 7FredagBlodomloppet s TisdagBlodomloppet s ,Sjukdomar i hjärta, kärl och blod samt njurarna s TorsdagDissektion 8FredagProv människokroppen s TisdagHuden, skelettet och musklerna s TorsdagSex och samlevnad 9FredagFortplantning och sexualitet s TisdagPuberteten och könsorganen inkl. menstruation s TorsdagMänniskans sexualitet och preventivmetoder s FredagMänniskans sexualitet och preventivmetoder s TisdagBarnets tillkomst och abort s TorsdagHygien och sjukdomar s Fredagttf 13TisdagDet sexigaste provet du någonsin haft. 13TorsdagDiskussioner 13FredagDet sexigaste provet du någonsin haft. Tips: Tänk på att alla förhör, laborationer och prov är betygsgrundande. Din aktivitet på lektionerna väger också tungt i betygssättningen. Att läsa genom avsnittet innan genomgången, gör att du kan bli mer aktiv, än om du inte läst. Allt du gör/inte gör räknas. Kom ihåg – Det är coolt att vara smart, så gör bara smarta val! Lycka till! Pedagogisk planering Biologi Åk 8

3 Människokroppens För betyget E krävs att du kan: 1.Hur en cell är uppbyggd med cellmembran, cellkärna, organeller. Att DNA ligger i cellkärnan. Se utdelad kopia 2.Hur cellen får energi. s Att det finns olika typer utav celler och att du kan namnge några. S Vilka organ som finns i kroppen.(var hjärtat, levern magsäcken, njurar, lungor o.s.v. sitter). S Hur cellerna förökar sig. S Vad cancer är. S Vilka näringsämnen vi behöver få i oss. (Kolhydrater, fetter, proteiner, mineraler, vitaminer och enzymer) s Hur maten i stora drag bryts ner i kroppen. S Några matspjälkningssjukdomar. S För betyget C krävs att du kan alla kraven för betyget E och: 1.Vilka delar andningsorganen består av. 2.Hur de olika organen i kroppen fungerar. 3.Förklara i punktform hur proteiner, kolhydrater och fetter bryts ner, vilka enzymer som används och hur kroppen tar upp dem och var de används i kroppen. 4.Kunna namnge och förklara matspjälkningsenzymernas roll vid sönderdelningen av födan. 5.Hur organen i kroppen samarbetar med varandra. 6.Hur vi lever i symbios med bakterierna i kroppen. För betyget A krävs att du kan alla kraven för betygen E,C och 1.Hur de olika organen i kroppen samarbetar. 2.Beskriva hur proteiner, kolhydrater och fetter bryts ner, vilka enzymer som används och hur kroppen tar upp dem och var de används i kroppen. 3.Kunna koppla ihop det vi lärt oss under lektionerna med relevanta exempel hämtade från samhället hur vi äter och hur det påverkar oss. 4.Kunna utforma välutvecklade motiveringar, för diskussionerna framåt samt fördjupa dem, Kan föra välutvecklade resonemang om hälsa, sjukdom. Blodomlopp och immunförsvar: För betyget E krävs att du kan:: Hur kroppen transporterar syre till musklerna s 223 Några sjukdomar som lungorna kan ha. S Lilla- och stora- kretsloppet. S Hur ett hjärta fungerar. S Vad artär, ven och kapillär är. S Var blodet bildas. S Någon sjukdom som drabbar hjärta och blodomlopp. S Vad njurarna gör och i stort hur de fungerar. S Någon sjukdom som kan drabba njurarna. S Kunna motivera och till viss del föra diskussionerna framåt. Kan föra enkla resonemang kring hälsa och sjukdom. För betyget C krävs att du kan: alla kraven för betyget E. 1.Förklara grundligt hur lilla och stora kretsloppet fungerar. 2.Vilka delar som blodet består av. 3.Vilka sjukdomar som kan drabba hjärta och blodomlopp. 4.Hur immunförsvaret fungerar. 5.Hur njurar och levern renar blodet. 6.Kunna motivera och föra diskussionerna framåt. Kan föra resonemang kring hälsa och sjukdom. För betyget A krävs att du kan alla kraven för betygen E och C och:: 1.Beskriva hur blodet transporteras genom kroppen via stora och lilla kretsloppet i detalj. 2.Förklara höghöjdsträning och bloddopning. 3.Förklara hur kroppen tar hand om en bakterie infektion eller en virus infektion. 4.Kunna koppla ihop det vi lärt oss under lektionerna med relevanta exempel hämtade från samhället exempelvis hur sjukdomar sprids och hur det påverkar samhället. Hur blod hanteras med tanke på smittspridning. 5.Kunna utforma välutvecklade motiveringar, för diskussionerna framåt samt fördjupa dem, Kan föra välutvecklade resonemang om hälsa, sjukdom.


Ladda ner ppt "Syftet med att läsa biologi i åk 8: Genom undervisningen i biologi ska du sammanfattningsvis få förutsättningar att utveckla din förmåga att Använda kunskaper."

Liknande presentationer


Google-annonser