Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikationslösning för licensansökningar (KLAS)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikationslösning för licensansökningar (KLAS)"— Presentationens avskrift:

1 Kommunikationslösning för licensansökningar (KLAS)
Bild visas 2-3 sekunder innan Ulrika flikas in. Förmedla: Vad filmen ska handla om. Vad vi vill förmedla/ge svar på med hela filmen: Vad händer 1/10? Påverkas jag? Varför nytt system? ”Wow, vad enkelt och säkert KLAS är” ”Det där ser lätt ut” ”Det här kommer bli bra” Kommunikationslösning för licensansökningar (KLAS)

2 Introduktion Samma process som tidigare Nytt system - inga nya regler
Förskrivaren skapar en motivering Apoteket ansöker om licens Läkemedelsverket beslutar om licens Apoteket meddelas beslutet om licens (förskrivare meddelas där så krävs via brev) Expedition mot giltigt recept eller rekvisition kan ske om licens beviljats Nytt system - inga nya regler Det nya licenssystemet, KLAS, har utvecklats och förvaltas av eHälsomyndigheten. I KLAS kan alla apotek se vilka licenser som finns. Men precis som tidigare är licensen knuten till ett apotek och får bara nyttjas av det apotek som beviljats licensen eller apotek inom samma aktör. All licenshantering sker via KLAS I KLAS är licenshanteringen tydligare än i dagens system – en motivering kan exempelvis endast inkomma via KLAS. Oavsett om du vill söka fram en motivering eller en tidigare beviljad licens att skapa din ansökan utifrån så är det alltid i KLAS du hittar det du letar efter.

3 Apotekets startsida i KLAS
Här söker du upp inkomna motiveringar och skapar ansökningar. Här kan du även söka efter tidigare licenser och licenser tillhörande andra apoteksaktörer.

4 Inmatning av e-postadress
Förskrivaren kan välja ett specifikt apotek att skicka motiveringen till. Det aktuella apoteket informeras då via e-post – en så kallad avisering. Första gången ni använder KLAS ska ni fylla i er e-postadress. Använd gärna en gemensam e-postadress. E-postadressen kan ändras i efterhand. Avisering vid kompletteringsbegäran och beslut kan väljas bort.

5 Avisering till apotek När en förskrivare väljer ett specifikt apotek att skicka motiveringen till aviseras apoteket med ovanstående standardmeddelande. Samma meddelande skickas till apoteket vid beslut och kompletteringsbegäran.

6 Olika sökningar i KLAS Sökning inom ditt apotek, din aktör eller alla apotek Sökning på referens- eller diarienummer ger bara en träff Vid övrig sökning måste licenstyp anges, och vid sökning på enskild humanlicens utanför det egna apoteket måste personnummer anges Avgränsa din sökning genom att välja till/bort status Du kan välja att söka efter en viss produkt eller förskrivare

7 Exempel för att skapa ansökan
I detta exempel har vi sökt efter alla generella licenser som är motiverade eller beviljade. Här väljer apoteket vilken motivering eller beviljad licens de vill skapa en ansökan till. Licenser beviljade till andra aktörer har denna symbol. Mitt apotek kan fortfarande referera till dessa licenser. Håll muspekaren över respektive fält för att visa texten i klartext/i sin helhet Här har förskrivaren valt att inte skicka motiveringen till ett specifikt apotek

8 Skapa ansökan Apoteksuppgifterna är förifyllda förutom telefonnummer som alltid måste anges. Apoteket kan lägga till en kommentar till Läkemedelsverket samt kryssa i om ansökan är medicinskt brådskande. Information om förskrivaren och vald produkt är förifyllt utifrån motiveringen. Produkt kan bytas av apoteket. Detta skall dock alltid stämmas av med förskrivaren. Kontrollera alltid tillgänglighet innan ni skickar in ansökan.

9 Skapa ansökan (fortsättning)
Om ni inte kan beställa den produkt förskrivaren angivit, ändra genom att söka fram ny produkt eller ange ny produkt manuellt enligt överenskommelse med förskrivaren. Delar av motiveringen är dolda för apoteket för att skydda patient-integriteten. Apoteket kan bifoga bilagor, t.ex. en produktresumé (SmPC) när en ny produkt angetts manuellt.

10 Kvittens När du skickat in ansökan får du en kvittens där referensnummer anges. Referensnumret är unikt för ärendet och finns med under hela ärendets livscykel. När du har behov av support kan referensnumret uppges i din kontakt med Läkemedelsverket eller eHälsomyndigheten.

11 Tips vid sökning Vid sökning efter en motivering eller beviljad licens är det bra att avgränsa sökningen. En bred sökning kommer att ge många träffar. Specificera genom att ange status, licenstyp och eventuella uppgifter om patient/djur, läkemedel och förskrivare. Vid utebliven träff, utöka sökningen. Apotek kan öppna beslut på beviljade och avslagna licenser, samt skapa ansökningar utifrån tidigare beviljade licenser eller inkomna motiveringar.

12 Beslut på ansökan Via knappen ”Visa beslut” kan apotek se beslutet i sin helhet för det egna och andra apotek. Beslut om avslag (och vissa bifall) skickas till förskrivaren per post. Förskrivaren får även kompletteringsbegäran per post medan apotek får det i KLAS.

13 Summering Samma process som tidigare Nytt system - inga nya regler
All licenshantering sker via KLAS Mer detaljerade instruktioner gällande KLAS finns att hämta på lv.se/licens under Nytt licenssystem. Vid frågor om licenser, licenshantering och regelverk, kontakta Läkemedelsverket på tel Vid tekniska problem, kontakta eHälsomyndigheten på tel


Ladda ner ppt "Kommunikationslösning för licensansökningar (KLAS)"

Liknande presentationer


Google-annonser