Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hypertoni utredning - behandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hypertoni utredning - behandling"— Presentationens avskrift:

1 Hypertoni utredning - behandling
150507 Mats Roman, öl Njursektionen, Med klin, Växjö

2 Anna, 52 FHV har noterat BT 155/100 hos sköterska vid 3 tillfällen.
Anger sig vara frisk och äter inga mediciner Få anteckningar i journalen, några infektioner och lite ledbesvär. ”Jobbet utmanande, trevligt och stressigt”

3 Utredning Anamnes Status, inkl EKG Basala blodprover Levnadsvanor
Tidigare blodtrycksmätningar Status, inkl EKG Basala blodprover Blodstatus Elstatus U-alb/kreakvot och U- testremsa Thyroideaprover Lipidstatus

4 Anamnes, status och initiala prover ger vägledning!
Sekundär hypertoni Alkohol Primär hyperaldosteronism Renovaskulär hypertoni Endokrina störningar Anamnes, status och initiala prover ger vägledning!

5 Alkohol Anamnes Högt MCV, påverkat leverstatus, hypokalemi

6 Primär hyperaldosteronism
5% av ny hypertoni i primärvården Innan behandling gyllene tillfälle för screening Hypokalemi Aldosteron/reninkvot

7 Renovaskulär hypertoni
Plötslig försämring av blodtryck Hypokalemi Sänkt eGFR Påtaglig sänkning av eGFR och blodtryck vid behandling med ACEi Terapiresistent MR njurartärer Renogram, captoprilförstärkt Ultraljud

8 Bekräftar att hypertonin är signifikant!
Organskador Vänsterkammarhypertrofi EKG, UKG Njurpåverkan eGFR, albuminuri Kärlpåverkan i ögonen Bekräftar att hypertonin är signifikant!

9 Anna, då? Hon själv tror att stressen ger henne högt blodtryck
Kan inte koppla av hos sköterska och läkare Rikligt med vardagsmotion Röker inte Alkohol – som folk gör mest

10 ABTM ambulatorisk blodtrycksmätning
Vitrockshypertoni – faktisk hypertoni 24-timmars blodtrycksmätning Hemblodtrycksmätning också möjlig!

11 Anna har primär hypertoni
Vilken intervention skall vi föreslå? Levnadsvanor Läkemedel

12 Antihypertensiva läkemedel
ACEi/ARB Betablockerare Calciumflödeshämmare Diuretika (tiazid) Alfablockerare Centralt verkande (moxonidin)

13 Upptitrering Monoterapi vid start Tillägg
Undvik kombinationspreparat under inställning Med fyra läkemedel överväg sekundär hypertoni igen Addera alfablockerare eller central verkande

14 Synergistiska kombinationer
ACEi/ARB Ca-flödes- hämmare Betablockerare Diuretika

15 Blodtrycksmål Individualisera Så lite biverkningar som möjligt
140/90 om okomplicerat och hos äldre 130/80 om diabetes och/eller organskador 120/80 om grava organskador

16 Svarar inte på behandling
Adherence/compliance Biverkningar Alkohol Otillräcklig dygnstäckning Sekundär hypertoni

17 Renal denervering RCT avbröts pga utebliven effekt vid uppföljning
Metoden lagd på is Möjligen kan selekterade grupper ha nytta

18 ABTM vid problem Biverkningar relaterade till hypotoni?
Dålig dygnstäckning? Dela upp doseringen till morgon och kväll

19 Uppföljning Vid stabilt behandlad hypertoni hos pat utan organskador eller biverkningar enbart receptförnyelse och prover Om organskador, misstanke om adherenceproblem åtminstone årlig kontroll

20 Sammanfattning Utred i början och inte enbart vid problem
Kartlägg organskador Individualisera blodtrycksmålet Titrera upp behandling till blodtrycksmål ABTM och hemblodtryck goda verktyg Kombinera efter synergi Följ upp!


Ladda ner ppt "Hypertoni utredning - behandling"

Liknande presentationer


Google-annonser