Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PÅ FAMILJECENTRALER Att välja framtid -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PÅ FAMILJECENTRALER Att välja framtid -"— Presentationens avskrift:

1 PÅ FAMILJECENTRALER Att välja framtid -
Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet, maj 2015 PÅ FAMILJECENTRALER Katharina Wretlind, Hälsoodontologiska enheten, Folktandvården Västra Götaland

2 GRUNDKONCEPT - FAMILJECENTRAL Att välja framtid -
Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet, maj 2015 GRUNDKONCEPT - FAMILJECENTRAL VARFÖR? FAMILJE-CENTRAL Social-tjänst Öppen förskola Mödra-hälsovård Barn-hälsovård K Wretlind Januari 2015

3 Behoven är ojämlikt fördelade
Varför? Det finns stora behov Behoven är ojämlikt fördelade FTV:s åtaganden Information om projekt i HSN 4 & 7

4 Friska tänder och karies i olika stadier
Frisk 4-åring Utifrån FTV:s perspektiv: Barnen behöver hälsofrämjande stöd – och hjälp med sjukdomsbehandling om sådan uppstått

5 Andel 6-åringar med mer än 4 kariesangrepp fördelat på alla kliniker i VGR

6

7 ”Frisk i munnen hela livet”
”… att Folktandvården ska bidra till ökad allmän hälsa i Västra Götaland…” Läget är des sutom så här Ur ”Affärsplan 2015”

8 Barn – och ungdom Att välja framtid -
Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Barn – och ungdom Populationl Risk Individ FRAMM Utökat FRAMM Program för elever i träningsskolor EAB Familjestrategi (Familjecentral, Hälsosamtal,mm) Riskbedömning- Riskanpassade åtgärder Rekommendationer/ Riktlinjer

9 FC Tanumshede FC Boda, Borås FC Södra Ryd, Skövde
Att välja framtid - Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet, maj 2015 FC Tanumshede Gemensam kompetensutveckling av personal avseende hälsosamma matvanor FC Boda, Borås Tandhygienist i verksamheten på FC Boda FC Södra Ryd, Skövde Riskbedömning av BVC-sköterska Information om projekt i HSN 4 & 7 K Wretlind Januari 2015

10 Att välja framtid - Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet, maj 2015 Tanumshede Anna Ljungström, klinikchef, FTV FC Tanumshede Boda, Borås Ann-Christin Månsson, tandhygienist, FTV Anders Claesson, klinikchef, FTV FC-Boda Södra Ryd, Skövde Rana Shaba, tandsköterska, FTV Magnus Fällström, klinikchef, FTV Anita Alm, pedodontist, FTV FC Södra Ryd Information om projekt i HSN 4 & 7 K Wretlind Januari 2015

11 Att välja framtid - Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet, maj 2015 Tanumshede Två kursdagar med följande syfte: - Att tillsammans med deltagare från Öppen förskola, Barnavårdscentral och Folktandvård utveckla en gemensam modell för att föra samtal med familjer om hälsosamma matvanor. ”Detta är viktigt och därför jättebra att vi kan börja samarbeta och hjälpas åt för bättre hälsa för barnen.” K Wretlind Januari 2015

12 Aktiviteter i samverkan
FC Boda, Borås Tandhygienist i verksamheten på FC Boda Aktiviteter i samverkan på FC Boda ALLMÄN HÄLSA MUNHÄLSA

13 FC Boda, Borås Tandhygienist i verksamheten på FC Boda

14 FC Boda, Borås Tandhygienist i verksamheten på FC Boda

15 Nya kontakter FC Boda, Borås
Tandhygienist i verksamheten på FC Boda Nya kontakter Tillsammans med folkhälsosamordnare: - Stadsdelsvärdar och handledare - Imamen i området - Andra föreningar

16 FC Södra Ryd, Skövde Riskbedömning av BVC-sköterska
Att välja framtid - Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet, maj 2015 FC Södra Ryd, Skövde Riskbedömning av BVC-sköterska Information om projekt i HSN 4 & 7 K Wretlind Januari 2015

17 Friskfaktorer väger tyngst
Tandborstning med fluortandkräm Vatten vid törst Nyttig mat, tänderna får vila Friska tänder

18 Riskfaktorer väger tyngst
Godis, sötsaker och söt dryck ofta Saft i flaska, tänderna får inte vila Bakterier Karies

19 Styrkor Möjligheter Universal proportionalism
Att välja framtid - Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet, maj 2015 Styrkor Samverkan region & kommun Samverkan professioner Utvecklad syn på prevention Helhetssyn Möjligheter Universal proportionalism Common risk-factor approach Utveckla hälsofrämjande Familjen i fokus Når längre upp & ner i åldrarna Bygger bort stuprör Information om projekt i HSN 4 & 7 K Wretlind Januari 2015

20 Att välja framtid - Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet, maj 2015 FAMILJE-CENTRAL Social-tjänst Öppen förskola Mödra-hälsovård Barn-hälsovård K Wretlind Januari 2015

21 TACK! Att välja framtid -
Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet, maj 2015 FAMILJE-CENTRAL Socialtjänst Öppen förskola Mödra-hälsovård Folk-tandvård Barn-hälsovård TACK! K Wretlind Januari 2015

22

23 Detta drabbar dessutom ojämlikt! –

24 FOLKTANDVÅRDEN & FAMILJECENTRALER
Styrkor Samverkan region & kommun Samverkan professioner Utvecklad syn på prevention Helhetssyn Svagheter Ledning Tid för samverkan Ekonomi Fokus på munnen Person-beroende Möjligheter Utveckla hälso-främjande Common risk factor approach Familjen i fokus Når längre upp & ner i åldrarna Bygger bort stuprör Hot Otydlighet Rädsla för förändring Revirtänk Ur Folktandvårdens perspektiv Information om projekt i HSN 4 & 7 K Wretlind Januari 2015

25 FOLKTANDVÅRDEN & FAMILJECENTRALER
Familjecentrerat arbetssätt Utgångspunkt Familjen och dess levnadsvillkor Hälsofrämjande med fokus på styrkor Villkor för både barn och vuxna förbättras Mål: Familjecentralerna ska arbeta enligt ovan. Detta stämmer väl med det koncept som vi utvecklar i olika projekt och verksamheter Ur: Kartläggning av familjecentraler i Västra Götaland 2013

26 FOLKTANDVÅRDEN & FAMILJECENTRALER
Vad kan Familjecentraler göra? Familjecentralerna har möjlighet att bidra till att utjämna hälsoklyftor bland barnfamiljer genom sitt hälsofrämjande arbete, vilket ligger i linje med regionfullmäktiges uppdrag ”Samling för social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland”. Genom samverkan på familjecentralen har de två huvudmännen, kommun och landsting, möjlighet att bidra till förändring i syfte att förebygga den ojämlika hälsan. Ur: Kartläggning av familjecentraler i Västra Götaland 2013 Familjecentralerna som etableras i områden som är socioekonomiskt svaga och kan bidra till ”universal proportionalism” och utjämning av ojämlika skillnader.

27 Andel kariesfria 6-åringar i FTV VG, Tanumshede, S:a Ryd och Boda

28 Bevara det friska frisk - men också tidig identifiering av kariesrisk.
BESÖK PÅ BVC 8 månader: tandborste och tandkräm samt information på förälders modersmål. BVC-sköterska betonar vikten av att borsta tänderna från första tanden. 1 år: BVC-sköterska lyfter på läppen för att inspektera tänder. 18 månader: Frågeformulär. Inspektion vid behov MER VERKSAMHET BVC ”remitterar patienter” som löper risk att få karies till FTV FTV kontaktar BVC för att nå patienter som uteblir till tandvården. Tandsköterskor på babycafé och övrig verksamhet på familjecentral ca 20 tim per termin.

29 FRAMGÅNGSFAKTORER Ta vara på engagerad personal och deras egna idéer och tankar Förbered noga: Utbildning, lämpligt material på lämpliga språk, vad ska utvärderas etc Var flexibel och positiv Dokumentera Utvärdera


Ladda ner ppt "PÅ FAMILJECENTRALER Att välja framtid -"

Liknande presentationer


Google-annonser