Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionala styrkor och branschkluster i Helsingborg-Helsingör

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionala styrkor och branschkluster i Helsingborg-Helsingör"— Presentationens avskrift:

1 Regionala styrkor och branschkluster i Helsingborg-Helsingör
stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och destinationsutveckling Regionala styrkor och branschkluster i Helsingborg-Helsingör En kartläggning av näringslivet och utvecklingen i norra Öresund Lars Persson, omvärldsanalytiker Helsingborgs stad Regionala styrkor och branschkluster i Helsingborg-Helsingör

2 Titel på presentationen
Datum Titel på presentationen

3 Vad vet och anser företagen – fyra snabba
Företag på båda sidor om sundet har dålig kunskap om näringslivet på den andra sidan Man åker inte till Helsingborg eller Helsingör i affärer, utan för att roa sig Många företag ser sig som delar av ett Öresundgemensamt sammanhang med globala kopplingar Uppfattar att städerna erbjuder unik livskvalitet. Företagen i Helsingör är mer medvetna om den svenska sidan, kanske beroende av den större svenska marknaden. 4) Regionala styrkor och branschkluster i Helsingborg-Helsingör

4 Regionala styrkor och branschkluster i Helsingborg-Helsingör
Tre utgångspunkter: Genom att identifiera och synliggöra existerande starka branscher och profilområden i Helsingborg-Helsingör vill vi skapa förutsättning för näringslivet i regionen att identifiera nya nätverk och affärsmöjligheter. Förekomsten av starka branscher, kluster och profilområden är viktiga förutsättningar för lokal innovationsförmåga och tillväxt. Gränsregioner får en allt större betydelse för ekonomisk utveckling och förnyelse. Det gränsregionala sammanhanget förenar två system, två till viss del skilda tankekulturer och erfarenheter från två olika länder. Med detta som utgångspunkt har Helsingborg-Helsingör unika förutsättningar: Det strategiska läget i norra Öresund bidrar till att städerna utgör en viktig del av Öresundsregionen, en av 100 gränsregioner i EU. Här finns även ett antal branschkoncentrationer och viktiga profilområden, liksom ett diversifierat och dynamiskt näringsliv. Regionala styrkor och branschkluster i Helsingborg-Helsingör

5 Regionala styrkor och branschkluster i Helsingborg-Helsingör
Öresundsregionen Hemvist för 3,9 miljoner personer En av norra Europas viktigaste tillväxtregioner Högst andel högutbildade i hela Nordeuropa Internationellt topprankade universitet och forskningsmiljöer 15 internationella skolor och ledande yrkesutbildningar Erbjuder livskvalitet i världsklass. I Öresundsregionen finns företag som sysselsätter 1,2 miljoner personer studenter 0ch forskare Regionala styrkor och branschkluster i Helsingborg-Helsingör

6 Näringslivet i Helsingborg-Helsingör
Är diversifierat – stor bredd av både branscher och storlekar Består av arbetsställen som sysselsätter personer Handel och företagstjänster är de största privata näringsgrenarna Tillverkningsindustrin fortsätter att vara viktig Turismen ökar i betydelse liksom andra upplevelsenäringar. De största företagen är: Helsingör: Bavarian Nordic, Coloplast, Lögstrup Steel Helsingborg: McNeil, IKEA, ICA Regionala styrkor och branschkluster i Helsingborg-Helsingör

7 Titel på presentationen
Datum Titel på presentationen

8 Textil- och läderindustri
Koncentrationsindex: 2,84 Antal arbetsställen: 81 Antal anställda: 250 Andel av dagbefolkningen: 0,3% Regionala styrkor och branschkluster i Helsingborg-Helsingör

9 Plast- glas och betongindustri
Koncentrationsindex: 1,84 Antal arbetsställen: 79 Antal anställda: 1 313 Andel av dagbefolkningen: 1,5% Regionala styrkor och branschkluster i Helsingborg-Helsingör

10 Kemisk industri Koncentrationsindex: 1,56 Antal arbetsställen: 37
Antal anställda: 855 Andel av dagbefolkningen: 1%

11 Närhet är viktigt Stärker utbyte av idéer och kunskap mellan olika aktörer Leder till innovation Moderna kluster bygger på kunskap – tillgång till forskning, utbildning och kompetens är avgörande Ger tillgång till gemensamma resurser Konkurrens bidrar till bättre produkter och tjänster Behovet av nätverk av kontakter, sammanhang och gemensamt språk ökar med digitalisering

12 Regionala styrkor och branschkluster i Helsingborg-Helsingör
Hur går vi vidare? Ökat samarbete främjar nytänkande och innovation Satsa på branschspecifika nätverk Stärk och utveckla redan etablerade samarbeten Satsa på initiativ bortom de ”traditionella näringarna” Synliggör goda exempel Tänk utanför näringsgrensindelningarna Satsa på innovation i skärningen mellan branscher Synliggör norra Öresunds styrkor Stärk utbildnings- och utvecklingsmöjligheter inom starka branscher Helsingborg-Helsingör är en del av Öresundsregionen. Tyngdpunkten ligger på små och medelstora företag I regionen finns också världsledande börsnoterade koncerner Regionala styrkor och branschkluster i Helsingborg-Helsingör


Ladda ner ppt "Regionala styrkor och branschkluster i Helsingborg-Helsingör"

Liknande presentationer


Google-annonser