Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

L AGERSTYRNING. E XEMPEL PÅ HUR SÄKERHETSLAGRET ANVÄNDS Figur 3.8.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "L AGERSTYRNING. E XEMPEL PÅ HUR SÄKERHETSLAGRET ANVÄNDS Figur 3.8."— Presentationens avskrift:

1 L AGERSTYRNING

2 E XEMPEL PÅ HUR SÄKERHETSLAGRET ANVÄNDS Figur 3.8

3 Ö NSKAT KONJUNKTURLAGER - PRINCIP Figur 3.9

4 K OSTNADS - S ERVICESKÄL

5 S ÄSONGSLAGER - PRINCIP Figur 3.10

6 K OORDINATIONSLAGER - PRINCIP Figur 3.11

7 P RODUKTER I ARBETE, PIA Figur 3.12

8 L AGER KOPPLAT TILL KOSTNADER & SERVICE Figur 3.14

9 M OTIV TILL OLIKA TYPER AV LAGER Figur 3.15

10 S ÄKERHETSLAGER Varför? Serv 1 Dimensionering av SL Cyklett Serv 2

11 S ÄKERHETSLAGER SERV1 är sannolikheten att inte få brist under en lagercykel (sågtand) dvs mellan två påfyllningar. SERV2 är andelen order som kan levereras direkt från lagret (lagertillgängligheten mätt på orderrad)

12 SERV1

13 S ÄKERHETSFAKTORN VID OLIKA SERVICENIVÅER Figur 8.5

14 E X FRÅN FLEXILEK Hur stort måste säkerhetslagret av produkten ”Tunnel” (Dår=1000 st som är jämn per v) vara med nedanstående efterfrågan för föregående år i regionslager? 6 st inleveranser per år till regionslagret på ca 167 st per leverans med nedanstående inleveransfel.

15

16

17

18 SL C YKLETT Planera hur Cyklett skall dimensioner sitt SL i CL för att få optimala nivåer. Vilken data behöver Cyklett för att dimensionera sitt SL. Behöver man mäta något? (Hjälp: Dimensionera på artikelnivå och använd formlerna )

19 S ERV 2 Nackdel Serv 1: talar inte om hur stora bristerna förväntas bli Bristens storlek är ett viktigt mått, dvs ett uttryck för lagertillgängligheten Serv 2 def som den del av D som kan levereras direkt från lager, dvs ett mått på lagertillgängligheten

20 F ORMELN S ERV 2 F (k) = ((1- Serv2) Q) / σ

21

22

23

24 SL = k * Standardavikelsen (totala) = 0,07 * 4,61 = 1 st

25 S UMMERING EXEMPEL Serv 1: med ett SL på 11 st av art ”Tunnel” garderar man sig mot att det inte skall bli brist under en lagercykel med en sannolikhet på 99 %. Serv 1 talar dock inte om hur stora bristerna är. Serv 2: med ett SL på 1 st kommer vi kunna leverera 99 av 100 produkter (i verkligheten alla 100). Serv 2 ger generellt lägre SL men är besvärligare att jobba med praktiskt (kräver passnings- räkning). Därav att den inte används lika mycket

26 O BSERVERA

27 T RANSPORTER

28 T RENIVÅMODELLEN Figur 3.16

29 T RANSPORTER UTAN RESP. MED TERMINALFUNKTION Figur 3.17

30 E XEMPEL PÅ TERMINALSYSTEM Figur 3.18

31 E TT EXEMPEL PÅ EN TRANSPORT Figur 3.19

32 M ATERIALHANTERING

33 L AGRETS AKTIVITETER Figur 3.20

34 F ÖRDELNING AV UTTAGSFREKVENS Figur 3.21

35 G ODSPLACERING MED HÄNSYN TILL OLIKA ASPEKTER Figur 3.22

36 V ARIANTER PÅ BUFFERTENS PLACERING Figur 3.23


Ladda ner ppt "L AGERSTYRNING. E XEMPEL PÅ HUR SÄKERHETSLAGRET ANVÄNDS Figur 3.8."

Liknande presentationer


Google-annonser