Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagerstyrning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagerstyrning."— Presentationens avskrift:

1 Lagerstyrning

2 Exempel på hur säkerhetslagret används
Figur 3.8

3 Önskat konjunkturlager - princip
Figur 3.9

4 Kostnads - Serviceskäl

5 Säsongslager - princip
Figur 3.10

6 Koordinationslager - princip
Figur 3.11

7 Produkter i arbete, PIA Figur 3.12

8 Lager kopplat till kostnader & service
Figur 3.14

9 Motiv till olika typer av lager
Figur 3.15

10 Säkerhetslager Varför? Serv 1 Dimensionering av SL Cyklett Serv 2

11 Säkerhetslager SERV1 är sannolikheten att inte få brist under en lagercykel (sågtand) dvs mellan två påfyllningar. SERV2 är andelen order som kan levereras direkt från lagret (lagertillgängligheten mätt på orderrad)

12 SERV1

13 Säkerhetsfaktorn vid olika servicenivåer
Figur 8.5

14 Ex från FLEXILEK Hur stort måste säkerhetslagret av produkten ”Tunnel” (Dår=1000 st som är jämn per v) vara med nedanstående efterfrågan för föregående år i regionslager? 6 st inleveranser per år till regionslagret på ca 167 st per leverans med nedanstående inleveransfel.

15

16

17

18 SL Cyklett Planera hur Cyklett skall dimensioner sitt SL i CL för att få optimala nivåer. Vilken data behöver Cyklett för att dimensionera sitt SL. Behöver man mäta något? (Hjälp: Dimensionera på artikelnivå och använd formlerna )

19 Serv 2 Nackdel Serv 1: talar inte om hur stora bristerna förväntas bli
Bristens storlek är ett viktigt mått, dvs ett uttryck för lagertillgängligheten Serv 2 def som den del av D som kan levereras direkt från lager, dvs ett mått på lagertillgängligheten

20 Formeln Serv2 F (k) = ((1- Serv2) Q) / σ

21

22

23

24 SL = k * Standardavikelsen (totala) = 0,07 * 4,61 = 1 st

25 Summering exempel Serv 1: med ett SL på 11 st av art ”Tunnel” garderar man sig mot att det inte skall bli brist under en lagercykel med en sannolikhet på 99 %. Serv 1 talar dock inte om hur stora bristerna är. Serv 2: med ett SL på 1 st kommer vi kunna leverera 99 av 100 produkter (i verkligheten alla 100). Serv 2 ger generellt lägre SL men är besvärligare att jobba med praktiskt (kräver passnings- räkning). Därav att den inte används lika mycket

26 Observera

27 Transporter

28 Trenivåmodellen Figur 3.16

29 Transporter utan resp. med terminalfunktion
Figur 3.17

30 Exempel på terminalsystem
Figur 3.18

31 Ett exempel på en transport
Figur 3.19

32 Materialhantering

33 Lagrets aktiviteter Figur 3.20

34 Fördelning av uttagsfrekvens
Figur 3.21

35 Godsplacering med hänsyn till olika aspekter
Figur 3.22

36 Varianter på buffertens placering
Figur 3.23


Ladda ner ppt "Lagerstyrning."

Liknande presentationer


Google-annonser