Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PÅ FAMILJECENTRALER Att välja framtid - Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet, 19-20 maj 2015 Katharina Wretlind, Hälsoodontologiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PÅ FAMILJECENTRALER Att välja framtid - Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet, 19-20 maj 2015 Katharina Wretlind, Hälsoodontologiska."— Presentationens avskrift:

1 PÅ FAMILJECENTRALER Att välja framtid - Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet, 19-20 maj 2015 Katharina Wretlind, Hälsoodontologiska enheten, Folktandvården Västra Götaland

2 FAMILJE- CENTRAL Social- tjänst Öppen förskola Mödra- hälsovård Barn- hälsovård GRUNDKONCEPT - FAMILJECENTRAL VARFÖR? Att välja framtid - Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet, 19-20 maj 2015

3 Varför?Det finns stora behovBehoven är ojämlikt fördelade FTV:s åtaganden

4 Friska tänder och karies i olika stadier Frisk 4-åring

5 Andel 6-åringar med mer än 4 kariesangrepp fördelat på alla kliniker i VGR

6

7 ”… att Folktandvården ska bidra till ökad allmän hälsa i Västra Götaland…” Ur ”Affärsplan 2015” ”Frisk i munnen hela livet”

8 Att välja framtid - Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Populationl Risk Individ FRAMMUtökat FRAMM Program för elever i träningsskolor EAB Familjestrategi (Familjecentral, Hälsosamtal,mm) Riskbedömning- Riskanpassade åtgärder Rekommendationer/ Riktlinjer Barn – och ungdom

9 FC Tanumshede Gemensam kompetensutveckling av personal avseende hälsosamma matvanor FC Boda, Borås Tandhygienist i verksamheten på FC Boda FC Södra Ryd, Skövde Riskbedömning av BVC-sköterska Att välja framtid - Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet, 19-20 maj 2015

10 Tanumshede Anna Ljungström, klinikchef, FTV FC Tanumshede Boda, Borås Ann-Christin Månsson, tandhygienist, FTV Anders Claesson, klinikchef, FTV FC-Boda Södra Ryd, Skövde Rana Shaba, tandsköterska, FTV Magnus Fällström, klinikchef, FTV Anita Alm, pedodontist, FTV FC Södra Ryd Att välja framtid - Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet, 19-20 maj 2015

11 Tanumshede Två kursdagar med följande syfte: - Att tillsammans med deltagare från Öppen förskola, Barnavårdscentral och Folktandvård utveckla en gemensam modell för att föra samtal med familjer om hälsosamma matvanor. ”Detta är viktigt och därför jättebra att vi kan börja samarbeta och hjälpas åt för bättre hälsa för barnen.” Att välja framtid - Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet, 19-20 maj 2015

12 ALLMÄN HÄLSA MUNHÄLSA Aktiviteter i samverkan på FC Boda FC Boda, Borås Tandhygienist i verksamheten på FC Boda

13 FC Boda, Borås Tandhygienist i verksamheten på FC Boda

14 FC Boda, Borås Tandhygienist i verksamheten på FC Boda

15 Tillsammans med folkhälsosamordnare: - Stadsdelsvärdar och handledare - Imamen i området - Andra föreningar Nya kontakter FC Boda, Borås Tandhygienist i verksamheten på FC Boda

16 FC Södra Ryd, Skövde Riskbedömning av BVC-sköterska Att välja framtid - Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet, 19-20 maj 2015

17 Friskfaktorer väger tyngst Tandborstning med fluortandkräm Vatten vid törst Nyttig mat, tänderna får vila Friska tänder

18 Riskfaktorer väger tyngst Godis, sötsaker och söt dryck ofta Saft i flaska, tänderna får inte vila Bakterier Karies

19 Styrkor Samverkan region & kommunSamverkan professionerUtvecklad syn på preventionHelhetssyn Möjligheter Universal proportionalismCommon risk-factor approachUtveckla hälsofrämjandeFamiljen i fokusNår längre upp & ner i åldrarnaBygger bort stuprör Att välja framtid - Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet, 19-20 maj 2015

20 FAMILJE- CENTRAL Social- tjänst Öppen förskola Mödra- hälsovård Barn- hälsovård Att välja framtid - Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet, 19-20 maj 2015

21 FAMILJE- CENTRAL Socialtjänst Öppen förskola Mödra- hälsovård Folk- tandvård Barn- hälsovård Att välja framtid - Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet, 19-20 maj 2015

22

23

24 FOLKTANDVÅRDEN & FAMILJECENTRALER Styrkor Samverkan region & kommun Samverkan professioner Utvecklad syn på prevention Helhetssyn Svagheter Ledning Tid för samverkan Ekonomi Fokus på munnen Person- beroende Möjligheter Utveckla hälso- främjande Common risk factor approach Familjen i fokus Når längre upp & ner i åldrarna Bygger bort stuprör Hot Otydlighet Rädsla för förändring Revirtänk Ur Folktandvårdens perspektiv

25 FOLKTANDVÅRDEN & FAMILJECENTRALER Utgångspunkt Familjen och dess levnadsvillkor Hälsofrämjande med fokus på styrkor Mål: Villkor för både barn och vuxna förbättras Familjecentrerat arbetssätt Ur: Kartläggning av familjecentraler i Västra Götaland 2013

26 FOLKTANDVÅRDEN & FAMILJECENTRALER Vad kan Familjecentraler göra? Familjecentralerna har möjlighet att bidra till att utjämna hälsoklyftor bland barnfamiljer genom sitt hälsofrämjande arbete, vilket ligger i linje med regionfullmäktiges uppdrag ”Samling för social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland”. Genom samverkan på familjecentralen har de två huvudmännen, kommun och landsting, möjlighet att bidra till förändring i syfte att förebygga den ojämlika hälsan. Ur: Kartläggning av familjecentraler i Västra Götaland 2013

27 Andel kariesfria 6-åringar i FTV VG, Tanumshede, S:a Ryd och Boda

28 Bevara det friska frisk - men också tidig identifiering av kariesrisk. BESÖK PÅ BVC  8 månader: tandborste och tandkräm samt information på förälders modersmål. BVC-sköterska betonar vikten av att borsta tänderna från första tanden.  1 år: BVC-sköterska lyfter på läppen för att inspektera tänder.  18 månader: Frågeformulär. Inspektion vid behov MER VERKSAMHET BVC ”remitterar patienter” som löper risk att få karies till FTV FTV kontaktar BVC för att nå patienter som uteblir till tandvården. Tandsköterskor på babycafé och övrig verksamhet på familjecentral ca 20 tim per termin.

29 FRAMGÅNGSFAKTORER Ta vara på engagerad personal och deras egna idéer och tankar Förbered noga: Utbildning, lämpligt material på lämpliga språk, vad ska utvärderas etc Var flexibel och positiv Dokumentera Utvärdera


Ladda ner ppt "PÅ FAMILJECENTRALER Att välja framtid - Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet, 19-20 maj 2015 Katharina Wretlind, Hälsoodontologiska."

Liknande presentationer


Google-annonser