Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den framtida operativa trafikbilden Inst. för informationsteknologi Uppsala universitet Bengt Sandblad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den framtida operativa trafikbilden Inst. för informationsteknologi Uppsala universitet Bengt Sandblad."— Presentationens avskrift:

1 Den framtida operativa trafikbilden Inst. för informationsteknologi Uppsala universitet Bengt Sandblad

2 Den operativa trafikbilden Uppsala University | Information Technology | Human-Computer Interaction Syfte Genom en kartläggning av olika aktörers behov av operativ trafikinformation skapa ett underlag för fortsatt utredning och utveckling. Så att alla aktörer i den operativa processen kan stödjas i att verka mot samma mål. Metoden:  Kartläggning av dagens system och lösningar – nationellt och internationellt  En workshop – visionsseminarium – där olika intressenter tillsammans beskriver sina egna och de gemensamma behoven  Analys, slutsatser och rekommendationer

3 Den operativa trafikbilden Uppsala University | Information Technology | Human-Computer Interaction Avgränsning Tågtrafik – den operativa processen. Inga studier med passagerare och kunder.

4 Den operativa trafikbilden Uppsala University | Information Technology | Human-Computer Interaction Trafikbilden skapas i den operativa trafikstyrningen

5 Den operativa trafikbilden Uppsala University | Information Technology | Human-Computer Interaction Kunder * Resande, gods Aktuell trafikplan Tågförare Tågpersonal Järnvägs- företag Trafik- ledning Banarbeten Entreprenörer RTTP

6 Den operativa trafikbilden Uppsala University | Information Technology | Human-Computer Interaction Idag finns En komplex operativ organisation inom TrV (trafikledare, tågledare, ROL, NOL, Info…) Att antal järnvägsföretag med egen trafikledning av olika art. Lokförare Banarbetare Passagerare Godskunder M fl Dessa kan idag inte samverka på ett bra sätt mot ett gemensamt mål

7 Den operativa trafikbilden Uppsala University | Information Technology | Human-Computer Interaction Men….. NTL ska bygga system som ger nya förutsättningar för framtiden. Detta löser dock bara en del av problemen med samverkan Andra aktörers behov av operativ information kommer inte att lösas genom detta! Vilka behov har dessa? Hur kan deras behov tillgodoses? Vad behöver göras?

8 Den operativa trafikbilden Uppsala University | Information Technology | Human-Computer Interaction Grundläggande principer Skapa ett gemensamt mål – RTTP Ge trafikledningen goda förutsättningar att ständigt vidmakthålla denna plan. Se till att planen (exakt) verkställs. Gör planen tillgänglig för alla andra aktörer, med en visualisering anpassad till deras behov. Skapa slutna ”kontroll-loopar”, med den återkoppling som behövs.

9 Den operativa trafikbilden Uppsala University | Information Technology | Human-Computer Interaction Generella krav Bara relevant information till respektive aktör, skräddarsy varje informationskanal och användargränssnitt. Bygg samtliga informationssystem dubbelriktade så att mottagaren kan återkoppla. Integrera järnvägsföretagens system för planering av omlopp för fordon, vagnar och personal. Systemen måste stödja samordning av planer över större områden och mellan regioner, för tågs hela färd. Dagens organisation, försvårar information och samverkan (”hierarki före funktion”). Enklare, snabbare och precisare samverkan i alla processer och mellan alla aktörer måste utvecklas. Nya system för samverkan måste ge alla aktörer en helhetssyn.

10 Den operativa trafikbilden Uppsala University | Information Technology | Human-Computer Interaction Forts… Idag saknas ett lärande inom organisationerna. Man utvärderar inte och skapar ett lärande mot högre kompetenser och kvalitet. Högre kvalitet i information är ett generellt krav. Idag finns mycket information med brister i kvalitet, vilket kan leda till att problem förstoras. Speciellt fordras större precision i trafikplanerna. Tydliga regler för operativ planering behövs. Hur ska prioriteringar se ut i olika lägen t ex? Tydligare leveransåtaganden och möjlighet till kännedom om konsekvenser Bättre prognoser, baserat på erfarenhetsdata, för olika åtgärder vid störningar. ”Hur lång tid kommer det att ta i detta fall”? T ex växelfel, nedriven kontaktledning, olycka etc. Begrepp och definitioner måste ensas och bli gemensamma.

11 Den operativa trafikbilden Uppsala University | Information Technology | Human-Computer Interaction Förarna behöver Idag följer man den ursprungliga, men det leder ofta till förseningar, eftersom planen ändrats. Med ständiga tillgång till en gemensam aktuell plan löser sig detta. Man behöver en bra lägesbild om den omgivande trafiken, för att förstå vad som sker. Saknar ofta uppgift om förväntad ankomsttid, enligt gällande plan. Visst man detta skulle man kunna pricka den bra. Tåg borde få intervaller, tidsslottar, att köra inom, där lokförarna har ansvar. Saknar ofta information i speciella situationer, t ex om flera tåg står och väntar, i vilken ordning ska de köra? Problem med information i samband med omledningar. Skulle kunna ge viktig information till trafikledningen, om t ex bromsning, position, sen avgång m.m. Säkerhet kommer främst, komfort, rättidighet sedan, eco-driving blir nästan automatiskt ett resultat.

12 Den operativa trafikbilden Uppsala University | Information Technology | Human-Computer Interaction Passagerare, kunder Den aktuella planen ger nya möjligheter  Destination  Verklig TågId  Aktuellt spår.  Avgångstid enligt tidtabell  Eventuell ny avgångstid, plus eventuell avvikelse  Tid kvar till ankomst till destination  Vagnordning (den aktuella)  Vagns aktuella plats på plattform  m.m.

13 Den operativa trafikbilden Uppsala University | Information Technology | Human-Computer Interaction Slutna loopar Det som planeras ska genomföras Återkopplingar, speciellt om det inte går att genomföra En fungerande optimal plan från början Alla har samma och aktuell information Inga informationsglapp Följa upp, utvärdera Skapa lärande

14 Den operativa trafikbilden Uppsala University | Information Technology | Human-Computer Interaction Kartlägga detaljerade behov Aktör  Få information  Vilken info  Syfte  Från vem  Egenskaper  Tidpunkt  Lämna information  Vilken info  Syfte  Till vem  Egenskaper  Tidpunkt Utformningen kommer sedan….

15 Den operativa trafikbilden Uppsala University | Information Technology | Human-Computer Interaction Vem ansvarar för allt detta? NTL löser en hel del! Men inte allt….. Den potentiella nyttan av NTL uppnås inte om inte helheten fungerar Vem ser till helheten?


Ladda ner ppt "Den framtida operativa trafikbilden Inst. för informationsteknologi Uppsala universitet Bengt Sandblad."

Liknande presentationer


Google-annonser