Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hypertoni utredning - behandling 150507 Mats Roman, öl Njursektionen, Med klin, Växjö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hypertoni utredning - behandling 150507 Mats Roman, öl Njursektionen, Med klin, Växjö."— Presentationens avskrift:

1 Hypertoni utredning - behandling 150507 Mats Roman, öl Njursektionen, Med klin, Växjö

2 Anna, 52 FHV har noterat BT 155/100 hos sköterska vid 3 tillfällen. Anger sig vara frisk och äter inga mediciner Få anteckningar i journalen, några infektioner och lite ledbesvär. ”Jobbet utmanande, trevligt och stressigt”

3 Utredning Anamnes – Levnadsvanor – Tidigare blodtrycksmätningar Status, inkl EKG Basala blodprover – Blodstatus – Elstatus – U-alb/kreakvot och U- testremsa – Thyroideaprover – Lipidstatus

4 Sekundär hypertoni Alkohol Primär hyperaldosteronism Renovaskulär hypertoni Endokrina störningar Anamnes, status och initiala prover ger vägledning!

5 Alkohol Anamnes Högt MCV, påverkat leverstatus, hypokalemi

6 Primär hyperaldosteronism 5% av ny hypertoni i primärvården Innan behandling gyllene tillfälle för screening Hypokalemi Aldosteron/reninkvot

7 Renovaskulär hypertoni Plötslig försämring av blodtryck Hypokalemi Sänkt eGFR Påtaglig sänkning av eGFR och blodtryck vid behandling med ACEi Terapiresistent MR njurartärer Renogram, captoprilförstärkt Ultraljud

8 Organskador Vänsterkammarhypertrofi – EKG, UKG Njurpåverkan – eGFR, albuminuri Kärlpåverkan i ögonen Bekräftar att hypertonin är signifikant!

9 Anna, då? Hon själv tror att stressen ger henne högt blodtryck Kan inte koppla av hos sköterska och läkare Rikligt med vardagsmotion Röker inte Alkohol – som folk gör mest

10 ABTM ambulatorisk blodtrycksmätning Vitrockshypertoni – faktisk hypertoni 24-timmars blodtrycksmätning Hemblodtrycksmätning också möjlig!

11 Anna har primär hypertoni Vilken intervention skall vi föreslå? – Levnadsvanor – Läkemedel

12 Antihypertensiva läkemedel ACEi/ARB Betablockerare Calciumflödeshämmare Diuretika (tiazid) Alfablockerare Centralt verkande (moxonidin)

13 Upptitrering Monoterapi vid start Tillägg Undvik kombinationspreparat under inställning Med fyra läkemedel överväg sekundär hypertoni igen Addera alfablockerare eller central verkande

14 Synergistiska kombinationer ACEi/ARB Ca-flödes- hämmare Betablockerare Diuretika

15 Blodtrycksmål Individualisera Så lite biverkningar som möjligt 140/90 om okomplicerat och hos äldre 130/80 om diabetes och/eller organskador 120/80 om grava organskador

16 Svarar inte på behandling Adherence/compliance Biverkningar Alkohol Otillräcklig dygnstäckning Sekundär hypertoni

17 Renal denervering RCT avbröts pga utebliven effekt vid uppföljning Metoden lagd på is Möjligen kan selekterade grupper ha nytta

18 ABTM vid problem Biverkningar relaterade till hypotoni? Dålig dygnstäckning? Dela upp doseringen till morgon och kväll

19 Uppföljning Vid stabilt behandlad hypertoni hos pat utan organskador eller biverkningar enbart receptförnyelse och prover Om organskador, misstanke om adherenceproblem åtminstone årlig kontroll

20 Sammanfattning Utred i början och inte enbart vid problem Kartlägg organskador Individualisera blodtrycksmålet Titrera upp behandling till blodtrycksmål ABTM och hemblodtryck goda verktyg Kombinera efter synergi Följ upp!


Ladda ner ppt "Hypertoni utredning - behandling 150507 Mats Roman, öl Njursektionen, Med klin, Växjö."

Liknande presentationer


Google-annonser