Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskning för bättre kapacitetsutnyttjande KAJT-seminarium 6 maj 2015 Martin Joborn LiU och SICS Swedish ICT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskning för bättre kapacitetsutnyttjande KAJT-seminarium 6 maj 2015 Martin Joborn LiU och SICS Swedish ICT."— Presentationens avskrift:

1 Forskning för bättre kapacitetsutnyttjande KAJT-seminarium 6 maj 2015 Martin Joborn LiU och SICS Swedish ICT

2 KAJT Branschprogram Kapacitet i järnvägstrafiken Forskningssamverkan för bättre utnyttjande av järnvägens kapacitet Ska samla branschens intressenter: –Infrastrukturägare –Järnvägsbransch –Forskare Fokus: Planering och styrning av järnvägens kapacitet med avseende på hur man trafikerar järnvägen

3 FoI-utförare Linköpings Universitet: Avd. för Kommunikations- och Transportsystem Blekinges Tekniska Högskola: Inst. för datalogi och datorsystemteknik KTH: Inst. för Transportvetenskap SICS Swedish ICT: Decisions, Networks and Analytics lab Uppsala Universitet: Avd. för Människa-Dator-Interaktion VTI: Fo-avd. Samhälle, miljö och transporter

4 Branschmedverkan Hittills: –Trafikverket –SJ –LKAB –Transrail Sweden AB

5 Kontakt Hemsida: www.kajt.orgwww.kajt.org Mejl: martin.joborn@kajt.orgmartin.joborn@kajt.org Någon av parterna

6 Seminarium 6 maj 2015 Del 1: Järnvägsunderhåll och kapacitetsanalys Del 2: Trafikledning och operativ styrning Del 3: Tidtabelläggning Paus 13.30-13.50 Fika: 15.10-15.30 Avslut: 16.30

7 Järnvägsunderhåll och kapacitetsanalys Introduktion, Martin Joborn, Linköpings universitet & SICS Swedish ICT Trafikverkets nuläge och FOI-behov 2016, Magnus Wahlborg, Trafikverket Kapacitetsanalys i ett nätverksperspektiv, Ary Silvano, KTH, Kristina Eriksson, Trafikverket Värdering av underhållskostnad och trafikpåverkan för servicefönster på Norra Stambanan, Tomas Lidén, Linköpings universitet

8 Trafikledning och operativ styrning Trafikverkets FOI, behov trafikledningssystem och MTO, Karl-Einar Jonsson, Ewa Gustafsson, Trafikverket Flexibel omplanering av tåglägen, Johanna Törnquist-Krasemann, Blekinge tekniska högskola Utvärdering av förändringar i tågtrafikledningens beslutsfattande, Anders Jansson, Uppsala universitet, Jörgen Hwargård, Trafikverket Trafikinformation lägesbild, Bengt Sandblad, Uppsala universitet Statistisk prediktion av trafikläge och förseningsbild, Jan Ekman, SICS Swedish ICT, Robin Edlund, Trafikverket

9 Tidtabelläggning Framtidens leveranstågplaneprocess, Sara Gestrelius, SICS Swedish ICT Robusta tidtabeller, Anders Petersson, Linköpings universitet, Magdalena Grimm, Trafikverket Tidtabelläggning med hjälp av simulering, Hans Sipilä, KTH

10 KAJT-dag 7 maj 2015 Presentationer Gruppuppgift om nytta Fika: ca 10 Lunch/avslut: 12.00

11 KAJT-dag 7 maj 2015 Forskningsbehov inom KAJTs område - nuläge och förslag, Magnus Wahlborg Optimering av tidtabelläggning, Jan-Eric Nilsson, VTI Capacity4rail, Pavle Kecman, Linköpings Universitet Överbelastad infrastruktur, Anders Lindfeldt, KTH Fika Samhällsekonomiskt effektiv fördelning av järnvägskapacitet, Victoria Svedberg, SICS Swedish ICT Mindre störningar i tågtrafiken, Carl-William Palmquist, Lunds Tekniska Högskola Gruppövning Shift2Rail och In2Rail, Magnus Wahlborg Lunch


Ladda ner ppt "Forskning för bättre kapacitetsutnyttjande KAJT-seminarium 6 maj 2015 Martin Joborn LiU och SICS Swedish ICT."

Liknande presentationer


Google-annonser