Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

G2. Arkitektur som håller ordning Tisdag den 2 juni kl 11:55 - 12:40 Lokal: Vall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "G2. Arkitektur som håller ordning Tisdag den 2 juni kl 11:55 - 12:40 Lokal: Vall."— Presentationens avskrift:

1 G2. Arkitektur som håller ordning Tisdag den 2 juni kl 11:55 - 12:40 Lokal: Vall

2 Arkitektur som håller ordning  Hur ska vi undvika att skapa ett nystan av kopplingar som snarare förstärker än underlättar nya projekt som vill återanvända information?  Arkitektur som håller ordning och underlättar återanvändning  Ett stort antal nationella projekt vilar till stor del på att människor och system skapar, delar och vidarebefordrar digital information. Hur ska vi undvika att skapa ett nystan av kopplingar som snarare förstärker än underlättar nya projekt som vill återanvända information?  Både e-delegationen och SKL- Inera arbetar med att skapa arkitektur håller ordning, minskar antalet integrationer och möjliggör återanvändning av redan fångad information.

3 Inledning Arkitektur som håller ordning och underlättar återanvändning  Sara Meunier, Inera/SKL  Jan Sjösten, E-delegationen/Skatteverket  Ulf Palmgren, SKL/E-delegationen

4 Gemensamma tjänster och information Tjänster och information från en enskild organisation Gemensamt Enskilt Näringslivet e-legitimationMina ärenden Mina fullmakterMina meddelanden Effektivare informationsförs. E-arkiv och e- diarium HälsaUtbildningxx Arbete BoendeFritidFamilj Tjänster och information från privata sektorn xx EnklareÖppnareEffektivare Förutsättningar för samverkan (vägledning, metod, standard, arkitektur, principer för samverkan) Målet är att nå en enklare, öppnare och effektivare förvaltning med hjälp av digitala tjänster 4

5 Vad finns i vår omvärld? EU - ISA 5

6 Vägledande principer för digital samverkan har tagits fram och beslutats av E-delegationen 6 ARKITEKTURPRINCIPER Hämta information vid källan Öka medborgarnas insyn och möjligheter att påverka GRUNDPRINCIPER Bestäm och tillämpa gemensamma begrepp, modeller och mönster Bygg tjänstebaserat Bedriv ett riskbaserat informationssäkerhetsarbete Skydda den personliga integriteten Analysera rättsliga förutsättningar Anpassa till olika gruppers och individers behov Digitala möten Tjänste- och processamverkan Säkerhet och juridik Använd öppna standarder Beakta informationens skyddsvärde i hela kedjan Återanvänd redan inlämnad information Låt digitala möten ske på användarnas villkor G2 Upprätthåll rätt nivå på informationssäkerhet och integritet G3 Låt behov och nytta vara styrande G5 D2D3D5 T1 T3 T4 T5 S1 S2 S3S4 Utgå från medborgarnas livshändelser G1 Låt digitala kanaler vara det primära alternativet D1 Delegera mandat och ansvar G4 Öppna upp för externa innovatörer D4 Tillgängliggör och återanvänd information och tjänster enhetligt T2 version 1.3

7 7 Arkitekturen inom digital samverkan syftar till att beskriva hur aktörerna samverkar Process Information Tjänst Informations- säkerhet Juridiska förutsätt-ningar Teknisk plattform Livshändelser

8 kund- värde V-objekt kund- värde Aktör A Aktör B Aktör C V-objekt kund- värde V-objekt Kundvärde skapas i hela processen och i varje interaktion med kunden Samverkans- process med kunden som aktör Samverkande processer Livssituation Livshändelse 1 agerande kund Livshändelse 3Livshändelse 2 Livshändelse 4 En livshändelse leder till ett agerande, som i sin tur kan initiera ett behov av samverkan 8

9 Gemensam begreppsmodell i i i Relevanta informations- utbytesobjekt Verksamhetsobjekten från process- analysen ligger till grund för informations- utbytesobjekten, som levereras via tjänster 9 Informationsobjektet/-en definieras i tjänstens logiska gränssnittet.

10 ”Visa tjänste- beskrivning” ”Visa ändrings- information” ”Visa kommun- och landstings- processer” ”Visa företags- information” ”Lämna räkenskapsutdrag” Arkitektur som håller ordning och underlättar återanvändning 10

11 Informationsutbyte via standardiserat gränssnitt Tjänste- producent Tjänste- producent Tjänste- konsument Tjänste- konsument Tjänstekontrakt: Gränssnitt med en överenskommen informationsmängd

12 En informationsmängd kan återanvändas till fler. Tjänste- producent Tjänste- producent Tjänste- konsument Tjänste- konsument Tjänste- konsument Tjänste- konsument Tjänste- konsument Tjänste- konsument

13 Flera informationskällor kan användas av en e- tjänst. Tjänste- producent Tjänste- producent Tjänste- konsument Tjänste- konsument Tjänste- producent Tjänste- producent Tjänste- producent Tjänste- producent

14 Många till många ger förvaltningsutmaningar Tjänste- producent Tjänste- producent Tjänste- konsument Tjänste- konsument Tjänste- producent Tjänste- producent Tjänste- producent Tjänste- producent Tjänste- konsument Tjänste- konsument Tjänste- konsument Tjänste- konsument

15 Tjänsteplattform förenklar anslutningar och möjliggör återanvändning Tjänste- producent Tjänste- producent Tjänste- konsument Tjänste- konsument Tjänste- producent Tjänste- producent Tjänste- producent Tjänste- producent Tjänsteplattform Tjänste- konsument Tjänste- konsument Tjänste- konsument Tjänste- konsument Index

16 En investering kan användas för flera ändamål med en arkitektur som håller ordning och underlättar återanvändning Arbete Dokumentation inom och över gränserna Kommunikation inom och över gränserna Privat Livshändelse Ansöka/Boka/Status/Journaler Öppenhet Öppen data Sluten data/Pseudonymiserat/Anonymiserat Evidens Kvalitetsregister Väntetid Verksamhetssystem

17 Exempel 1: Frikorthantering inom ett landsting Databas Högkostnadsskydd Databas Högkostnadsskydd SLL Tjänst Högkostnadsskydd SLL Tjänst Högkostnadsskydd MVK Patient läsa MVK Patient läsa Kassa- system Kassa- system Webb- kassa Webb- kassa Webb- Registr Webb- Registr Arvoderad (patientavg) Arvoderad (patientavg)

18 Exempel 1: Frikort via tjänsteplattform Databas Högkostnadsskydd Databas Högkostnadsskydd SLL Tjänst Högkostnadsskydd SLL Tjänst Högkostnadsskydd Tjänsteplattformen MVK Patient läsa MVK Patient läsa Kassa- system Kassa- system Webb- kassa Webb- kassa Webb- Registr Webb- Registr Arvoderad (patientavg) Arvoderad (patientavg) Nationellt format/ tjänstekontrakt för högkostnadsskydd

19 Exempel 1: Frikort hanteras via tjänsteplattformen oavsett vilket landsting du besöker. Databas Högkostnadsskydd Databas Högkostnadsskydd SLL Tjänst Högkostnadsskydd SLL Tjänst Högkostnadsskydd Tjänsteplattformen MVK Patient läsa MVK Patient läsa Kassa- system Kassa- system Webb- kassa Webb- kassa Webb- Registr Webb- Registr Arvoderad (patientavg) Arvoderad (patientavg) Databas Högkostnadsskydd Databas Högkostnadsskydd VGR Tjänst Högkostnadsskydd VGR Tjänst Högkostnadsskydd Databas Högkostnadsskydd Databas Högkostnadsskydd RS Tjänst Högkostnadsskydd RS Tjänst Högkostnadsskydd Nationellt format/ tjänstekontrakt för högkostnadsskydd

20 Exempel 2: Hitta dina betyg utan att behöva veta i vilket e-arkiv det förvaras Regional/Lokal Tjänsteplattform E-arkiv Nationell Tjänsteplattform Sök Betyg Invånartjänst

21 3400 st verksamheter anslutna till tjänsteplattformen 165 st tjänstekontrakt i drift Statistik för tjänsteplattformen Antal anslutningar ökar

22  3400 verksamheter anslutna och 165 tjänstekontrakt i drift  Nationell samordning över projekt/förvaltningsobjekt  Krav- och specifikationsgrupp för aktuella tjänstekontrakt  Forum för kvalitet, realiserbarhet och kunskapsutbyte Arkitektur och regelverk Tj änste- kontrakts- utveckling ICC med anslutnings stöd Arkitektur och Regelverk hos Inera Arkitektur, Tjänstekontrakt, Tjänsteplattform (ICC)

23 Genom en samordnad beställning av stöd för ett tjänstekontrakt är journalsystemet färdiganpassat för… -NPÖ 2 -Journalen -Vårdhändelser -Rapportering till FoHM – NVR -Överföring till kvalitetsregister -Överföring till primärvårdsregister -Etc etc Now with GetVaccinations En anslutning – flera nyttor! Standardiserat informationsutbyte

24  Effekter av vårt långsiktiga arbete med arkitektur har börjat ge resultat vi har en säker och kostnadseffektiv informationsförsörjning från journalsystem till gemensamma tjänster - en anslutning= många nyttor! Koordinerade verksamhetskrav Standardiserade Integrationsprofiler (tjänstekontrakt) Stor Kostnads- besparing Juridik Termer Teknik mm Effekter av en målmedveten satsning En anslutning – flera nyttor!

25

26 Blodtryck, Puls Blodsocker Standardiserade gränssnitt Vikt, Puls, BMI, Koldioxidhalt i rum Vad som väntar runt hörnet Hem-monitorering och hälsokonton PersonalInvånare Puls, Syresättning, Perfusionsindex (PI)

27

28 PRIS Strategi & principer EFTERFRÅGAN UTIFRÅN NYTTOKALKYL TJÄNSTER BEHOV PRIS Anslutningstjänster SAMLAD PROTFÖLJ AV NTEGRATIONSPROFILER EFTERFRÅGAN UTIFRÅN INFORMATIONSBEHOV Process YZ Master APIGW Journal Samman- hållen journal Verksamhets- stöd Kunskaps- stöd InfrastrukturVägledning INERAS UTBUD AV TJÄNSTER IdagI morgon? Anslutningstjänster?

29 Vad vi har gått igenom idag i arkitekturen för eHälsa 29 ARKITEKTURPRINCIPER Hämta information vid källan Öka medborgarnas insyn och möjligheter att påverka GRUNDPRINCIPER Bestäm och tillämpa gemensamma begrepp, modeller och mönster Bygg tjänstebaserat Bedriv ett riskbaserat informationssäkerhetsarbete Skydda den personliga integriteten Analysera rättsliga förutsättningar Anpassa till olika gruppers och individers behov Digitala möten Tjänste- och processamverkan Säkerhet och juridik Använd öppna standarder Beakta informationens skyddsvärde i hela kedjan Återanvänd redan inlämnad information Låt digitala möten ske på användarnas villkor G2 Upprätthåll rätt nivå på informationssäkerhet och integritet G3 Låt behov och nytta vara styrande G5 D2D3D5 T1 T3 T4 T5 S1 S2 S3S4 Utgå från medborgarnas livshändelser G1 Låt digitala kanaler vara det primära alternativet D1 Delegera mandat och ansvar G4 Öppna upp för externa innovatörer D4 Tillgängliggör och återanvänd information och tjänster enhetligt T2 version 1.3

30 Slut  Tack för att ni har lyssnat  Har ni några frågor?


Ladda ner ppt "G2. Arkitektur som håller ordning Tisdag den 2 juni kl 11:55 - 12:40 Lokal: Vall."

Liknande presentationer


Google-annonser